Esteu aquí

X UN BON CLIMA. Calculadora de carboni. Una guia d’acció contra el canvi climàtic (2008)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Portada de X UN BON CLIMA. Calculadora de carboni. Una guia d’acció contra el canvi climàtic.

Des que ens aixequem al matí fins que anem a dormir, gairebé totes les activitats que realitzem i els béns materials que posseïm o fem servir, impliquen un consum d'energia i, per tant, una contribució a les emissions a l'atmosfera. La petjada de carboni és una mesura d'aquesta contribució personal al canvi climàtic, a partir de les emissions de diòxid de carboni (CO2) de les nostres activitats quotidianes.

Amb la guia X UN BON CLIMA. Calculadora de carboni, proposada per la Fundació Terra i el CADS (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible), podem esbrinar quines són les emissions associades a diferents àmbits de la nostra vida (l'habitatge, la mobilitat, l'alimentació, els béns de consum o els residus) i aprendre com reduir-les. També s'inclou una calculadora per fer una estimació de les emissions personals de CO2. Aquesta guia complementa la del Manual per fer minvar el canvi climàtic i sobre com adaptar-shi .

Al nostre país, la petjada de carboni mitjana és de 9.8 tones de CO2 anuals. Tot i que depèn de la persona, aplicar els continguts del llibre permetria reduir les emissions de carboni aproximadament fins a un 75% en deu anys.

El procés de degradació del planeta i els riscos del canvi climàtic fan indispensable una ciutadania que visqui amb consciència ambiental, per a començar un canvi global en el que tots els sectors s'apliquin en ser més austers respecte a l'ús dels recursos materials i energètics.

El llibre proposa adoptar un "estil de vida amb un nivell de CO2 baix", en el que, per exemple, estalviem energia a l'habitatge, anem en transport públic i compartim el cotxe per anar a treballar, marxem de vacances en tren, comprem productes del país i consumim aliments locals. Per això, també convida a una reflexió sobre el que entenem per qualitat de vida.

En definitiva, la guia X UN BON CLIMA. Calculadora de carboni, vol ser una aportació per a aprendre a pensar en termes de petjada de carboni i donar eines per animar a viure de manera ambientalment més responsable, per propi convenciment i de manera divertida.

A la pàgina 48 de la versió impresa el factor de càlcul de l'avió hauria de ser de 0,450 kg. A la calculadora online està corregit així com a la versió en PDF.

>> Descarregar X UN BON CLIMA. Calculadora de carboni. Una guia d'acció contra el canvi climàtic en pdf (en català)

L'índex

Informació prèvia
L'atmosfera de la Terra
Com funciona l'energia
Fonts d'energia
Electricitat
Aliments
Transport
Compres
Residus
Llar
Feina
Lleure
Vacances
Qualitat de vida
Les vostres emissions de carboni
Glossari
Calculadora de diòxid de carboni
Auditoria d'emissions i motxilla ecològica

Dades bàsiques

Títol: X UN BON CLIMA. Calculadora de carboni. Una guia d'acció contra el canvi climàtic.
Idioma: català
Tamany: 14,9 x 20,9 cm
Pàgines: 51

Edició actualitzada i ampliada de The Guide to Low Carbon Lifestyles de Mukti Mitchell .
Adaptació catalana a càrrec de l'Observatori Climàtic Jordi Bigues i Stefan Nolte amb el suport de Jordi Miralles i Verónica Serrano.
Correcció i revisió: Sílvia Cañellas i Joan Maria Romaní (CADS).
Edició: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i Fundació Terra, Barcelona, 2008.