Esteu aquí

Perspectiva Ambiental

Perspectiva Ambiental fou un dossier periòdic d'educació ambiental en format d'unitats didàctiques que aportava dades i informacions per trencar tòpics sobre medi ambient, a l'hora que suggeria activitats didàctiques i va promoure campanyes de participació a favor del medi ambient. Fou la primera revista d'educació ambiental accessible a través d'internet en arxius PDF i actualment la col·lecció sencera continua accessible.

Es va distribuir en format imprès unes tres vegades l'any com a suplement de la revista Perspectiva Escolar de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Es va editar entre els anys 1995 i 2010. Va comptar amb l'ajut primer de la Generalitat de Catalunya i en els darrers anys de la Fundació La Caixa.

La referència catalogràfica per aquesta versió digital d'acord amb el ISSN (International Standard Serial Number) es el ISSN 2462-7453
Títol clau: Perspectiva ambiental (Internet)
Títol abreujat: Perspect ambient (Internet)

Cada any s’extreuen més de 1500 milions de metres cúbics de fusta per a usos industrials, dels quals un 20 % s’aprofita com a combustible i encenalls, un 40 % es destina a mobles i un 40 % s’acaba convertint en paper. Es fa evident que cal trobar l’equilibri per tal d’abastir-nos sense malmetre el bosc ni perjudicar les persones que en depenen.

La certificació forestal FSC contribueix a un ús assenyat dels productes del bosc

S’estima que unes 80.000 substàncies químiques estan en ús. Un 0,5 %, se sap que són cancerígenes. Entre 4.000 i 8.000 d’aquestes substàncies estan sota sospita del seu potencial tòxic. Les nostres llars i l’entorn bull de químics tòxics. Prop del 45 % dels aliments frescos presenten al nostre país residus de plaguicides. La càrrega tòxica a la qual estem sotmesos no només malmet el nostre entorn, sinó que amenaça la salut de les persones.

Necessitem una nova química

Pàgines