You are here

Reciclatge i economia ecològica

Reduir el consum de recursos, l'ús de l'energia, les emissions i els residus és beneficiós per al medi ambient. Tot i així és urgent impulsar l'eco-efectivitat, és a dir, treballar sobre els productes, els serveis i els sistemes correctes, en lloc de fer que simplement les coses incorrectes siguin menys dolentes.