Esteu aquí

Perspectiva Ambiental

Perspectiva Ambiental fou un dossier periòdic d'educació ambiental en format d'unitats didàctiques que aportava dades i informacions per trencar tòpics sobre medi ambient, a l'hora que suggeria activitats didàctiques i va promoure campanyes de participació a favor del medi ambient. Fou la primera revista d'educació ambiental accessible a través d'internet en arxius PDF i actualment la col·lecció sencera continua accessible.

Es va distribuir en format imprès unes tres vegades l'any com a suplement de la revista Perspectiva Escolar de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Es va editar entre els anys 1995 i 2010. Va comptar amb l'ajut primer de la Generalitat de Catalunya i en els darrers anys de la Fundació La Caixa.

La referència catalogràfica per aquesta versió digital d'acord amb el ISSN (International Standard Serial Number) es el ISSN 2462-7453
Títol clau: Perspectiva ambiental (Internet)
Títol abreujat: Perspect ambient (Internet)

Al llarg d'aquest segle la societat canviarà, i serà molt diferent de com és ara. El canvi climàtic i l'esgotament dels combustibles fòssils, dels quals la societat occidental depèn completament, comportaran canvis estructurals molt importants. Resoldre aquesta crisi ambiental no serà només una qüestió tecnològica. Haurem de desenvolupar noves habilitats, una nova forma de pensar i, sobretot, passar a l'acció.

Escoltem contínuament arguments que ens diuen que el model de vida i el sistema econòmic no són sostenibles i no es poden aguantar indefinidament.

Autonomia energètica es el títol d'un llibre del prestigiós expert en renovables alemany Hermann Scheer. Es tracta d'una obra cabdal per la seva clarividència respecte a quins són els factors socials, econòmics i tecnològics per assolir una societat no depenen dels combustibles fòssils i, per tant, amb l'economia solar, fer front a l'actual crisis socioambiental.

L'alimentació humana moderna en els països avançats es caracteritza per un increment de les proteïnes animals i del greix enfront als vegetals. El menyspreu per les hortalisses creix en la mateixa proporció que desapareixen les varietats agrícoles creades al llarg de la història humana.
Tots nosaltres som descendents d'homes i dones que vivien en comunitats indígenes, experts coneixedors del medi local que seguien els ritmes cíclics de la natura. Els pobles indígenes han viscut durant milers d'anys integrats en els ritmes del seu entorn natural, propers a la Terra, aprenent d'ella. Les seves cultures orals conserven tresors de coneixements sobre plantes, ritus, tradicions i sobre maneres de viure amablement damunt la terra. Els seus ancians sovint són com biblioteques vivents, custodis de tradicions immemorials.

Endinsar-nos en el món misteriós dels fongs és avui un repte perquè darrera d'aquests éssers vius hi ha una valuosa tasca en el funcionament de la biosfera que no podem oblidar. Volem emfatitzar el paper ecològic d'aquests éssers vius, més que no pas la vessant culinària que hi ha darrera els bolets, que són tan sols el carpòfor o aparell reproductor d'alguns fongs.

La biomímesi és la tecnologia inspirada per la natura. Un viatge de retorn a la terra en el que, amb humilitat i fascinació, la humanitat pot aprendre com viure dintre dels límits del planeta i en equilibri amb la resta d'espècies. Des dels edificis eficients inspirats per la refrigeració natural dels nius de tèrmits, a les pintures que es netejen soles emulant les plantes de loto, hi ha ja centenars d'exemples de com la biomímesi pot canviar el nostre món.

El creixement econòmic ha arribat al seu límit: l'hem tastat i ja sabem que com a espècie no ens fa feliços, sinó que augmenta la misèria mental, la contaminació ambiental i la destrucció dels vincles comunitaris. Més aviat, com deia Gandhi, cal «viure senzillament per tal que els altres senzillament puguin viure». No n'hi ha prou d'assumir aquesta realitat, sinó que ens cal posar-hi l'esforç per capgirar l'imaginari co·llectiu actual. Ha arribat l'hora de dir: prou!

L'energia eòlica és una energia neta, econòmicament competitiva respecte a les fonts fòssils i que gaudeix d'un desenvolupament tecnològic impressionant. Contra tot pronòstic, Catalunya va instal·lar el primer aerogenerador d'Espanya i avui som a la cua en l'aprofitament del vent. En un món amenaçat per les emissions amb efecte hivernacle és imprescindible decantar-se cap a les energies renovables i l'energia eòlica hi té un paper fonamental per a un futur cent per cent renovable.

A poc a poc, l'enginy humà ens ha portat a gaudir d'un nivell d'avançament tecnològic força elevat, però això no ens ha de fer oblidar que hem de compartir aquest accés a una vida millor. Aquesta monografia d'educació ambiental vol ser un catàleg de tecnologies apropiades, un terme creat per l'economista britànic  E.F. Schumacher. Per tecnologies apropiades s'entén tecnologies basades en la petita escala i el nivell comunitari.

Cada dia, la nostra alimentació fa que produïm prop de 200 grams de brossa orgànica, els quals al cap de l'any, són uns 73 quilos. És obvi, doncs, que hem d'encarregar el tractament dels nostres residus, però pensant que la fracció orgànica generada té un important valor perquè si la convertim en compost esdevé un fertilitzant. A casa podem aprofitar-nos del treball dels cucs vermells dins un vermicompostador i assistir a primera fila a l'espectacle del cicle de la fertilitat de la natura.

Pàgines