Se encuentra usted aquí

L'any 2011, el treball de la Fundació Terra s'ha centrat en quatre àmbits: inspiracions per al canvi, estalvi i eficiència, simplicitat vital i activisme solar. En aquest exercici destaquem la pèrdua d'una de les patrones de l'entitat.
El Rebost Vital disposà d'un programa d'activitats pedagògiques adreçada a l’alumnat de cinquè i sisè de primària i vinculat amb l’Àrea de Coneixement del Medi Natural. També s'hi realitzaren activitats destinades a públic des d'un punt de vista més lúdic i amb activitats de menor durada.
Guerrilla Solar is a campaign for direct action towards the promotion of solar energy and renewable energies in general, energy saving and efficiency in the DOMESTIC area.

By direct action we understand promoting specific GESTURES of people. And amongst these gestures, we want to emphasize some that have something to do with the good use of technologies that gets us closer to a "sufficiency economy".

La Despensa Vital fue un programa de actividades pedagógicas dirigida a los alumnos de quinto y sexto de primaria y vinculado con el Área de Conocimiento del Medio Natural. Igualmente se realizan actividades destinadas a público general durante los sábados.

Páginas

Suscribirse a Ecoterra RSS