Esteu aquí

Reciclatge i economia ecològica

Reduir el consum de recursos, l'ús de l'energia, les emissions i els residus és beneficiós per al medi ambient. Tot i així és urgent impulsar l'eco-efectivitat, és a dir, treballar sobre els productes, els serveis i els sistemes correctes, en lloc de fer que simplement les coses incorrectes siguin menys dolentes.

"Catalunya pren el Sol" consisteix en un projecte de foment de les energies renovables (sobretot en relació a l'energia solar fotovoltaica) i un model d'autonomia energètica a Catalunya per combatre el canvi climàtic. El projecte és gestionat per la Fundació Terra i forma part de la col·laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i el Moviment Laic i Progressista.

L’objectiu d’aquesta activitat era evidenciar la voluntat de l’empresa paperera StoraEnso (*) que al nostre país està compromesa amb la recollida selectiva del paper vell per usar-lo com a primera matèria per fabricar cartronet gràfic. Així mateix pretenia reforçar la tasca de l’Ajuntament de Barcelona en la recollida seletiva del paper com a responsable de la gestió d’aquesta fracció dels residus domèstics.

Posa cucs a treballar...La casa dels vermis és la campanya de sensibilització per al foment del reciclatge de la matèria orgànica en l'àmbit domèstic que promou la Fundació Terra.

La preparació d'aliments amb energia solar és una de les principals eines de la Fundació Terra per apropar al públic a les energies renovables. La dilatada experiència en aquest camp i el fet d'organitzar events relacionats com és el Encuentro Solar ha permès conèixer a moltes de les persones implicades en el disseny de forns i cuines solars.

"Catalunya cuina amb el Sol" es dissenya essencialment com un projecte de difusió i foment de les energies renovables a partir de l'estímul, la pràctica i el coneixement d'una de les tecnologies renovables senzilles més eficients entre les aplicacions de l'energia solar domèstica: el processat d'aliments amb la radiació solar.