Esteu aquí

Perspectiva Ambiental

Perspectiva Ambiental fou un dossier periòdic d'educació ambiental en format d'unitats didàctiques que aportava dades i informacions per trencar tòpics sobre medi ambient, a l'hora que suggeria activitats didàctiques i va promoure campanyes de participació a favor del medi ambient. Fou la primera revista d'educació ambiental accessible a través d'internet en arxius PDF i actualment la col·lecció sencera continua accessible.

Es va distribuir en format imprès unes tres vegades l'any com a suplement de la revista Perspectiva Escolar de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Es va editar entre els anys 1995 i 2010. Va comptar amb l'ajut primer de la Generalitat de Catalunya i en els darrers anys de la Fundació La Caixa.

La referència catalogràfica per aquesta versió digital d'acord amb el ISSN (International Standard Serial Number) es el ISSN 2462-7453
Títol clau: Perspectiva ambiental (Internet)
Títol abreujat: Perspect ambient (Internet)

Guia sintètica de com podem intervenir en la construcció de casa nostre i fer que els nostres hàbits estalvïin energia i recursos naturals. Aquesta monografia pretén ser una visió introductòria al món de la bioconstrucció. Un bon complement al quadern número 19 dedicat a l'ecoarquitectura.
Estem compromesos amb la formació permanent dels adults en temes ambientals. Estimulem les capacitats i la creativitat per promoure un canvi moral que ens permeti assolir un desenvolupament més equitatiu i respectuós amb el planeta.

Pàgines