Esteu aquí

Ecorehabilitació de la seu de la Fundació Terra

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Central Solar Fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica el dia 25 de gener de 1999 amb la presència d'autoritats de la ciutat de Barcelona

Detall dels panels TECTAN que folren totes les parets de la seu de l'entitat

Detall de les plaques del sostre de CELENIT

Moqueta de llana antiestàtica de Jordi Mas

Prediquem amb l'exemple

La Fundació TERRA compromesa amb la millora del medi ambient va rehabilitar l'habitatge de la seva seu el 1998 emprant tecnologies d'avantguarda en eficiència energètica, energies renovables i productes ecològics perquè serveixi d'aparador i d'exemple. Sens dubte, es pot considerar la primera actuació d'aquesta mena realitzada l'Estat espanyol.

 

Si una imatge val més que mil paraules, en ecologia, la millor forma de sensibilització ambiental, és una realitat pràctica.


Central fotovoltaica

Disseny i muntatge T-SOL (ACYCSA)

Plataforma de 21 panells fotovoltaics ATERSA 110 Wp de silici monocristal·lí de potència nominal 110 watts pic muntats sobre una estructura d'acer inoxidable elaborada per INTERSEKAR IBERICA S.A. Connexió a la xarxa de dos onduladors ATERSA de 1500 W per convertir l'electricitat continua en alterna.

El gener de 1999 es va connectar a la xarxa elèctrica essent la primera central d'energia fotovoltaica domèstica connectada a la xarxa de Barcelona d'acord amb el Real Decreto 2818/98. Tanmateix, i com a protesta per les condicions inadequades del marc legal per a les centrals domèstiques i després que fos desestimat el recurs contenciós administratiu en els tribunals es va donar de baixa del Registro Especial de Producción Eléctrica provocant la primera Vaga solar de la historia el juliol de 2004. Amb l'entrada en vigor del Protocol de Kioto el 16 de Febrer de 2005 es va reconnectar altra volta al·legalment per continuar reduint les emissions de diòxid de carboni que produeix l'activitat de l'entitat. Annualment es retornen a la xarxa elèctrica al voltant de 2.500 kWh/any. L'ajuntament de Barcelona la va destacar en una sèrie de fitxes sobre actuacions modèliques d'eficiència energètica i renovables a la ciutat.


 

Sistema acústic ventilat (SAV)

 
Desenvolupat per Barcelona Cambra Lògica de Projectes i realitzat per FUSTERIA MIQUEL GUARRO S.L.

Finestres fetes de dues fulles amb petits respiradors a dalt i baix alternativament separades per una persiana veneciana entre elles. L'efecte del sol sobre aquesta cambra d'aire entre les dues fulles s'aprofita tant per forçar l'entrada de l'aire calent cap dins l'habitatge a l'hivern com per ventilar amb aire més fresc i empènyer l'aire calent de l'habitatge a l'estiu. Això s'aconsegueix amb uns ventiladors connectats a l'exterior, a la cara nord de l'edifici on hi ha un gradient de temperatura respecte al vessant sud, on s'orienten les finestres.

El sistema SAV és un sistema bioclimàtic que obté un grau elevat de confort i estalvi energètic.

http://www.bcnprojectes.es
 

Il·luminació eficient

Desenvolupat per Philips Lighting Ibérica S.A.
Lluminàries adosables Belair equipades amb tubs fluorescents TL 5 i balasts electrònics d'alta freqüència. Els tubs fluorescents TL-5 tenen un gruix de 16 mm (els convencionals són de 26 mm), contenen una barreja de fòsfor i mercuri que permet reduir la quantitat d'aquest gas que és fàcilment reciclable. Pel seu disseny i característiques òptiques-tèrmiques permet estalviar un 25 % d'energia.

El balast electrònic d'alta freqüència és l'aparell responsable de mantenir excitat el gas del tub i permet estalviar fins a un 35 % de l'energia respecte als balasts convencionals.


Panells de superfície TECTAN

Desenvolupat per EVD (Entwicklungsgesselschaft für Verbundmaterial Diez, mbH) i Tetra Pak
Aglomerat per a la construcció elaborat amb restes d'envasos tetrabrik triturats i premsats en plaques de 2440 x 1220 mm amb recobriment de plàstic PET mate. Es va escollir aquest material per a folrar les parets de l'habitatge com una fórmula de rehabilitació senzilla i que permet reciclar un envàs i, per tant, contribuir a la reducció de residus. El Tectan s'empra també per a elaborar mobles d'oficina.

Es va utilitzar com alternativa a altres aglomerats de restes de fusta per als quals s'empren compostos fenòlics tòxics per donar-los consistència. Aquest material es va obtenir amb la col·laboració de Tetra Pak Ibèrica.

 

Sostre registrable aïllant fibroacústic

Fabricat per Celenit
Plaques elaborades en un 65 % per fibres llargues de coníferes i en un 35 % per aglomerants minerals, principalment ciment. Les fibres es sotmeten a una tractament mineralitzant que impedeix la degradació biològica de la cel·lulosa i són resistents al foc. Estan aglutinades a pressió i per això formen una estructura estable, resistent, compacta i amb un gran poder d'aïllament.
Es va utilitzar com a fals sostre per facilitar el cablejat de la instal·lació elèctrica.
 

http://www.celenit.com


Moqueta Pegulan Boy 2

Fabricado por PEGUFLOR Teppichboden GmbH. Distribuïda per Central de Alfombras S.A.
Moqueta de fibra 100 % polipropilè punxonat amb làtex. Es tracta d'una fibra tèxtil sintètica que s'ha escollit per ser un material amb un elevat valor per a la reutilització quan es vol renovar. Tanmateix, la resistència del fil de polipropilè converteix aquesta moqueta en una de les més resistents i de major durada del mercat. Es va valorar el fet que, tot i ser un material sintètic obtingut d'un recurs natural no renovable, té una llarga durabilitat i, per tant, resulta útil en la zona de major pas de l'oficina.

 

Moqueta de llana verge antiestàtica


Fabricada por Jordi Mas Sanagés S.L.
Emprada en la major part del local per les seves qualitats antiestàtiques i per tractar-se d'un material natural que permet bellugar-se per l'oficina amb sabatilles lleugeres i, per tant, oferir un major confort a les persones que hi treballen.

http://www.jordi-mas.com
 
Canonades d'aigua i conduccions elèctriques


Fabricat per ITALSAN
Sistemes de canonades i accessoris elaborats amb Polipropilè (PP) homopolímer per a instal·lacions hidrosanitàries com a alternativa al PVC. S'empraren baixants Past Mec i canonades del sistema NIRON. Aquest material es comporta perfectament a l'escalfor de l'aigua, a la fotosensibilitat i és difícilment inflamable.

http://www.italsan.es

Cablejat elèctric: Pirelli
Tub corrugat de polietilè per protegir la instal·lació elèctrica. El cable emprat no conté PVC i és del model Afumex de Pirelli.

Aixetes de baix consum i vàters amb descàrrega controlada
Les aixetes instal·lades en el lavabo i la cuina van equipades amb equips de reducció de cabal i el vàter és un model amb decàrrega controlada.