Esteu aquí

Sobre Fundació Terra

"La Fundació" recull la informació sobre els objectius de la Fundació Terra i les coordenades tant per contactar-hi com per fer donacions.

Missió

La Fundació Terra vol contribuir en la lluita contra el canvi global que pateix la Terra en general i la crisi climàtica en particular, oferint la ciència a la ciutadania, empreses, administracions i governs com eina imprescindible per portar a terme actuacions necessàries.

La Fundació Terra fonamenta la seva gestió aplicant els principis de transparència els quals són els que garanteixen la confiança dels donants. El Patronat de la Fundació és el màxim organ de direcció i responsable del funcionament de l'entitat. Està constituït per cuatre membres que ostenten el càrrec sense remuneració i l'exerceixen de forma altruista.

 
Vivim en un món que esta canviant. Es tracta d’un canvi global – en el clima, l’ús inconscient del sòl, l'ús excessiu de l’aigua, l’expansió urbana sense límits – és un constant d’amenaces pel nostre planeta Terra.

La Fundació Terra creada el 1994 va néixer no pas per ser una entitat ambiental o ecologista més al país sinó per aportar un enfoc més holístic que contribuís a vertebrar  una societat més sostenible i respectuosa amb els sistemes naturals del planeta. Fou fundada per tres joves procedents del moviment ecologista de Catalunya persuadits que la problemàtica ambiental tenia la seva arrel en la percepció cultural de la natura i el nostre entorn en general.

La Fundació Terra rendeix comptes anualment al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Educación y Cultura. Els comptes anuals s'elaboren d'acord amb les normes legals vigents d'adaptació del Pla General Comptable per a les entitats sense ànim de lucre i representen una imatge fidel del patrimoni i de la situació financera i dels resultats de l'entitat.
Si us plau, com a usuari d'aquest lloc web has de llegir en primer lloc els següents termes d'accés abans de navegar pels continguts. El fet d'accedir a aquesta adreça indicarà que estàs d'acord amb els termes i condicions que es detallen.
La Fundació TERRA compromesa amb la millora del medi ambient va rehabilitar l'habitatge de la seva seu el 1998 emprant tecnologies d'avantguarda en eficiència energètica, energies renovables i productes ecològics perquè serveixi d'aparador i d'exemple. Sens dubte, es pot considerar la primera actuació d'aquesta mena realitzada l'Estat espanyol.