Esteu aquí

20 anys de cultura ambiental

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

La Conferència Solar Internacional para al processament d'aliments celebrada a Granada el 2006 hi van participar persones de tot el planeta. Fou coorganitzada entre Solar Cookers International i la Fundació Terra.

Les ecoauditories domèstiques estimulaven l'estalvi d'aigua i energia a les nostres llars.

El kit fotònic per a l'autoconsum energètic amb renovables de la Guerrilla Solar que va rebre el Premio Solar 2009.

Un ecofuneral es defineix com un conjunt d'actuacions amb criteris ecològics avalats i certificats per a una entitat independent que es concreten en l'estil de la cerimonia de defunció i en el procés de gestió de la mort de la persona.

La Fundació Terra creada el 1994 va néixer no pas per ser una entitat ambiental o ecologista més al país sinó per aportar un enfoc més holístic que contribuís a vertebrar  una societat més sostenible i respectuosa amb els sistemes naturals del planeta. Fou fundada per tres joves procedents del moviment ecologista de Catalunya persuadits que la problemàtica ambiental tenia la seva arrel en la percepció cultural de la natura i el nostre entorn en general. Dos anys abans, el 1992, se celebrava la Cimera per la Terra organitzada per les Nacions Unides a Rio de Janeiro i en aquella reunió internacional es va aprovar el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible conegut com Agenda 21. La Fundació Terra va néixer per participar i oferir el seu granet de sorra a l'àmbit de l'educació ambiental .

La missió de la Fundació Terra és canalitzar i fomentar iniciatives que afavoreixin una major responsabilitat de la societat en els temes ambientals. Totes les seves activitats han estat inspirades per l'esperit que "els petits canvis són poderosos" ja que entenem que només aquest principi pot realment contribuir al canvi de la cultura de la societat actual amb una perspectiva ambiental o dit en altres paraules: permetre avançar cap una visió de la civilització humana menys egocèntrica.


Context històric

La missió de la Fundació Terrra de promoure els valors ambientals per contribuir a la creació d'una nova moral socioecològica per al tercer mil•lenni és plenament congruent amb l'esperit de l'Agenda 21 i sobretot també de les anomenades Agenda 21 locals que la Carta d'Aalborg segellaria. Estem convençuts que cap política de medi ambient pot tenir èxit sense la participació ciutadana. Les persones hem d'assumir que cada un de nosaltres som el canvi que esperem i que, per tant, cal subvertir, canviar els valors vigents. Per a això, l'educació, la sensibilització o la seducció ambiental són eines útils. Com afirmava Max Plank "una nova veritat no triomfa convencent als seus opositors perquè se'ls fa veure la llum sinó més aviat contribuint a que aquella sigui familiar per a les generacions que creixin".

La dècada dels noranta també va estar marcada per l'apogeu en les telecomunicacions gràcies al desenvolupament dels protocols de la xarxa d'internet i la massificació de la telefonia mòbil domèstica. Per això la Fundació Terra va posar l'accent en la divulgació ambiental a través d'internet amb el domini terra.es i posteriorment amb l'actual terra.org. En el moment de la seva creació es va identificar que el col•lectiu de docents era un públic multiplicador d'idees el qual estava orfe de materials pedagògics sobre medi ambient. D' aquí va néixer la col•lecció de monografies Perspectiva Ambiental editades entre 1995 i 2010 de les que es van publicar 50 números les temàtiques de les quals encara segueixen sent rellevants.

 

Una particular perspectiva ambiental

Durant 20 anys els objectius de la Fundació Terra s'han centrat en tres àmbits:

- La sensibilització ambiental per promoure el naixement d'una nova moral socioecològica.
- Fomentar l'eficiència energètica i les energies renovables, especialment, la solar.
- Contribuir al desenvolupament de nous hàbits per a un estil de vida més sostenible.
 
Una altra característica que ha marcat l'actuació de la Fundació Terra ha estat ser un exemple en ella mateixa de la pràctica que predicava. Per aquest motiu, a tall d'exemple, destaquem el fet que la seva seu corporativa s’ubica en un local rehabilitat amb criteris ecològics i que va ser el primer a l'Estat espanyol de compensar les emissions de diòxid de carboni amb una central solar fotovoltaica incorporada a la façana de d’aquest.

 

Les nostres fites ambientals

Durant aquests 20 anys (1994-2013) la Fundació Terra ha marcat algunes fites al nostre país que li han atorgat tot i ser una entitat modesta i amb recursos econòmics limitats (una mitjana anual de 250.000 euros) d'una especial rellevància social. Entre aquestes fites assenyalem:

1. Realitzar la primera ecorehabilitació a Espanya d'una oficina amb criteris ecològics integrals (1998) .
2. Elaborar una col·lecció extensa de monografies ambientals amb temàtiques d'avantguarda (1995-2010) .
3. Fomentar l'ús sostenible del paper imprès a través de promoure el seu reciclatge (1998, Fem una muntanya de paper) i d'impulsar l'ús del paper certificat FSC (2006, creant el primer Grup de Custòdia FSC per a paper imprès a Espanya).
4. Dissenyar el primer portal ambiental web en llengua espanyola (1996) sota el domini terra.es i posteriorment actualitzat el 2001 a través de terra.org.
5. Introduir la cuina solar i la cultura del processat d'aliments amb energia solar a Espanya i organitzar una conferència internacional sobre el tema en 2006.
6. Emprendre el primer programa d'ecoauditories domèstiques realitzat a Espanya destinat a l'estalvi energètic de les famílies (2004-2005).
7. Construir centrals solars fotovoltaiques participades popularment (Ones solars) per estendre els beneficis establerts per al foment de les renovables (2007).
8. Crear el primer solardoméstic (plug and play) destinat a generar energia renovable a les llars per a l'autoconsum (Iniciativa distingida amb el Premi Solar Internacional 2009) .
9. Publicar (coedició) obres clau del pensament ecològic emergent en l'àmbit de la simplicitat vital, les energies renovables i el canvi climàtic.
10. Posar en marxa el primer sistema de certificació ambiental de serveis funeraris i dissenyar el concepte de l’ecofuneral (2011-2013).
11. Construir el primer espai d'horticultura urbana destinat a la promoció de les plantes comestibles amb propietats saludables per al seu cultiu a les terrasses urbanes (Projecte Rebost Vital, 2011-2013).

Allò doncs que ha caracteritzat l'actuació de la Fundació Terra ha estat la innovació en l'àmbit socioambiental des d'una perspectiva holística. No obstant això, assumint una actitud crítica podem afirmar que com a entitat no s’ha sabut capitalitzar socialment aquesta imponent tasca captant més recursos i voluntats. Quan s’acompleixen els 20 anys, l'equip directiu de la Fundació Terra es planteja la necessitat de canviar la seva estratègia per adaptar-se millor a l'evolució del context social actual i, especialment, de buscar una major penetració al seu missatge de cultura ambiental basada en l'ecologia pràctica però centrada en àmbits que no han estat encara assumits per altres entitats socials. Pretenem renovar la seva actuació a partir dels rèdits aconseguits en quatre lustres d'activitat.

 

Les nostres inspiracions per al canvi

Al llarg d'aquesta viatge en benefici de la societat a la qual servim la Fundació Terra ha forjat diferents visions que ens inspiren. Aquestes visions són el nostre llegat i sobre aquestes volem forjar les bases per al futur pròxim.

- Adoptar una perspectiva ambiental. Necessitem reorientar tots els àmbits de la societat, la cultura i l'economia cap a un nou horitzó que permeti compaginar la plenitud personal i l'equilibri planetari. Per contribuir a visualitzar aquest horitzó caldrà aplicar-se i instaurar uns valors clau que ens serveixin de brúixola a l'hora d'orientar-nos vers la sostenibilitat en les nostres prioritats, accions i decisions personals i col•lectives.

- Canviar nosaltres per canviar l'entorn. Actuar per fomentar una societat que convisqui en harmonia amb la biosfera es imprescindible, però no n'hi ha prou amb la indignació ni amb sortir als carrers i fer-se sentir. Hem de passar a l'acció i convertir-nos en el canvi que volem veure per a un futur sostenible. L'actual crisi global que afecta tots els àmbits de la cultura occidental és també la nostra oportunitat. L'oportunitat de convertir-nos en agents actius del canvi instal•lant energia solar a les nostres llars per a l'autoconsum, assumint una alimentació lliure de tòxics químics, impulsant la mobilitat sense emissions d'efecte hivernacle o triant opcions en cada moment que ens permetin ser eficients i a l’hora estalviem en l'ús de recursos naturals amb una economia compartida i del bé comú.


- Cal abraçar la simplicitat vital. El problema de fons som nosaltres mateixos, les persones que som qui al capdavall hem dissenyat i alimentat un model de societat basada en el creixement governat per la cobdícia. Un model social en el qual valors com la compassió, l'equitat, el benestar integral, la fraternitat, la cooperació, l'amor, el respecte a la dignitat humana i l'ordre natural, etc. no compten més que per la retòrica d'un discursos pseudohumanístic, absolutament buit i fals. El veritable progrés humà no el determinen la quantitat de béns materials que posseïm sinó la capacitat de sentir pau a l'interior del nostre ésser. Ens cal abandonar aquesta dinàmica absurda consumista que ens està devorant, que és obsolescent i que contamina l'entorn no només per a nosaltres sinó que també impedeix el benestar de les futures generacions.


- Som fills de la llum del sol. En l'energia solar radica tot el potencial que la humanitat necessita per satisfer les seves necessitats, no la seva cobdícia. L'orgia energètica dels combustibles fòssils i nuclears d'aquests últims dos-cents anys ens està portant al col•lapse civilitzatori. No només per la contaminació que produeix sinó per les desigualtats que provoca i a més perquè es tracta d’un recurs no renovable i localitzat en punts molt concrets del planeta. En canvi, l'energia solar i la resta d’energies renovables ens aporta prou recursos energètics no contaminants per a una vida còmoda sempre hi quan la combinem amb l'eficiència i l'estalvi energètic. Fer que les energies renovables siguin l'imperatiu energètic de la nostra civilització és una prioritat no només política sinó també ciutadana i espiritual.


- La mort sense petjada ecològica. La mort d'un ésser humà no ha de deixar una profunda petjada en els boscos del planeta ni en l'atmosfera que respirem. L'anomenat concepte de l’ecofuneral no es queda només en l'oferta d'un servei funerari certificat ambientalment, sinó que també engloba altres particularitats com la possibilitat de participar en vida de la millora ambiental del nostre entorn i d'assumir que sent més conscients de la manera com volem la nostra cerimònia funeral també ho som d'assumir una vida més harmònica amb la conservació del nostre entorn planetari. Pe això hem impulsat la certificació ecològica del servei funerari dissenyant uns estàndards que permetin reduir progressivament l'impacte ecològic a nivell d'emissions i residus, a més de la petjada ecològica dels productes i serveis de cada funeral.

 

Documents disponibles sobre l'activitat de la Fundació Terra