Vivim en un món que esta canviant. Es tracta d’un canvi global – en el clima, l’ús inconscient del sòl, l'ús excessiu...
La Fundació Terra fonamenta la seva gestió aplicant els principis de transparència els quals són els que garanteixen la...
Es presenta la memòria d'activitats i de rendir comptes de l'exercici 2017. La memòria o balanç social recull de forma...
Contactar amb l'oficina de la fundació Terra a la seva seu social al carrer Avinyó, 44 de Barcelona.