Esteu aquí

Sobre Fundació Terra

"La Fundació" recull la informació sobre els objectius de la Fundació Terra i les coordenades tant per contactar-hi com per fer donacions.

 
Vivim en un món que esta canviant. Es tracta d’un canvi global – en el clima, l’ús inconscient del sòl, l'ús excessiu de l’aigua, l’expansió urbana sense límits – és un constant d’amenaces pel nostre planeta Terra.
La Fundació Terra vol contribuir en la lluita contra el canvi global que pateix la Terra en general i la crisi climàtica en particular, oferint la ciència a la ciutadania, empreses, administracions i governs com eina imprescindible per portar a terme actuacions necessàries.

La Fundació Terra fonamenta la seva gestió aplicant els principis de transparència els quals són els que garanteixen la confiança dels donants. El Patronat de la Fundació és el màxim organ de direcció i responsable del funcionament de l'entitat. Està constituït per cuatre membres que ostenten el càrrec sense remuneració i l'exerceixen de forma altruista.