Esteu aquí

La Fàbrica del Sol - Reflectors Scheffler a Zanzíbar

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Selecció de fotografies del projecte de transferència tecnològica de reflectors Scheffler que es va desenvolupar a l'arxipèlag de Zanzíbar (Tanzania). El taller s'executà a finals del 2007, i va ser organitzat por Fundació Terra, SolarAfrica.Network (Tanzania), Solare Brücke (Alemania) i el Department of Commercial Crops Fruits & Forestry (Zanzibar Government), amb el patrocini de Fundación CAN "Tú eliges, tú decides" (Caja Navarra). Per a més informació sobre el projecte, consulta l'article de "La Fàbrica del Sol ".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selección de fotografías del proyecto de transferencia tecnológica de reflectores Scheffler que se desarrolló en el archipiélago de Zanzíbar (Tanzania). El taller se ejecutó a finales del 2007, y fue organizado por Fundación Tierra, SolarAfrica.Network (Tanzania), Solare Brücke (Alemania) y el Department of Commercial Crops Fruits & Forestry (Zanzibar Government), con el patrocinio de Fundación CAN "Tú eliges, tú decides" (Caja Navarra). Para más información sobre el proyecto consulta el artículo de "La Fábrica del Sol".
 

logo can


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Selection of photographies of the technological transference project of Scheffler reflectors that was developed in the archipelago of Zanzibar (Tanzania). The workshop was held at the end of the 2007, and was organized by Terra Foundation (Spain), SolarAfrica.Network (Tanzania), Solare Brücke (Germany) and the Department of Commercial Crops Fruits & Forestry (Zanzibar Government), with the sponsorship of Foundation CAN "Tú eliges, tú decides" (Caja Navarra). For more information on the project read the article "The Factory of the Sun" (in Spanish).

1PB170134.JPG2PB160095.JPG3PB170130.JPG4PB170124.JPG5PB170115.JPG
6PB210238.JPG7PB220285.JPG8PB170139.JPG9PC190048.JPG91PB160097.JPG
92PB220275.JPG93PB220282.JPG94PC050572.JPG95PC190039.JPG96P1020406.JPG
97PC190038.JPG98PC190052.JPG99PC130766.JPG991PC150203.JPG992P1170209.JPG
992P1180241.JPG993PC210067.JPG994P1130037.JPG995PC180020.JPG996PC130791.JPG
997PC310379.JPG998P1030452.JPG999P1150056.JPG9991P1160160.JPG9993P1160095.JPG
9994P1160127.JPG9995P1160192.JPG9996P1170228.JPG9997P1160119.JPG9998P1170232.JPG
9999P1230006.JPG99991P1230021.JPG99992P1200301.JPG99993P1200307.JPG99994P1230103.JPG
99995P1230113.JPG99996hamis.jpg99996PC190060.JPGPC080627.JPGPC230163.JPG