Esteu aquí

Perspectiva Ambiental

Perspectiva Ambiental fou un dossier periòdic d'educació ambiental en format d'unitats didàctiques que aportava dades i informacions per trencar tòpics sobre medi ambient, a l'hora que suggeria activitats didàctiques i va promoure campanyes de participació a favor del medi ambient. Fou la primera revista d'educació ambiental accessible a través d'internet en arxius PDF i actualment la col·lecció sencera continua accessible.

Es va distribuir en format imprès unes tres vegades l'any com a suplement de la revista Perspectiva Escolar de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Es va editar entre els anys 1995 i 2010. Va comptar amb l'ajut primer de la Generalitat de Catalunya i en els darrers anys de la Fundació La Caixa.

La referència catalogràfica per aquesta versió digital d'acord amb el ISSN (International Standard Serial Number) es el ISSN 2462-7453
Títol clau: Perspectiva ambiental (Internet)
Títol abreujat: Perspect ambient (Internet)

A tot el món, les invasions biològiques ocasionen grans pèrdues econòmiques. Només en un any, aquestes invasions han causat una despesa que quintuplica el pressupost de la guerra d'Iraq, i pel que fa a perjudicis ecològics, són la segona causa de pèrdua de biodiversitat, després de la destrucció d'hàbitats.

Igual que un individu madur, una ciutat madura no pot augmentar i expandir-se en qualsevol direcció sense una pèrdua de qualitat. El nostre món s'ha fet urbà i la meitat de la població humana s'aglomera en ciutats. Ens cal trobar un nou estil de vida que permeti que les ciutats es comportin com ecosistemes madurs capaços de no malmetre el seu entorn en el seu metabolisme quotidià. Hi ha exemples arreu del món que és possible que les ciutats vagin assolint un disseny urbanístic i de funcionament més sostenible.

S’estima que unes 80.000 substàncies químiques estan en ús. Un 0,5 %, se sap que són cancerígenes. Entre 4.000 i 8.000 d’aquestes substàncies estan sota sospita del seu potencial tòxic. Les nostres llars i l’entorn bull de químics tòxics. Prop del 45 % dels aliments frescos presenten al nostre país residus de plaguicides. La càrrega tòxica a la qual estem sotmesos no només malmet el nostre entorn, sinó que amenaça la salut de les persones.

Necessitem una nova química

Cada any s’extreuen més de 1500 milions de metres cúbics de fusta per a usos industrials, dels quals un 20 % s’aprofita com a combustible i encenalls, un 40 % es destina a mobles i un 40 % s’acaba convertint en paper. Es fa evident que cal trobar l’equilibri per tal d’abastir-nos sense malmetre el bosc ni perjudicar les persones que en depenen.

La certificació forestal FSC contribueix a un ús assenyat dels productes del bosc
Més de mil milions de persones ho tenen magre per matenir una dieta de supervivència. A l'altra banda, uns mil milions més disposen d'una gran varietat d'aliments. Mai hem tingut tanta varietat d'aliments, però alhora les deficiències de nutrició mai havien estat tant elevades. Mentre al nostre país un terç de la població pesa més del compte i un 2 % sofreix d'anorèxia.

Ens cal aprendre a nodrir-nos i comprendre d'on i com provenen els nostres aliments

L’única certesa en la vida és la mort. La mort sacseja la consciència de tot el món, perquè provoca inseguretat,
incertesa. Desconeixem allò que sentirem, i ens fa vertigen pensar que la nostra consciència s’esvaeixi com la televisió quan es desendolla del corrent. Davant la mort, el món occidental fa veure que aquest fenomen no existeix, malgrat que se’ns enduu a tots.

Ens cal celebrar-la amb un ritual més auster i sense l’impacte ambiental de l’actualitat.

Quantes persones caben a la Terra? Quin nivell de vida no compromet el futur de la natura ni de les futures generacions que vindran? Reduir l'impacte humà sobre la biosfera és un repte que hores d'ara no podem ignorar. La petjada ecològica és un mètode que ens pot ajudar a visualitzar un futur més equitatiu i en pau amb la biosfera.

El repte de trobar els mitjans per assolir la sostenibilitat.
Passem més temps del que ens imaginem sota la llum artificial. La qualitat de la llum condiciona les nostres activitats, tot i que sovint ens passa desparcebut. Conèixer les característiques de les bombetes ens pot permetre escollir la llum més adequada. Però, també hem de considerar la despesa energètica. Actualment, disposem de la tecnologia per estalviar entre 4 i 10 vegades l'energia necessària per tenir la mateixa lluminositat que amb la bombeta incandescent inventada fa més d'un segle.

Disposem d'energia solar en quantitat i tenim la millor tecnologia per captar el calor del sol i estalviar energia. La captació del calor solar per escalfar aigua sanitària i, fins i tot, pe climatitzar edifics està a l'abast de qualsevol familia. Alguns municipis han aprovat ordenances perquè als habitatges de nova construcció s'hi col·loquin obligatòriament panels solars. Aquesta monografia explica els fonaments d'aquesta tecnologia i la importància de comprendre millor els potencials energètics de l'astre rei.

Per a molts pobles, l’aigua és sagrada perquè hi rau l’origen de la vida i la seva continuïtat. Cal pensar en l’aigua com un valor comunitari i no com una mercaderia. Dins d’una ampolla de plàstic envasem un petricó d’aigua que ha reposat milers d’anys en les entranyes de la terra. L’aigua mineral natural hauria de ser una beguda litúrgica. Hem de recuperar el culte a l’aigua i protegir les deus com a llocs sagrats.

Pàgines