La Fundació Terra fonamenta la seva gestió aplicant els principis de transparència els quals són els que garanteixen la...
Es presenta la memòria d'activitats i de rendir comptes de l'exercici 2017. La memòria o balanç social recull de forma...
L'anomenat "Pantà de la Foixarda" és un dels tres sots de les pedreres que hi hagué  a la muntanya de Montjuïc al...
Millorem la cultura ambiental amb un canvi de perspectiva.