Esteu aquí

Manifest de la Guerrilla Solar del Planeta Terra

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Se’ns ofereix el dret a consumir energia per a les nostres necessitats vitals, però no tenim tantes facilitats ni per estalviar-ne, ni perquè aquesta energia provingui de formes renovables que no contribueixin a l’escalfament global del planeta. A la pràctica i a llarg termini, les inversions per estalviar energia són més rendibles que no pas les inversions per tenir-la sense límits. No disposem d’un accés fàcil per conèixer les formes d’estalviar energia o, fins i tot, de produir-la sense malmetre la salut del planeta.

Actualment, les xarxes de transport energètic, públiques o privades, fan circular essencialment energia provinent de fonts brutes que causen danys al medi ambient i afecten seriosament la salut planetària. L’accés a l’energia elèctrica renovable no té, a la pràctica, un marc legal que faciliti al ciutadà, per exemple, col·locar als teulats o cobertes domèstiques panells fotovoltaics per produir energia verda generada amb el Sol des de casa seva. No se’ns donen facilitats perquè els habitatges puguin generar energia i compartir-la de forma distribuïda, descentralitzada, com un gest de compromís ambiental amb les futures generacions.

Nosaltres, la Guerrilla Solar del Planeta Terra, ens comprometem a estalviar energia en totes aquelles activitats que poguem de la vida quotidiana: en el transport, a l’habitatge, al treball, etc. I volem ser exemplars a casa nostra, generant energia elèctrica amb fonts netes i renovables com són el Sol, el vent, l’aigua o la biomassa. Per poder estalviar energia ens cal mesurar els nostres consums i ser eficients amb l'ús de l'energia. Per poder generar energia neta ens cal aprofitar les tecnologies més eficients; per això utilitzarem, quan calgui, les xarxes de distribució elèctrica públiques o privades, amb o sense permís, per compartir amb els nostres veïns l’energia verda que generem, sense percebre cap compensació econòmica.

Nosaltres, la Guerrilla Solar del Planeta Terra, ens comprometem a usar tecnologies segures i certificades, que no poden causar cap dany ni als veïns, ni als treballadors del sector energètic, ni al nostre entorn. Els integrants de la Guerrilla Solar s’allisten per lluitar contra el canvi climàtic amb les energies renovables, l’estalvi i l’eficiència energètica. Per damunt de tot, la Guerrilla Solar és un moviment de conscienciació cívica i compromès amb les futures generacions.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

> Passa a l'acció directa i participa a la campanya Guerrilla Solar: endolla't al Sol

> Anima al teu Ajuntament a adherir-se als Municipis per la Democràcia energètica. Envia un e-mail al teu alcalde i al regidor/a de medi ambient amb el link www.ecoterra.org/articulos148cat.html on s'explica que són els Ajuntaments per la Democràcia Energètica i com poden facilitar l'entramat burocràtic per a què els ciutadans poguem participar de forma directa en l'avanç de les tecnologies renovables i en la reducció d'emissions d'efecte hivernacle.