Esteu aquí

Contra el canvi climàtic: JO SÓC LA SOLUCIÓ

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Logotip de la campanya contra el canvi climàtic "Jo sóc la solució"
Imatge termogràfica de la façana d'una vivenda
Posterbike, tricicle habilitat per transportar el material publicitari de la campanya
El mateix tricicle serveix com a suport publicitari.
Material de la campanya per als 12 gestos que es poden fotografiar i afegir al mosaic de la web.
Una campanya diferent

L'any 2006 el recordarem com l'any en què el canvi climàtic va entrar de ple en l'àmbit social. Noticies, activitats, llibres i pel·lícules feren evident que l'escalfament global ja el no podem amagar. La Fundació Terra, que promou una nova ètica socioecològica i ho fa donant exemple, va tenir l'oportunitat d'endegar una acció participativa el 2006 mercès a un ajut institucional de la Generalitat de Catalunya i l'Obra Social de La Caixa. Conscients d'aquesta oportunitat es va dissenyar una campanya de comunicació amb possibilitat de continuitat adreçada a l'acció ciutadana contra el canvi climàtic. L'objectiu era fer una activitat per animar a la ciutadania a fer gestos a casa seva que contribueixin a l'estalvi d'emissions amb efecte hivernacle, en definitiva, que redueixi les emissions de diòxid de carboni o impulsi les energies renovables.

 

Per propiciar aquests gestos la campanya Contra el Canvi Climàtic: JO SOC LA SOLUCIÓ  consta essencialment de diversos recursos. El primer d'ells és un espai interactiu per incitar a actuar des de la nostra vida quotidiana: EXPOACT Canvi climàtic. Aquest espai d'aprenentatge  està disponible per a la seva itinerància per a qualsevol entitat interessada tot i que té un cost elevat important per setmana.

 

La difusió d'aquesta campanya al carrer es fa amb bicicletes-cartell per tal que el propi medi sigui el missatge. Però, l'objecte de tot plegat és que les persones que fan coses a casa seva contra el canvi climàtic o amb motiu de les reflexions i les propostes d'aquesta campanya s'hi apuntin ho comparteixin. Creiem que ja estem prou saturats de missatges de tota mena i que el cal és estimular la complicitat i començar a caminar contra el canvi climàtic. Alguns governs ja anuncien mesures per provocar l'estalvi de CO2. Però, el més important, és que cada un de nosaltres som la solució.

 

L'element de continuitat  JO SOC LA SOLUCIÓ fins el 2010 és el d'un espai web actiu on amb forma d'un tapís fotogràfic immens les persones individuals, les famílies, els amics, pengin una imatge digital del seu gest. L'objectiu és quela campanya contribueixi a emplenar tot l'espai de les 10.000 imatges, 10.000 gestos fruit de la col·laboració ciutadana, però sobretot, milers d'imatges per deixar testimoni públic de que contra el canvi climàtic hi hem de ser tots. L'escalfament global és la major amenaça a la qual s'enfronta al humanitat i aquesta batalla només la guanyarem si fem un front comú i solidari.

 

El nostre país que ja ha superat en el 2006 més del 45 % de les emissions permeses pel Protocol de Kioto i més enllà de les prescripcions governamentals per a les empreses i altres estaments, necessita del gest dels ciutadans. Però, l'ànima d'un país és la ciutadania activa i conscient. Conscients de la batalla que tenim contra el canvi climàtic, en definitiva, contra els nostres hàbits malverssadors d'energia i recursos.

 

La cultura no la fan els governs la fem cada un de nosaltres quan llegim, quan aprenem, quan compartim la sensibilitat artística. Un món més sostenible depèn de la suma dels nostres comportaments. Els comportaments avancen sempre mercès al boca orella. Contra el canvi climàtic: JO SOC LA SOLUCIÓ és una campanya de comunicació per difondre vuit gestos senzills que tots podem fer i que convertits en imatges reals de la nostra quotidianitat es converteixen en un poderós mecanisme d'estalvi per evitar l'escalfament global.

 


Els gests ambientals que podem fer

 

El tapís digital que s'elaborarà amb l'aportació de les fotografies dels gestos ciutadans contra el canvi climàtic està dissenyat perquè sigui un mosaic de 10.000 imatges. Per això es proposa que amb la fotografia dels nostres gests versin sobre 8 coses senzilles que tots podem fer, però que es poden valorar altres comportaments com ara invertir en energies renovables, estalviar aigua o viatjar menys. Els gests que promovem amb aquesta campanya són:

 

-1. Il·luminació de baix consum. Substituir bombetes incandescents i halògenes per bombetes fluorescents compactes o de LEDS

 

-2. Aparells energèticament eficients. Adquirir aparells elèctrics que no malverssin energia, com els anomenats energèticament de Classe A, A+, A++ o que acompleixin altres criteris d'estalvi com Energy Star, etc.

 

-3. Tria i selecció de la brossa de casa. Recollir selectivament les escombraries i portar les fraccions com ara paper, envasos o matèria orgànica al contenidor corresponent i la resta de valoritzables a la deixalleria estalvia energia i contaminació.

 

-4. Climatització de baix consum. Seleccionar el termostat de la climatització a l'estiu a 26º C i a l'hivern a 20 ºC i utilitzar aparells de baix consum com ara les bombes de calor tipus inverter.

 

-5. Moure's en bicicleta o transports col·lectius. Per a recorreguts de menys de 3 km la bicicleta és el sistema de locomoció més eficient. Els transports col·lectius redueixen a 4 vegades les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

 

-6. Conduir eficientment. Canviar de marxa per sota de les 2.500 revolucions en els vehicles de gasolina i per sota de les 2.000 en els de gasoil pot estalviar un 35 % de combustible.

 

-7. Consum local. Avui el 40 % de les emissions són per causa del transport de mercaderies per tot el món. Cada vegada que comprem al barri o comprem productes produïts localment (fruita de comarques veïnes en comptes d'altres països, carn d'aquí en comptes d'Irlanda o Argentina) estalviem en emissions d'efecte hivernacle.

 

-8. Habitatges aïllats. Finestres i portes poden aportar pèrdues importants de climatització sinó estan ben aïllades. El doble vidre a les finestres i l'aïllament a les caixes de les persianes poden reduir la factura energètica.
 

 

10.000 bones raons contra el canvi climàtic

 

El canvi climàtic és una realitat que ja no neguen els estaments científics: les geleres de les muntanyes retrocedeixen, els gels àrtics es fonen, els estralls meteorològics es fan sentir en forma d'inundacions, sequeres, tempestes i huracans.

 

La demanda d'energia no para de créixer i no per això vivim millor. L'augment de diòxid de carboni a l'atmosfera es situa ja al llindar més alt dels darrers 12.000 anys. Les malalties per raons ambientals no paren de créixer i la contaminació atmosfèrica ja mata a casa nostre16.000 persones, és a dir, 4 vegades més que els accidents de trànsit.

 

Informes de la Unió Europea assenyalen que per a l'horitzó 2025 el deteriorament ambiental pot ser catastròfic. De continuar l'actual tendència la població passarà dels 6.400 milions actuals a 7.900 milions el 2025. Fins i tot polítics conservadors com Al Gore assenyalen que el canvi climàtic és el pitjor enemic de la humanitat per davant del terrorisme global.

 

Només l'energia en il·luminació consumeix el 19 % de la producció global d'energia elèctrica. Les bombetes incandescents inventades per Thomas Edisson fa 120 anys que converteixen en llum el 5 % de l'energia que consumeixen representen el 80 % de les bombetes tot i que tenim bombetes de baix consum que consumeixen 4 vegades menys per la mateixa quantitat de llum i duren prop de 10 vegades més o les lluminàries de LEDS que poden reduir per 8 el consum en il·luminació i duren prop de 100 vegades més.

 

Estalviar energia no només repercuteix amb un millor ambient sinó que també és més econòmic per a les nostres butxaques. Però, hi ha molts altres gests que estalvien energia i són més eficients. Desplaçar-se en bicicleta en distàncies curtes, adquirir electrodomèstics eficients o instal·lar energies renovables a casa són algunes de les possibilitats a l'abast de tots sense massa esforç. Però n'hi ha més.

 

El món que llegarem els nostres fills si continua amb les tendències actuals no serà gens saludable. Perquè és evident que estimem els nostres us proposem que amb ells compartim una imatge simpàtica. Al capdavall ser positius ens fa sentir bé i avui invertir en eficiència energètica, estalvi d'energia i energies renovables és la millor fórmula per lluitar contra el canvi climàtic.

 

Tenim, doncs 10.000 raons per lluitar contra el canvi climàtic i cap per no fer-ho, perquè tots i cada un de nosaltres podem fer que la nostra vida quotidiana sigui més respectuosa amb el medi ambient. Viure amb menys CO2 no és una experiència complicada i fins i tot pot ser plaent.

 


La prova de la malversació energètica

 

Aquesta campanya també s'aprofita de tecnologies innovadores per demostrar-nos que els nostres edificis malverssen energia a dojo. Perdre energia significa omplir l'atmosfera d'emissions tòxiques a l'atmosfera que contribueixen al canvi climàtic. Per fer palès la realitat sobre l'excessiu consum d'energia s'aportaren termografies o imatges que són l'equivalent a les radiografies per als edificis. Aquesta tecnologia basada en sensors a la radicació infraroja s'empra precisament en el propi sector de la construcció per detectar els defectes estructurals. 

 

La termografia infraroja capta la radiació que emeten els cossos i objectes per tenir una temperatura per sobre del zero absolut. Això permet fer mesures ràpides, precises i fiables sobre les diferents temperatures de l'objecte analitzat. Els sistemes emprats, com les càmares termogràfiques c els tècnics de la Fundació Terra capten i graven la distribució tèrmica dels edificis en temps real i permeten a l'usuari visualitzar les distribucions de calor en les façanes. Les imatges s'analitzen amb un software desenvolupat per valorar l'estat termogràfic de l'objecte. Les imatges mostren les zones de major temperatures que és per on es detecten les fuites d'energia.

 

Si una radiografia dels pulmons pot sensibilitzar a un fumador de deixar el tabac, la termografia dels edificis pot ajudar a que prenguem consciència de la quantitat d'energia que perdem per una construcció arquitectònica poc acurada. Tot i així, la malverssació d'energia no es limita als edificis i el resultat és que a l'Estat espanyol hem incrementat en més del 45 % les emissions amb efecte hivernacle permeses pel Protocol de Kioto o que el nostre país és el que consumeix més energia per unitat de producte, en altres paraules que tenim una economia altament ineficient.