Esteu aquí

Perspectiva Ambiental 37 - Certificació forestal (2006)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Cada any s’extreuen més de 1500 milions de metres cúbics de fusta per a usos industrials, dels quals un 20 % s’aprofita com a combustible i encenalls, un 40 % es destina a mobles i un 40 % s’acaba convertint en paper. Es fa evident que cal trobar l’equilibri per tal d’abastir-nos sense malmetre el bosc ni perjudicar les persones que en depenen.

La certificació forestal FSC contribueix a un ús assenyat dels productes del bosc

En aquest número ens hem proposat fer pedagogia pràctica i endinsar-nos en les finalitats d’aquest segell mundial impulsat pel Forest Stewardship Council (FSC), i també què és i com actua. L’existència del Grup de Cadena de Custòdia ECOTERRA creat per la Fundació Terra permet que altres entitats s’hi puguin adherir, utilitzar paper certificat i explicitar-ho seguint els procediments establerts pel FSC. Una guia imprescindible per apostar per la certificació forestal FSC en els productes paperers.

Descarregar PDF en català (800kb)


Índex

El bosc, una història lligada als humans
Els boscos del món
Serveis ecològics forestals
Els boscos i el canvi climàtic
Ús o abús del bosc
Les persones i el bosc
Els últims boscos primaris
Les tales il·legals i la fusta de la guerra
Països industrialitzats: menys qualitat ecològica
La certificació forestal
Diferències entre sistemes de certificació
La certificació FSC
Els principis en què es basa el certificat
Els 10 principis i criteris del FSC
Productes FSC
El paper FSC
El paper sempre ve de la fusta?
Nous missatges als consumidors
És l'hora que el paper conservi els boscos
Fem el millor paper
Mirem l'etiqueta
El paper i les seves qualitats
Seguir el camí d'un producte
Visita a una fàbrica de paper
Bibliografia, recursos i internet