Esteu aquí

Històric d'activitats

Estem convençuts que la societat ambiental o sostenible és aquella que podrem imaginar quan nosaltres siguem diferents. Els canvis no es produeixen perquè ens culpem dels errors sinó perquè actuem a favor de ser part de la solució.

Els grans problemes són la suma de les petites actituds de la mateixa manera que els petits canvis són imprescindibles per trobar la solució. Es parla de la sostenibilitat com si fos un encanteri màgic que posarà remei a l’actual crisi ecològica planetària. Malauradament, només fent gests concrets, canviant el nostre comportament podem millorar el medi ambient.

En aquesta secció trobareu un recull d'alguns dels projectes i de les activitats realitzades des de Fundació Terra durant els últims anys.

La Fundació Terra vol ser un instrument social per difondre el missatge que totes les persones podem i hem de fer petites coses per contribuir a salvaguardar el medi ambient. Les nostres campanyes ecològiques no són per protestar sinó per estendre la idea que els petits canvis són poderosos per millorar la qualitat del nostre entorn.
Es fa necessari accelerar la implantació de les energies renovables i, en especial, de l’energia solar en totes les seves formes i possibilitats. Tanmateix, també és imprescindible promoure l’eficiència energètica. La Fundació Terra s'esforça en fomentar l'energia solar fotovoltaica com una forma d'estalviar emissions de gasos amb efecte hivernacle en la generació de l'electricitat bruta que consumim de la xarxa general la qual es fabrica amb centrals tèrmiques o nuclears.
Els grans reptes ambientals que tenim plantejats al nostre planeta no són sinó el resultat de múltiples impactes aparentment inocus que s'acumulen i amplifiquen fins a convertir-se en letals. Per això cal fomentar intervencions personals i col·lectives que evitin la destrucció ecològica. La Fundació Terra actua com a entitat catalitzadora d'iniciatives que afavoreixin la consciència ambiental del públic i contribueixin a la conservació de l'entorn natural més proper.
Som part de la natura tot i que el nostre estil de vida urbà ens n'allunyi. Per això, propiciar petites actuacions que permetin recuperar els ecosistemes naturals que en algun moment hem anorreat és un deure amb les futures generacions. En algunes ocasions la Fundació Terra ha plantejat projectes de restauració de l'entorn natural, especialment, en l'àmbit local.