Esteu aquí

Responsabilitat ambiental

Els grans reptes ambientals que tenim plantejats al nostre planeta no són sinó el resultat de múltiples impactes aparentment inocus que s'acumulen i amplifiquen fins a convertir-se en letals. Per això cal fomentar intervencions personals i col·lectives que evitin la destrucció ecològica. La Fundació Terra actua com a entitat catalitzadora d'iniciatives que afavoreixin la consciència ambiental del públic i contribueixin a la conservació de l'entorn natural més proper.

El segell de Construcció Ecològica Ecoterra es creà per a estimular que en les promocions o habitatges s'apliquin una sèrie de criteris que van més enllà de les normatives mínimes per a aconseguir habitatges pioners que tinguin menor consum energètic i emprin materials més respectuosos amb l'entorn.

El segell de Construcció Ecològica Ecoterra (CEE) va ser una iniciativa de la Fundació Terra per fomentar que en els edificis de les promocions d'habitatges es valori de forma raonada adoptar processos i materials que siguin respectuosos amb l'entorn. No pretenia ser un sistema de certificació acreditat sinó un compromís real del promotor que la Fundació Terra avalava d'acord amb un pacte previ i una verificació del compliment del mateix.

El paper, una eina que emprem a diari per a comunicar-nos, informar o aprendre, prové de la natura, dels arbres que possibiliten que fem servir la fusta i fibra, recursos renovables. No obstant això, desconeixem que el paper ens pot arribar des de països en què només trobem ja un 20 % dels boscos primaris originals, d'àrees forestals sobreexplotades, o que potser s'extreu de plantacions de monocultius d'arbres que han substituït el bosc original. Només volem emprar paper, com evitar tota la resta?

Pàgines