Esteu aquí

Economia Solar

Es fa necessari accelerar la implantació de les energies renovables i, en especial, de l’energia solar en totes les seves formes i possibilitats. Tanmateix, també és imprescindible promoure l’eficiència energètica. La Fundació Terra s'esforça en fomentar l'energia solar fotovoltaica com una forma d'estalviar emissions de gasos amb efecte hivernacle en la generació de l'electricitat bruta que consumim de la xarxa general la qual es fabrica amb centrals tèrmiques o nuclears. En definitiva, donar exemple de la nostra convicció per la necessària economia solar.
L'any 2006 la Fundació Terra va promoure un projecte de cooperació internacional per a impartir un taller de formació pràctica per a fabricar reflectors solars tipus Scheffler destinats a aplicacions de cocció comunitària, especialment, forns solars per a fer pa.

L'energia solar fotovoltaica ens permet convertir els raigs solars en electricitat neta sense necessitat de combustibles fòssils o nuclears. Actualment, l'energia solar fotovoltaica constitueix una tecnologia madura i que l'actual legislació vigent potencia. Per aquest motiu en els diversos Estats de la Unió Europea hi ha normes que incentiven les inversions en energia solar. L'Estat espanyol no és una excepció.

Un reflector Scheffler és un enginy solar de concentració de la llum solar que permet, entre altres possibles aplicacions, cuinar amb l'energia del Sol.

L'objectiu que va conduir al desenvolupament dels reflectors Scheffler va ser fer la cocció solar el més còmoda possible. Amb aquesta idea es dissenyà una cuina solar que permetés que el "fogó" de cocció romangués immòbil mentre el Sol seguia la seva trajectòria celeste, i una estructura que permetés cuinar a l'interior de l'edifici.

La voluntat de promoure la tecnologia solar aplicada al processament d'aliments va animar a la Fundació Terra, entitat membre de l'associació Solar Cookers International, a oferir-se per organitzar una de les conferències internacionals periòdiques que reuneixen cada quatre anys als experts internacionals del tema a l'Estat espanyol al juliol del 2006.

El Encuentro Solar neix el 1996 impulsat per la Asociación de Estudios Geobiológicos GEA, amb motiu de celebrar el Dia del Sol (21 de juny) i amb una activitat inspirada en els Sun Fairs nord-americans. En aquests festivals solars americans es combinen ponències d'experts, tallers pràctics per a afeccionats, exhibicions de tecnologia renovable i apropiada per a tots els públics.

Ambientalització de les Festes de la Mercè 2006

Amb la voluntat de popularitzar i explicar a un gran públic les energies renovables i la importància de l'eficiència energètica, la Fundació Terra va assumir el repte d'organitzar una activitat lúdico-festiva titulada el Festival Solar a la ciutat de Barcelona.

Fitxa tècnica de la central d'energia fotovoltaica

Número de panells solars: 21 plaques ATERSA de 110 Wp
Superfície del sostre solar: 18 m2
Orientació: Sud 35º
Potencia total: 2,2 kWp
Onduladors: 2 unitats ATERSA PRM 1500/3
Potencia anual estimada: 2.500 kWh
Producció diària mitjana: 7 kWh
Estalvi previst en emissions de gasos hivernacle: 572,2 kg de CO2 anuals
Inversió: 19.950 Euros

Pàgines