Esteu aquí

L'equip professional de la Fundació Terra (fins el 2017)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
L’equip professional de la Fundació Terra l'any 2013.
La formació i l'experiència pràctica es una activitat bàsica de l'equip professional.
L'espai de treball va més enllà de l'oficina i per aquesta raó la terrassa és també una oportunitat per tenir cura de la terra també des dels sentiments.

Una civilització s'aixeca mercès al treball de les persones de cada moment de la història pròpia. Darrera de tota idea i convicció hi ha l'esforç humà i no considerar-lo seria una ingenuïtat. Els objectius, els programes i les activitats que ens mouen com a entitat compromesa amb un món més sostenible es fa amb recursos econòmics, però aquests de res servirien si darrera no hi hagués un equip humà que els gestionés de forma amorosa.

I és que darrera dels èxits, a voltes, i també dels desencerts, hi reposen les habilitats i coneixements de les persones vinculades a un determinat projecte. Aquest és sens dubte el gran potencial de qualsevol col·lectivitat humana i, per tant, tot i que de forma modesta, també de la Fundació Terra. Per això, més enllà d'oferir un espai de treball professional a favor d'uns objectius, la direcció de l'entitat ha treballat per crear un espai de creixement personal per als professionals que hi aporten el seu coneixement i enginy. No és fàcil. I és cert que sovint no tothom hi encaixa. Però, fins i tot en aquesta eventualitat, sempre hem procurat que l'experiència de fer avançar els objectius que ens proposàvem es basés en la creativitat de cada persona, fins on era possible. I és que les persones acaben sent el millor actiu de qualsevol causa.

El patrimoni humà de Fundació Terra

Al llarg de la història, tot i que curta, d'una entitat que porta tanmateix tres llustres d'activitat, l'equip humà ha variat. Però sempre ha estat el patrimoni més valuós que ha tingut la Fundació Terra. És cert que a vegades no tenim l'èxit que voldríem per l'esforç que hi posem. Però també és evident que l'experiència és la que ens ha servit per continuar desenvolupant-nos. Al capdavall, una entitat té –com qualsevol organisme viu– la seva pròpia evolució.

La Fundació Terra és una entitat jove, però s'ha forjat la seva pròpia identitat a partir del propi compromís tant des de dins com cap enfora. Una identitat que, tanmateix, és la suma dels valors dels professionals que fan possible que simplement existeixi. El planeta ben segur que milloraria si tots visquéssim de manera més austera i compromesa amb el present. Per això s'ha procurat que l'esperit de la Fundació Terra s'expressés en quelcom tan senzill i difícil alhora com "predicar amb l'exemple". Perseverem en el treball a favor d'un medi ambient saludable i harmònic amb la natura, però també fem possible que el treball des de la Fundació sigui una experiència personal de creixement. L'austeritat i el compromís personal que preconitzem pel nostre entorn es fonamenta amb l'estimació amb què ens agradaria que ens tractessin a nosaltres.

L'equip professional de la Fundació

L'equip professional de la Fundació Terra s'ha anat adaptant d'acord amb les exigencies de la programació anual. La Fundació Terra col·labora amb altres entitats i empreses per a dur a terme el programa anual d'actuació. 

És evident que darrera la tasca diària d'aquest equip humà de tècnics compromesos no podem oblidar la d'altres col·laboradors esporàdics, voluntaris, d'amics i d'admiradors i també de persones en pràctiques que dedicaran un temps a libar de l'experiència vital d'aquesta entitat ambiental. Però la darrera responsabilitat de la Fundació Terra recau, lògicament, sobre el Patronat, l'equip directiu que regeix els destins d'una entitat sense afany de lucre de forma altruïsta. Som conscients que entre la direcció i l'equip tècnic hi ha d'haver una coordinació permanent que faci possible l'eficiència i l'eficàcia en la tasca que com entitat ens proposem.

En alguns moments, l'equip ha estat nombrós. En altres èpoques han estat menys persones, però sempre hem tingut la convicció que no es poden assolir els reptes que ens proposem sense un bon equip humà. Un equip de persones, l'èxit del qual en tot moment ha estat el de copsar l'esperit de l'entitat en la qual cavalcaven. Així que l'equip humà de totes i tots els implicats en aquest projecte és el tresor més gran de la Fundació Terra.