Esteu aquí

Ecologia en acció

La Fundació Terra vol ser un instrument social per difondre el missatge que totes les persones podem i hem de fer petites coses per contribuir a salvaguardar el medi ambient. Les nostres campanyes ecològiques no són per protestar sinó per estendre la idea que els petits canvis són poderosos per millorar la qualitat del nostre entorn.
El Rebost Vital es dissenya com un espai d'innovació a favor de la producció agrària urbana. La producció local d'aliments en espais urbans requereix de condicions específiques tant en equipament per al cultiu com en la metodologia emprada per al bon creixement de cada planta comestible conreada.
El Rebost Vital disposà d'un programa d'activitats pedagògiques adreçada a l’alumnat de cinquè i sisè de primària i vinculat amb l’Àrea de Coneixement del Medi Natural. També s'hi realitzaren activitats destinades a públic des d'un punt de vista més lúdic i amb activitats de menor durada.
El Rebost Vital és un hivernacle ubicat a un terrat de Barcelona que pretén ser un espai demostratiu per al cultiu de plantes comestibles i saludables en espais urbans, emprant tècniques d'agricultura ecològica per obtenir un complement alimentari per a les amanides. Als tallers coneixeràs l'estèvia, la mizuna, el shiso o l'agrella.
Si no perdem la perspectiva de les coses, veurem que l'habitatge no és tan sols la problemàtica que avui dia l'envolta. Casa nostra és part important de l'espai vital en el que ens movem i en el que realitzem accions quotidianes decisives.
La Fundació Terra s’ha distingit per ser pionera en aplicar tecnologies per reduïr el consum energètic i que es basin en l’energia solar. En la seva trajectòria difonent el medi ambient destaca la creació del portal d’ecologia pràctica que recull més de mil pàgines sobre informació ambiental per promoure comportaments ecològics quotidians.

Pàgines