Esteu aquí

Responsabilitat ambiental

Els grans reptes ambientals que tenim plantejats al nostre planeta no són sinó el resultat de múltiples impactes aparentment inocus que s'acumulen i amplifiquen fins a convertir-se en letals. Per això cal fomentar intervencions personals i col·lectives que evitin la destrucció ecològica. La Fundació Terra actua com a entitat catalitzadora d'iniciatives que afavoreixin la consciència ambiental del públic i contribueixin a la conservació de l'entorn natural més proper.

Els Sostenibles és la denominació que va rebre un complement informatiu del portal Terra.org elaborat per la Fundació Terra. L'any 2002 aquest espai es va definir com una idea per captar possibles patrocinadors del portal i es va definir l'estil que se li va donar a partir de les empreses que hi van col·laborar en aquell moment. No obstant això, amb posterioritat cap empresa més s'hi va interessar.

Baix en Carboni s'endinsa no tant en la problemàtica del canvi climàtic, sinó en la visió pragmàtica que mostra que ja disposem d'una part de les solucions per frenar l'escalfament global. Per això, el documental és una selecció de projectes empresarials i socials del nostre país que impulsen la reducció d'emissions.

Perspectiva Ambiental va néixer el 1995 amb la vocació de ser una col·lecció dinàmica de monografies periòdiques de formació en educació ambiental destinada als docents catalans. El format escollit fou el de reportatge sintètic amb profusió de dades ambientals rellevants que servís per a la pròpia formació continuada del professorat. Es va planificar amb una periodicitat quatrimestral i que es pogués difondre a través d'una revista ja consolidada que arribés al major nombre de docents catalans possibles.

Pàgines