Esteu aquí

Preguntes més freqüents sobre el Kit Fotònic de la Guerrilla Solar

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Kit Fotònic GS120 de la campanya Guerrilla Solar: endolla't al Sol.
La Guerrilla Solar arma la ciutadania contra el canvi climàtic,

La campanya Guerrilla Solar; endolla't al Sol posa a l'abast dels ciutadans que vulguin unir-se a la croada a favor de l'accés a les energies renovables en l'àmbit domèstic, el Kit Fotònic GS120, un electrodomèstic solar únic a Espanya per generar energia neta i renovable des de casa.

Des d'aquí volem contestar a les preguntes més habituals que ens han transmès les persones interessades en adquirir un kit i allistar-se així a la Guerrilla Solar de la Fundació Terra.

En quant temps es recupera la inversió realitzada en el kit fotònic?

La veritat, aquesta no és una pregunta pertinent. O potser sí. En quant temps es recupera la inversió realitzada en una pantalla de TV de 42 polsades que costa aproximadament aquests 800 euros? Podríem imaginar les hores de felicitat passades davant ella, seguint partits de futbol o mirant pel·lícules a la televisió de pagament. Podríem pensar en tot allò que aprendríem sobre la natura, donat que mirant els documentals a gran tamany es veuen detalls invisibles a 20 polsades. Això sí, potser hauríem de pensar que el nostre televisor de 42 polsades a cada hora es va desgastant, que rarament ens arribarà a durar 25 anys i que, lògicament, va consumint energia a 275 Watts cada hora, amb les corresponents emissions de CO2 associades.  
El kit fotònic GS120 és un article de plaer, com la pantalla de TV de 42 polsades, encara que en aquest cas el plaer es dóna perquè es tracta d'un electrodomèstic que en comptes de consumir, genera energia, i que cada hora que està exposat al sol pot produir fins a 110 Wh.

Comptant amb les millors condicions de radiació solar i d'orientació en la instal·lació, es pot calcular que el retorn econòmic de la inversió realitzada en l'adquisició del Kit Fotònic GS120 és d'aproximadament 20 anys. Aquest valor està calculat a partir d'un cost de 805€ de PVP, una mitjana de 1.200 hores de potència nominal actual (per tant, una producció anual de 144 kWh) i suposant un cost de facturació del kWh de 17 cts d'Euro, amb un increment anual del cost del kWh d'un 5%. 

Per això, durant la vida útil estimada del kit (que pot ser de més de 30 anys), la recuperació de la inversió està garantida, encara que és a llarg termini i no és possible obtenir grans beneficis econòmics. També podem considerar que el kit fotònic de la Guerrilla Solar ens permet, per 10 cèntims al dia, contribuir a reduir en un 10% les nostres emissions d'efecte hivernacle. En tot cas, com ja hem dit, l'obtenció d'un benefici econòmic és una qüestió a part, donat que el kit fotònic és essencialment un producte de militància contra el canvi climàtic i a favor de les energies renovables en l'àmbit domèstic. 

Quin estalvi d'energia o d'emissions de CO2 suposa?

Tot i que es tracta d'una producció d'energia verda de només 144 kWh x any, això pot suposar el 10% del consum domèstic d'energia elèctrica per persona (suposant un consum mitjà d'electricitat de 1800 kWh per any i 3 persones per habitatge). Cadascú pot calcular, revisant el seu consum elèctric, el percentatge que li permet estalviar. L'interessant, a més, és que aquesta energia deixa de ser produïda amb fonts fòssils, fet que suposa un estalvi d'emissions. Cada hora de producció del kit estalviaria fins a 34 gr de diòxid de carboni (CO2). Seguint amb l'exemple del televisor, aquest, en cavi, suposaria l'emissió de gairebé 100 gr de CO2 a cada hora de funcionament.

Al llarg dels seus 25 anys de vida útil, i considerant que els primers 3 anys i mig són de recuperació de la despesa energètica de la fabricació (payback energètic), el Kit Fotònic GS120 permet estalviar l’emissió de 1084 kg de CO2. Això suposa compensar el 10 % de les emissions personals associades al consum elèctric durant aquests 25 anys, amb un cost econòmic de 1 euro per cada kg de CO2 que s’ha deixat d’emetre.

Per a poder fer front al canvi climàtic, hem de reduir les nostres emissions d’efecte hivernacle i a més podem intentar compensar les emissions que no podem evitar. Així, igual com sovint es proposa la compensació de les nostres emissions de CO2 amb la plantació d’arbres, una altra opció és la restitució de part del consum energètic amb la generació d’energia amb fonts renovables , com ara l’energia solar fotovoltaica. En aquest cas, en comptes de propiciar l’absorció del CO2 que ja s’ha emès, la idea és estalviar emissions abans de que s’hagin generat, en generar directament l’energia a partir d’una font inexhaurible i no contaminant com és el Sol.

Per què no s'ha muntat el kit amb panells més barats?

Actualment, en el camp de l'energia fotovoltaica existeixen tecnologies més lleugeres i més barates, com els panells de capa fina o de tel·luri de cadmi. Però encara és aviat per a què puguem considerar que aquesta tecnologia està a l'alçada de les cèl·lules de silici monocristal·lí, que han demostrat la seva gran eficiència i durabilitat.  El panell solar del kit fotònic està format per cèl·lules de silici monocristal·lí del fabricant Sunways, de màxima qualitat. Podríem haver escollit cèl·lules de menor qualitat per obtenir un producte de preu menor, però hem apostat perquè els components d'aquest kit de la Guerrilla Solar fossin de la màxima durabilitat. Perquè participar en la campanya és donar un exemple a les futures generacions.

És legal?

Aquest kit es composa d'un panell i d'un inversor homologats per a la connexió a xarxa. La suma dels dos genera lògicament un producte alegal, perquè ningú es podia imaginar poder connectar un estri a un endoll de casa per generar només 400 Wh x dia, que pot ser l'energia que es consumeix en un parell d'horetes penjat a Internet amb un PC de sobretaula. Endollar el kit fotònic és un acte a favor de les renovables però simbòlic, donada la seva baixa potència de generació.
Respecte a la instal·lació física del kit, està preparat per muntar-se en vertical i en horitzontal. Donat que s'ha de col·locar a l'exterior per rebre l'exposició solar, poden existir normatives municipals que impedeixin la seva col·locació, per exemple, en façanes exteriors, com passa amb les ordenances municipals que impedeixen la instal·lació d'aparells de climatització o d'antenes en balcons i façanes.
Si disposes d'una façana pròpia o interior que no formi part de l'espai públic, no hauries de tenir problema per instal·lar-lo en vertical. D'altra banda, de la mateixa forma que tenim un test al nostre jardí o terrassa, si tenen l'orientació adequada podem col·locar el nostre kit com si fos una “planta” generadora d'energia, com fan els cloroplasts de les fulles vegetals.
És evident que alguns municipis tenen potestat per regular inclús el que podem tenir o no al nostre jardí. Malgrat això, qualsevol ajuntament que impedeixi posar el Kit Fotònic com el que és, una escultura generadora d'energia a favor del medi ambient, demostrarà una actitud molt poc sostenible. Per aquest motiu, hem impulsat també la campanya Municipis per la Democràcia Energètica, perquè aquest buit legal amb el temps es cobreixi a favor de què la ciutadania pugui participar en l'acció pel medi ambient.

És possible el reciclatge del panell quan arriba al final de la seva vida útil?

La vida útil del mòdul fotovoltaic es preveu superior als 25 anys. Després de generar energia elèctrica durant tot aquest temps, l’eficiència de les cèl·lules fotovoltaiques pot disminuir per envelliment. En cas d’arribar al final de la seva vida útil, el panell es recull per a procedir al seu reciclatge. Cap a l’any 2015, quan un significatiu volum de mòduls fotovoltaics a Europa estiguin arribant al final de la seva vida útil es preveu que el programa PV Cycle ja estigui en funcionament.  Aquest programa preveu la recollida selectiva i el reciclatge de mòduls, finançat pels propis productors fotovoltaics en consonància amb els objectius a llarg termini estipulats per la Unió Europea relatius a la responsabilitat empresarial.

Els mòduls fotovoltaics contenen materials que poden ser recuperats i tornats a usar en nous mòduls fotovoltaics o en nous productes. Els processos de la indústria del reciclatge existeixen tant per a cèl·lules cristal·lines, com és el cas del Kit Fotònic GS120 , com per a cèl·lules de capa fina. Els materials com el vidre, l’alumini i la varietat de materials semiconductors són econòmicament valuosos quan es recuperen.
Més informació a: www.pvcycle.org