Esteu aquí

Perspectiva Ambiental 32 - Energia solar tèrmica (2004)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Disposem d'energia solar en quantitat i tenim la millor tecnologia per captar el calor del sol i estalviar energia. La captació del calor solar per escalfar aigua sanitària i, fins i tot, pe climatitzar edifics està a l'abast de qualsevol familia. Alguns municipis han aprovat ordenances perquè als habitatges de nova construcció s'hi col·loquin obligatòriament panels solars. Aquesta monografia explica els fonaments d'aquesta tecnologia i la importància de comprendre millor els potencials energètics de l'astre rei.

Aigua calenta solar
Comprendre el comportament del Sol per aprofitar-ne la seva energia ens pot semblar senzill. Avui tenim tecnologies propiades per captar el calor i disposar d’aigua calenta sanitària, climatitzar un espai, cuinar o assecar aliments. Els fonaments teòrics i les bases de l’aplicació tecnològica de l’energia solar aporten un oportunitat per aprendre una mica més del passeig galàctic que fem al voltant del Sol.

Descarregar PDF en català (500 kb)


Índex

Energia solar tèrmica
Una ombra històrica
El sol, la irradiància i la constant solar
L'efecte de l'atmosfera sobre la radiació
Orientació i inclinació dels captadors
La conversió d'energia solar en energia tèrmica
Els col·lectors de placa plana
L'efecte hivernacle en un col·lector
La selectivitat d'una superfície
Pèrdues òptiques
La termodinàmica d'un col·lector
La corba de rendiment del col·lector
Cap als col·lectors avançats
Els tubs de buit
La concentració solar
La instal·lació solar tèrmica
Instal·lacions de termosifò i de circulació
forçada
Acumuladors i bescanviadors
Comprendre una instal·lació d'aigua calenta
sanitària
Altres elements del circuit hidràulic i del sistema
de control
Comprendre una instal·lació mixta
Refrigeració solar
L'estalvi energètic amb energia solar tèrmica
L'aigua calenta solar: consells útils
Segueix el Sol
Fem un mapa d'ombres
Els moviments solars en un mural. El Simusol
Càlcul de l'analema solar
Experimentar amb un kit solar
Recursos bibliografia i internet