Esteu aquí

Memòries i balanç social

L'activitat d'una fundació cultural privada queda reflectida en el document que resumeix la seva activitat a favor dels objectius socials per a la qual fou creada. El balanç social constitueix, doncs, un document essencial per conèixer de prop l'activitat de la Fundació Terra. Alhora vol ser un declaració de transparència i responsabilitat amb els cabals i donacions que rep.
Es presenta la memòria d'activitats i de rendir comptes de l'exercici 2017. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada, no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també una síntesis de la realitat econòmica de l'entitat...
Es presenta la memòria d'activitats i de rendició de comptes de l'exercici 2016. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també la realitat econòmica que s'ha caracteritzat per un notable increment dels ingressos.
Es presenta la memòria d'activitats i de rendició de comptes de l'exercici 2015. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits sinó també la realitat econòmica que en aquest exercici que es s'ha caracteritzat per un notable increment dels ingressos.
Es presenta la memòria d'activitats i de presentació de comptes de l'exercici 2014. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada, no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també la realitat econòmica
Es presenta la memòria d'activitats i de rendiment de comptes de l'exercici 2013. La memòria o balanç social recull de forma detallada i il·lustrada no només els èxits de les activitats en cadascun dels àmbits, sinó també la realitat econòmica crítica que ha viscut l'entitat per la disminució d'ingressos.
Es presenta la memòria d'activitats de la Fundació Terra de l'any 2012 la qual mostra que malgrat els temps díficils que vivim l'entitat ha continuat treballant a favor de l'ecologia pràctica.
L'any 2011, el treball de la Fundació Terra s'ha centrat en quatre àmbits: inspiracions per al canvi, estalvi i eficiència, simplicitat vital i activisme solar. En aquest exercici destaquem la pèrdua d'una de les patrones de l'entitat.

La síntesi de les activitats realitzades durant el 2010 es pot resumir a partir de la tasca divulgativa i educativa que realitza la Fundació Terra la qual basa les seves arrels en aquesta necessitat d'inspirar valors basats en el respecte pel nostre planeta. Estem convençuts que hem de respectar la natura de la qual formem part. Durant l'exercici 2010 s'ha mantingut una estructura professional a l'oficina tècnica formada per un comptable, un informàtic, una responsable d'atenció al públic, una tècnica en activitats socials.

L'any 2009, el treball de la Fundació Terra s'ha centrat en quatre àmbits: inspiracions per al canvi, estalvi energètic i eficiència, simplicitat vital i activisme solar.  Destaquem entre les activitats més rellevants la campanya de la Guerrilla Solar,  el Campus Tour La hora 11: Acció a la Penúltima Hora i l'elaboració d'un extens catàleg d'activitats i serveis.

L'any 2008 ha estat marcat essencialment per tres grans projectes. El primer ha estat posar a la disposició de la societat espanyola el valuós documental editat en DVD, La hora 11 acompanyat d'una guia per a l'acció. Aquesta pel·lícula produïda per Leonardo DiCaprio no es va arribar a estrenar en el nostre país i malgrat del seu interès com reflexió no ha arribat a la popularitat necessària si tenim en compte el valor de les aportacions dels més de cinquanta científics que apareixen en el mateix.

Pàgines