Esteu aquí

Sobre nosaltres

Millorem la cultura ambiental amb un canvi de perspectiva. La Fundació Terra té per objectiu canalitzar i fomentar iniciatives que afavoreixin una més gran responsabilitat de la societat en els temes ambientals. La Fundació Terra treballa amb l'esperit que "els petits canvis són poderosos".
"Dades bàsiques" recull la informació sobre els objectius de la Fundació Terra i les coordenades tant per contactar-hi com per fer donacions.
L'activitat d'una fundació cultural privada queda reflectida en el document que resumeix la seva activitat a favor dels objectius socials per a la qual fou creada. El balanç social constitueix, doncs, un document essencial per conèixer de prop l'activitat de la Fundació Terra. Alhora vol ser un declaració de transparència i responsabilitat amb els cabals i donacions que rep.