Es presenta la memòria d'activitats i de rendició de comptes de l'exercici 2016. La memòria o balanç social recull de...
Recopilació de diferentes reportatges en els quals el protagonista és l'activitat de la fundació Terra.
Millorem la cultura ambiental amb un canvi de perspectiva.
La Fundació Terra creada el 1994 va néixer no pas per ser una entitat ambiental o ecologista més al país sinó per...