Se encuentra usted aquí

Reserva Natural de la Foixarda (Barcelona)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Imatge virtual del que pretenia ser el projecte de Reserva Natural de la Foixarda de Barcelona en el projecte presentat per la Fundació Terra a l'Ajuntament de Barcelona el 1997.
Un dels punts claus del projecte de l'Espai Natural-Memorial de la Foixarda en el 2013 era frenar la degradació de la làmina d'aigua i de la vegetació de l'entorn.
L'espai aquàtic i el bosc podien ser restaurats per oferir-se com un espai memorial controlat per inhumació de cendres.
L'anomenat "Pantà de la Foixarda" és un dels tres sots de les pedreres que hi hagué  a la muntanya de Montjuïc al costat de l'actual Museu Nacional d'Art de Catalunya i als peus de l'Estadi Olímpic. Avui dia, el "pantà de la Foixarda" és una llacuna amb una làmina d'aigua permanent situat al costat del sot de  l'antic jardí botànic de la Foixarda i vení de l'espai d'hípica de la Fuixarda.  Aquest sot de la Foixarda és l'únic de les tres pedreres històriques que no ha tingut un ús públic concret i amb el temps s'ha convertit en un espai desendreçat i sense ús públic dins del gran complex de la muntanya de Montjuïc. Un espai que tot i la seva història conserva tot el seu atractiu i bellesa natural i és un dels pocs espais verds naturals amb un grau més gran de caràcter silvestre i per tant, valuós per a la biodiversitat de Barcelona. Un espai natural històric dins la metròpolis de Barcelona i amb una notable biodiversitat en forma d'ocells, amfibis, mamífers i altres animals invertebrats, entre els quals s'hi havia identificat la rara planària Schmidtea mediterranea.

La Fundació Terra va presentar la idea d'unir els tres espais: el Sot de la Masia, el Sot de l'antic Jardí Botànic i el Sot de la Foixarda obrint un arc entre aquests dos darrers sots i creant un equipament singular en el Sot de la Masia. Aquest projecte es va presentar a l'Ajuntament de Barcelona per primera vegada el 1997. Després en dues ocasions més el 1999 i el 2002 i tot i que sempre fou molt ben valorat, no fou considerat. 

En el marc del projecte d'Ecofunerals l'any 2013, la Fundació Terra va tornar a plantejar novament en aquest cas un projecte de Custòdia del Territori Urbana que permeti restaurar la natura i la funcionalitat ecològica del Sot de la Foixarda del "pantà" mercès al patrocini privat procedent de les persones que manifesten que la seva pòlissa d'assegurances de descés pugui tenir una visualització en vida del compromís del seu titular a favor de la conservació de la natura. 

La Fundació Terra va plantejar a l’ajuntament de Barcelona la seva voluntat de promoure l’anomenat Espai Natural del Sot de la Foixarda el qual tenia per objectiu recuperar l'estat natural de l'anomenat Sot de la Foixarda (Montjuïc) amb la finalitat de restaurar els seus ecosistemes (penya-segat de roca, lacustre i boscós) i fomentar la biodiversitat urbana a partir de les aportacions dels clients de la pòlissa ecofuneral. Era una forma d'implicar a la societat civil i al món empresarial en una restauració ecològica. Una restauració que pretenia recuperar la biodiversitat d'un espai natural de la ciutat i donar-li un ús púbic.

L''ajuntament de Barcelona, en el marc de la rehabilitació de la muntanya de Montjuic no disposa de cap projecte concret ni dels recursos econòmics per restaurar aquest conjunt natural format per tres pedreres abandonades de principis de segle. Per aquest motiu establir un marc de col·laboració per a la preservació de la natura del Sot de la Foixarda era un objectiu compartit. Ambdues parts van  assumir el compromís que aquest projecte pogués ser una realitat en els propers anys. Es va estudiar un possible conveni durant el 2014, però finalment, no es va aconseguir concretar, per qüestions administratives. L'ajuntament de Barcelona per la seva part fa un seguiment de la biodiversitat de l'espai i continua interessat en promoure la conservació d'aquesta singularitat ecològica dins de l'ecosistema urbà.
 

>>>Galeria d'imatges