Esteu aquí

Noosfera. Sensibilització mediambiental per a entitats juvenils

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Portada actual de Noosfera (2007)
Portada de l'edició en castellà de 1996 que va precedir a l'actual versió catalana totalment actualizada que consta de 148 pàgines.
Potada de l'edició en portuguès de Ecología para entidades juveniles basada en l'edición de 1996 i publicada per la Associaçao para a promoçao cultural da criança l'any 1999.

Una guia perquè els joves puguin afrontar els reptes ambientals que la nostra generació haurà de superar per a sobreviure en el futur. La publicació Noosfera. Sensibilització medioambiental per a entitats juvenils és una guia per a l'acció ambiental. Aquesta guia conté conceptes claus per a subvertir els actuals valors ètics des de la perspectiva del canvi socioecològic, a l'hora que conté un nombrós aplec d'activitats a l'apartat "L'ecologista emmascarat" .

Es tracta d'un manual d'ecologia per a transmetre valors ambientals a joves ja que la problemàtica ecològica ha posat al descobert les incongruències de la societat industrial. Massa sovint parlem sobre ecologia més per allò que escoltem que pel comprenem. Això és especialment preocupant amb els joves que responen fàcilment als tòpics. Aquest manual d'ecologia clarifica temes tan actuals com les formes de contaminació que afecten a la nostra món, l'explotació dels recursos i les plagues ambientals planetàries. No obstant això, la seva aportació més interessant se centra a explicar de forma molt il·lustrada els conceptes de desenvolupament sostenible i educació ambiental.

En definitiva, es pretén que els joves incorporin en les seves vides conceptes clars sobre el medi ambient. Igualment, s'ha aprofitat l'ocasió perquè el llibre contingui una segona part on se suggereixen activitats per a realitzar des de les entitats juvenils. Un llibre pensat per animar l'ecologia pràctica en els monitors de temps lliure i perquè serveixi de guia per afrontar els reptes ambientals que les generacions joves hauran de superar en un futur.

>> Descarregar la versió de 2007 en llengua catalana en format PDF  (1Mb)

>> Descarregar la versió de 1996 en llengua castellana en format PDF (1,7Mb).

Sumari

Introducció: l'ecologia com a propòsit

1. El debat: del que és global al que és local
1.1 Hi havia una vegada la humanitat...
1.2 Les plagues planetàries
1.3 Mobilització en temps de guerra per salvar el medi ambient i la civilització


2. Les responsabilitats
2.1. Les arrels filosòfiques de l'ecologisme
2.2 De Yellowstone a Rio de Janeiro
2.3 Conservar les belleses de la Terra

2.4 Espai profund: l'ecologisme

3. Les eines: la sostenibilitat i l'educació ambiental
3.1 Un estrany entre nosaltres: la sostenibilitat
3.2 L'educació ambiental: la revolució de l'acció al cau
3.3 L'educació ambiental a l'esplai i a l'agrupament

4. Pensament actiu
4.1. La síndrome de la granota bullida
4.2 Simplicitat i decreixement, un nou estil de vida
4.3 Mires més altes
4.4 Educar en l'àmbit de l'eficiència energètica
4.5 Mantenir la diversitat de la Terra
4.6 Marca la diferència: qüestió de saber escollir
4.7 Trencar els tòpics: una nova ètica socioecològica
4.8 Compromís per la Terra

L'ACCIÓ: segona part

5. L'estratègia del caragol
6. L'ecologista emmascarat
7. L'ou de l'escurçó ( a tall d'epíleg)
8. Llibres, pel·lícules i altres recomanacions

Dades bàsiques

Autor: Jordi Miralles
Títol: Noosfera. Sensibilització medioambiental per a entitats juvenils
MLP Edicions: Quaderns d'educació popular, 7
Idioma: català
Mides: 15x21 cm
Pàgines: 198

Editor: Fundació Terra - Fundació Ferrer i Guàrdia, Barcelona, 2007