Esteu aquí

Perspectiva Ambiental 36 - Seguretat alimentària (2006)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Més de mil milions de persones ho tenen magre per matenir una dieta de supervivència. A l'altra banda, uns mil milions més disposen d'una gran varietat d'aliments. Mai hem tingut tanta varietat d'aliments, però alhora les deficiències de nutrició mai havien estat tant elevades. Mentre al nostre país un terç de la població pesa més del compte i un 2 % sofreix d'anorèxia.

Ens cal aprendre a nodrir-nos i comprendre d'on i com provenen els nostres aliments
En aquests moments ens enfrontem possiblement a una situació equiparable a les lliçons que ens aporta la història. La creixent reducció de terreny agrari de qualitat, el letàrgic creixement en la producció, l’escassesa d’aigua i la contaminació causada per l’abús de fertilitzants i plaguicides coincideix amb l’increment més gran de la demanda d’aliments de la història de la humanitat. Aquesta monografia convida a reflexionar sobre el que mengem i els seus efectes sobre l'entorn planetari.

Descarregar PDF en català (600 kb)


Índex
Seguretat alimentària
La lliçó de la història
El repte actual
Les terres de cultiu en recessió
L'economia fotosintètica versus l'economia
proteica
La producció de cereals al límit
L'impacte ambiental de la carn del bestiar
Aliments de luxe
Les pesqueries mundials en declivi
La propagació de malalties
Subalimentats i sobrealimentats
La fam
Deficiències en la nutrició
La sobrealimentació: excés de pes i obesitat
La salut i la dieta
El menjar de proximitat i de qualitat
Democràcia alimentària i ètica en el menjar
El control de calories a l'abast
La producció agroecològica justa
Viure amb suficiència
Aprendre a nodrir-se
El mercat: conèixer els aliments
El menjar de l'escola sostenible
El menjar de proximitat i ecològic
Biotecnologia i química addicional als aliments
Els sabors del sol
El menjar ràpid o fast food
Recursos, bibliografia i internet