Esteu aquí

Municipis per la Democràcia Energètica

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Més de 250 alcaldes de ciutats europees fotografiats durant la ceremonia final de la Covenant of Mayors en el Parlament Europeu al costat del president de la Comissió de la EU, Jose Manuel Barroso, a Brusel·les el 10 de febrer 2009. Fotografía: Paul O'Driscoll
L'energia solar fotovoltaica en l'àmbit domèstic és la millor alternativa per facilitar la participació ciutadana en la lluita contra el canvi climàtic.
Inspirats per l'economia solar, Municipis per la Democràcia Energètica és una campanya de la Guerrilla Solar

Els governs locals i regionals poden promoure la producció local d’energia i l’ús de fonts d’energia renovables. En són un bon exemple la implantació de l'energia solar en els edificis. A més, els governs locals i regionals poden encoratjar els ciutadans a implementar projectes d’energies renovables oferint suport econòmic i normatiu a les iniciatives locals. Municipis per la Democràcia Energètica és una campanya per incentivar que els ajuntaments adoptin acords plenaris de compromís per facilitar l'accés de la ciutadania a l'energia solar fotovoltaica en l'àmbit domèstic i, per tant, una acció complementària a les promogudes des de la Guerrilla Solar.

> Descarrega't el tríptic informatiu de la campanya Guerrilla Solar: endolla't al Sol (en català i castellà). 

Un bon nombre d’ajuntaments espanyols han signat el Pacte dels Alcaldes per superar els objectius establerts per la UE per al 2020, reduint les emissions de CO2 als seus territoris respectius com a mínim en el 20%, mitjançant la implementació d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, als sectors d’activitat en què disposin de competències. Aquest compromís exigeix l’elaboració de l'esmentat Pla d'Acció durant l’any següent a l’adhesió formal al Pacte entre Alcaldes.

 

Llistat de municipis adherits a "Municipis per la Democràcia Energètica"

Arenys de Munt, 10 de desembre de 2009
Sant Andreu de Llavaneres, 26 de maig de 2009

 

Promoure la democràcia energètica al municipi

Per tal de promoure la democràcia energètica als municipis i en el marc del Pacte d'Alcaldes, s’insta als ajuntaments de l'Estat Espanyol al compromís de promoure i donar facilitats per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics de baixa potència en els habitatges familiars, interconnectats a la xarxa elèctrica, amb procediments tècnics segurs com els que ofereixen les actuals tecnologies fotovoltaiques.

El fet que la ciutadania incorpori entre els elements d'un jardí, un terrat o un balcó alguns panells fotovoltaics capaços de generar electricitat i estalviar emissions, constitueix una fórmula de participació ciutadana directa i quantificable en la lluita contra el canvi climàtic.

Per això, s’anima a que el Ple dels Ajuntaments assoleixen l'acord de facilitar l'accés de la ciutadania a poder compensar el consum elèctric domèstic i estalviar emissions de gasos d'efecte hivernacle, produint energia verda amb panells solars des de les pròpies llars. Entre els compromisos, hi ha la possibilitat d’impulsar un marc normatiu que simplifiqui tota la burocràcia que hi ha per a la implantació de superfícies reduïdes de panells solars fotovoltaics en els  habitatges familiars.

A continuació, es proposa un exemple de text per aprovar en un Ple Municipal. Els ajuntaments que ho facin ho poden notificar a la Fundació Terra i seran inclosos en el llistat de “Municipis per la democràcia energètica”.

Exemple d'acord de Ple Municipal

PROPOSTA D’APROVACIÓ per impulsar un marc normatiu que simplifiqui tota la tramitació burocràtica per la implantació de superfícies reduïdes de panells solars fotovoltaics en els habitatges familiars.
 
Atès que es voluntat d'aquesta Corporació promoure i facilitar la millora d’un marc normatiu que simplifiqui l'actual tramitació burocràtica per la implantació de superfícies reduïdes de panells solars fotovoltaics en els habitatges familiars.
 
Atès que correspon a l’Ajuntament la formulació de mesures per a promoure la producció local d’energia i l’ús de fonts d’energia renovables. En són un bon exemple la implantació de l'energia solar tèrmica en els edificis que avui és obligatòria en els nous habitatges. A més, els governs locals i regionals poden encoratjar als ciutadans a dur a terme projectes d’energies renovables oferint suport econòmic i normatiu des de la iniciativa local.

Atès que aquest Ajuntament està compromès amb el Pacte dels Alcaldes per superar els objectius establerts per la UE per al 2020, reduint les emissions de CO2 als nostres territoris respectius com a mínim el 20%, mitjançant la implementació d’un Pla d’acció per a l’energia sostenible als sectors d’activitat en què tinguem competències. Aquest Pla d'Acció per a l’Energia Sostenible s'ha de lliurar l’any següent a l’adhesió formal al Pacte dels Alcaldes. El compromís amb el Pacte dels Alcaldes i el Pla d’Acció ja es van ratificar a través dels propis procediments respectius.

 

Atès que una de les accions que es poden dur a terme perseguint els objectius del Pacte dels Alcaldes és la instal·lació de panells solars fotovoltaics de baixa potència en els habitatges familiars interconnectats a la xarxa elèctrica amb procediments tècnics segurs. Aquesta és una acció que promou clarament i de forma directa la promoció de les energies renovables, l'estalvi en el consum energètic i la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per part del ciutadà.

Vist que aquest Ajuntament reconeix que entre els elements d'un jardí, un terrat o un balcó existeixen tecnologies capaces de generar electricitat i estalviar emissions, les quals contribueixen a facilitar la participació ciutadana en la lluita contra el canvi climàtic.

PROPOSA QUE S’ADOPTI EL SEGÜENT ACORD:

Primer.- Aquest Ajuntament es compromet a promoure i donar facilitats per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics de baixa potència en els habitatges familiars interconnectats a la xarxa elèctrica amb aparells homologats i procediments tècnics segurs.

Segon.- El Ple d'aquest Ajuntament assoleix l'acord de facilitar l'accés de la ciutadania a poder compensar el consum elèctric i estalviar emissions produint energia verda amb panells solars en els seus habitatges familiars.

Tercer.- El Ple d'aquest Ajuntament es compromet a impulsar un marc normatiu que simplifiqui la tramitació burocràtica que dificulta la implantació de superfícies reduïdes de panells solars fotovoltaics en els habitatges familiars, instal·lacions destinades a l'autoconsum i, per tant, d'estalvi energètic.