Se encuentra usted aquí

Qui som i què fem: projectes per a la Terra

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
L'activitat bàsica de la Fundació Terra és divulgar l'activisme pràctic per assolir un estil de vida més sostenible.
El web terra.org és una de les principals eines de comunicació ambiental de la Fundació Terra
Millorem la cultura ambiental amb un canvi de perspectiva.
La Fundació Terra té per objectiu canalitzar i fomentar iniciatives que afavoreixin una més gran responsabilitat de la societat en els temes ambientals. La Fundació Terra treballa amb l'esperit que "els petits canvis són poderosos".

Els grans problemes són la suma de les petites actituds de la mateixa manera que els petits canvis són imprescindibles per trobar la solució. Hem alterat els cicles íntims de la biosfera i només els éssers humans els podem redreçar.

No podem assumir el cost del canvi si no reconeixem que hem d’esmenar el nostre paradigma vital. Es parla de la sostenibilitat com si fos un encanteri màgic que posarà remei a l’actual crisi ecològica planetària. Malauradament, només fent gests concrets, canviant el nostre comportament podem millorar el medi ambient.

La Fundació Terra vol ser un instrument social per difondre el missatge que totes les persones podem i hem de fer petites coses per contribuir a salvaguardar el medi ambient. Les nostres campanyes ecològiques no són per protestar sinó per estendre la idea que els petits canvis són poderosos per millorar la qualitat del nostre entorn.

Una organització pragmàtica i eficient
La Fundació TERRA es va crear el 1994 per donar nous incentius a la preservació del medi ambient. Es tracta d'una iniciativa sense precedents a l'Estat espanyol: facilitar que les persones i els agents econòmics i/o socials participin de forma pràctica en la millora de la cultura ambiental, perquè entenem que el problema ambiental no és una qüestió d'interès sinó de cultura.
 
Els objectius de la Fundació Terra se centren en tres fites:

- La sensibilització ambiental per promoure el naixement d'una nova moral sòcioecològica.
- Fomentar l'eficiència energètica i les energies renovables, especialment la solar.
- Contribuir al desenvolupament de nous hàbits per a un estil de vida més sostenible

 
Adreça: c/Avinyó, 44. E-08002 Barcelona
Email: oficina (@) terra.org
Tel: +34 936 011 636

La Fundació Terra la formen persones independents amb una dilatada experiència en activitats socials a favor del medi ambient. El patronat, el presideix el doctor en ecologia Jaume Terradas.

Les persones que composen i treballen a la Fundació Terra són les primeres que posen en pràctica tots aquests objectius en la seva vida quotidiana, fruit de la convicció de la feina que s'hi desenvolupa.

La Fundació Terra, constituïda amb personalitat pròpia (Ordre del Ministeri de Cultura de 29 de juliol de 1994, BOE del 08-09-94 i número de registre 238 del Ministerio de Cultura), és independent i amb vocació de servei. Els seus patrons no traslladen altra ideologia que la d'assumir la responsabilitat comuna en la conservació dels béns naturals del nostre entorn. El model jurídic de fundació és el garant d'una gestió eficaç i transparent dels recursos econòmics obtinguts per donacions i subvencions. Les activitats i els comptes de la Fundació Terra són anualment aprovats pel Protectorat de Fundacions del Ministeri d'Educació i Cultura.
 

Documents disponibles sobre l'activitat de la Fundació Terra

Balanç Socials Annuals

15 anys per la Terra:1994-2009 (publicació gráfica, en català) en PDF (1,2 Mb)

Taula d'indicadors de les activitast dutes a terme entre 1994-2012

Els membres del Patronat (1994-2014)

Publicació sobre les innovacions en els darrers 20 anys (1994-2014) en PDF

Nota de premsa sobre els 20 anys

Codi ètic d'actuació