Esteu aquí

Acaba-te-la (2004)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Imatge del posavasos per incitar a no deixar aigua mineral mig plena als bars i restaurants. En realitat ens hauríem de plantejar si hem de consumir aigua mineral habitualment.

L'aigua és sagrada, és salut, és abundor i és longevitat. L'aigua projecte amor, alegria, agraïment, respecte, vida. Quan bevem un got d'aigua o la prenem del doll d'una font, el nostre organisme pren energia d'un element que farà arribar el seu missatge a totes les cèl·lules del cos. L'aigua mereix més respecte.

Una d'aquestes aigües màgiques són les aigües minerals. Aigües sorgides de les profunditats de la terra i carregades d'energia i amb minerals especials. Al llarg de la història, al continent europeu les aigües minerals han estat bàsciament associades a la salut. Només a Espanya hi ha 128 plantes actives d'envasat d'aigües minerals. Tantmateix, l'aigua mineral ha deixat de ser un element de salut per convertir-se en una alternativa a la mala qualitat organolèptica de l'aigua de l'aixeta. El resultat és que la comercializació d'aigua mineral s'ha incrementat arreu del món. El consum per càpita d'aigua envasada es situa ja en més de 120 litres anuals. Amb l'aigua envasada s'ha incrementat els envasos plàstics que les contenen. Per altra banda es calcula que una ampolla d'aigua mineral pot arribar a emetre més de 600 vegades la quantitat de CO2 de l'aigua de l'aixeta.

En els bars, restaurants, quan demanem aigua per acompanyar un àpat o simplement refrescar-nos se'ns serveix gairebé amb tota probabilitat aigua mineral envasada. Curiosament, aquesta percepció de recurs assequible i utilitari ens fa oblidar el veritable valor de salut que conté l'aigua mineral.

L'any 2004, la Fundació Terra amb l'ajut econòmic de la Fundació Territori i Paisatge va editar uns posavasos amb el lema "Acàba-te-la" per alertar de la necessitat de no deixar aigua mineral sense acabar quan demanem un envàs d'aquest producte. Les estadístiques confirmen que al voltant d'un 20 % del volum d'aigua mineral servit es deixa sense beure i acabarà llençada. Entenem que un recurs tant valuós i escàs com és l'aigua mineral necessita d'una conscienciació sobre la importància que en fem el millor ús per a la nostra salut. Aquesta campanya va permetre editar 15.000 posavasos que han estat distribuits abastament per diversos establiments. Aquesta campanya anava acompanyada d'una monografia de la sèrie Perspectiva Ambiental titulada "Aigua envasada ".