Esteu aquí

Els membres històrics del patronat

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Els membres del patronat l'any 2014, l'equip que va acomplir els 20 anys al davant de l'entitat.

La Fundació Terra fou creada el 1994 per persones vinculades al moviment ecologista. La seva fou una aposta no tant per crear una nova entitat com per dotar a la societat d'una eina que permetés recollir voluntats que sumessin a favor de la innovació ambiental.

Durant més de 20 anys, aquest equip de persones ha atorgat a la fundació una estil de govern propi basat en la transparència i una gestió comptable que ha sabut no hipotecar els actius de l'entitat en els moments en què per la pròpia crisi social l'entitat va fer front a la pèrdua d'aportacions econòmiques.

La història de la fundació Terra es pot seguir a partir de les pròpies memòries d'activitats publicades. L'equip del patronat històric el 2014 va ser novament reelegit però amb la idea de trobar un relleu en el govern de l'entitat que atorgués una nova empempta a la conservació de la natura i la consciència ambiental. Algunes de les gestes de l'entitat es poden llegir de forma sintètica en la publicació digital conmemorant els 20 anys.

Membres del Patronat (entre 1994 i 2017)
Jordi Miralles, President
Jesús Casado, Secretari
Joan Dolcet, Vicepresident
Gemma Martín, Vicesecretària (in memoriam)
Ralf Massanés, Vocal

Escriptura pública de relecció del patronat el 2014

Documents disponibles sobre l'activitat de la Fundació Terra

Balanç Socials Annuals

15 anys per la Terra:1994-2009 (publicació gráfica, en català) en PDF (1,2 Mb)

Taula d'indicadors de les activitast dutes a terme entre 1994-2012

Els membres del Patronat (1994-2014)

Publicació sobre les innovacions en els darrers 20 anys (1994-2014) en PDF

Nota de premsa sobre els 20 anys

Codi ètic d'actuació