Esteu aquí

Responsabilitat ambiental

Els grans reptes ambientals que tenim plantejats al nostre planeta no són sinó el resultat de múltiples impactes aparentment inocus que s'acumulen i amplifiquen fins a convertir-se en letals. Per això cal fomentar intervencions personals i col·lectives que evitin la destrucció ecològica. La Fundació Terra actua com a entitat catalitzadora d'iniciatives que afavoreixin la consciència ambiental del públic i contribueixin a la conservació de l'entorn natural més proper.
L’Agenda 21 ha inspirat al llarg de molts anys de propostes de comportaments personals més ecològics. L'Agenda 21+ recull l'experiència d'estimular nous comportaments i avançar cap a un nou estil educatiu fent sentir en la pròpia pell l'experiència emotiva de ser més ecològic.
La Fundació Terra impulsa l'ús de la bicicleta com sistema de mobilitat urbana en totes els seus vessants (transport, usabilitat, comunicació, etc.). Una de les possibilitats són els tàndems que permeten que dues persones puguin desplaçar-se en el mateix vehicle. El tàndem tradicional en el qual el conductor del mateix va davant i l'altre participant va darrere encara que és una bona solució té alguns inconvenients.

L' Ecoedició seria una forma innovadora de gestionar les publicacions segons principis de sostenibilitat, i consistiria a incorporar criteris ambientals i socials al procés d'edició que minimitzin els impactes negatius derivats d'aquesta activitat a totes les seves fases.

Pàgines