Esteu aquí

Catalunya Solar. El camí cap a un sistema elèctric 100 % renovable a Catalunya

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Un estudi sobre com aconseguir un sistema elèctric 100 % renovable a Catalunya.
Presentació pública de l'informe (25 de juny 2007)
Equip de treball de l'informe Catalunya Solar. D'esquerra a dreta: Josep Puig, Harry Lehmann, Stefan Peter i Jordi Miralles
Harry Lehmann (World Renewable Energy Council) i Stefan Peter (ISUSI) durant l'acte de presentació de l'informe Catalunya Solar (25 de juny 2007)

La Fundació Terra, en el marc de la campanya contra el canvi climàtic "Jo sóc la solució" , presenta els resultats de l'estudi que ha promogut, Catalunya Solar, El camí cap a un sistema elèctric 100% renovable coordinat per Eurosolar i elaborat per ISuSI - Sustainable Solutions and Innovations i el World Council for Renewable Energies. L'estudi demostra que a Catalunya, tal com ja apuntava l'informe de Greenpeace Renovables 2050, és possible generar l'electricitat que consumim amb un mix d'energies renovables. L'estudi va rebre la col·laboració de L'Obra Social de La Caixa i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

SÍNTESI

L'últim informe sobre canvi climàtic fet públic per l'IPCC confirma que el present canvi climàtic té origen humà. La possible magnitud del canvi climàtic pot arribar a un nivell que afecti les economies, l'estabilitat dels ecosistemes i en definitiva, el desenvolupament sostenible.

Si la tendència d'emissions de gasos d'efecte hivernacle continua igual, és possible que es doni un increment de 6ºC en la temperatura mitjana comparat amb els nivells pre-industrials. A fi i efecte de no incrementar la temperatura per sobre d'aquest límit, la concentració atmosfèrica de gasos d'efecte hivernacle (GEH) s'hauria d'estabilitzar a 420 ppm (parts per milió) de CO2 equivalent (CO2 eq.) a llarg termini.

Aquesta estabilització només es pot aconseguir si les emissions de GEH es redueixen a menys de la meitat dels valors que hi havia a mitjans del segle XX. Com que, avui, els països desenvolupats són els que més contribueixen a les emissions de GEH, s'haurien de comprometre a ser els primers en materialitzar canvis cap a un subministrament net d'energia i reduir les emissions de GEH un 80% en aquest període de temps. Les greus conseqüències que porta la utilització de fonts d'energia fòssils i els riscs de l'energia nuclear, demostren que l'ús d'aquestes tecnologies s'hauria d'aturar.

Un subministrament sostenible d'energia hauria de combinar energies renovables i tecnologies energèticament eficients, ja que no serà possible viure dels crèdits d'energia derivats de l'ús dels combustibles fòssils que la Terra ha produït durant milers d'anys. Un subministrament energètic sostenible està limitat per l'energia del Sol, la del nucli de la Terra i la de la gravitació i per les àrees on es poden instal·lar les tecnologies renovables. Això no vol dir que hi hagi d'haver una falta d'energia però ens força a utilitzar-la amb saviesa i de forma eficient.

L'objectiu de fer l'estudi Catalunya Solar, El camí cap a un sistema elèctric 100% renovable a Catalunya és mostrar que Catalunya és capaç de cobrir la seva pròpia demanda energètica amb fonts renovables d'energia. Diversos estudis ja han analitzat la viabilitat de cobrir la demanda energètica de diverses regions només amb fonts renovables. Per exemple, l'estudi Energy Rich Japan mostra com el Japó pot proveir-se amb fonts d'energia renovables. Altres estudis com Integració a llarg termini de les energies renovables al sistema energètic europeu o el de Sustainable Energy Supply Against the Background of Globalisation and Liberalisation van demostrar que era una possibilitat per Europa i per Alemanya.

Els resultats del present projecte ajudaran a encaminar-nos cap a un sistema lliure de combustibles fòssils i d'energia nuclear. L'establiment un marc de subministrament d'energia elèctrica amb una elevada proporció d'energies renovables (fins al 100%) també ens inspira a moure'ns en la direcció d'un futur sostenible. Catalunya té l'oportunitat de fer un pas més tot provant que el desenvolupament sostenible, basat en energies renovables, i la prosperitat econòmica, poden anar plegats.

L'objectiu d'aquest projecte de la Fundació Terra és demostrar que es pot cobrir tota la demanda d'energia elèctrica de Catalunya amb un sistema energètic renovable i eficient. L'estudi suposa que no es donen grans canvis en l'estil de vida, ni canvis demogràfics ni que les reduccions en la demanda energètica causen cap canvi en els estàndards de vida. Conseqüentment no hi ha cap supòsit referent al desenvolupament econòmic futur en termes de Producte Interior Brut (PIB) o similars.

L'estudi està basat en la present demanda d'energia elèctrica - i de com es pot reduir - i en el disseny d'un sistema de subministrament energètic, que és capaç de cobrir la demanda d'electricitat a base de tecnologies d'energia renovable. Els escenaris desenvolupats en el marc de l’estudi Catalunya Solar mostren aquestes possibilitats:


- l’Escenari de Sortida Ràpida mostra que el nostre país podria disposar d’un sistema elèctric 100% renovable l’any 2035,
- l’Escenari de Protecció del Clima demostra que l’any 2045 Catalunya podria generar tota l’electricitat que consumeix a partir de fonts renovables.

L'estudi aporta informació bàsica sobre la demanda energètica, els escenaris introductoris pel desenvolupament futur de les renovables, una simulació simplificada del sistema de subministrament elèctric amb el software SimREN i les mesures polítiques per donar el millor suport per a un subministrament sostenible d'energia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

>> descarregar en PDF el resum de l'estudi (en català)

>> descarregar en PDF l'estudi complet (en català)

>> descarregar presentació tècnica de l'informe (en anglès, PowerPoint)

>> Nota de premsa (27 juny 2006)