Se encuentra usted aquí

Reserva Natural de la Foixarda (Barcelona)

Imatges del sot de la Foixarda a Montjuic dels anys 2013, 2014 i 2018, un projecte de conservació de la biodiversitat impulsat per la Fundació Terra des del 1997.