Esteu aquí

Biodiversitat local

Som part de la natura tot i que el nostre estil de vida urbà ens n'allunyi. Per això, propiciar petites actuacions que permetin recuperar els ecosistemes naturals que en algun moment hem anorreat és un deure amb les futures generacions. En algunes ocasions la Fundació Terra ha plantejat projectes de restauració de l'entorn natural, especialment, en l'àmbit local.
Espai natural periurbà creat artificialment el 1995 sobre un antic meandre situat al marge esquerre del riu Llobregat a 10 km al NW de Barcelona. Entre el 1996 i el 2006 ha estat una zona humida de 6 ha idònia per a observar aus aquàtiques i passejar.

La idea de l'aiguamoll de Molins de Rei va néixer el 1994 quan els tècnics de la recent creada Fundació Terra observaren que en un antiga extracció d'àrids feta en un meandre abandonat del riu Llobregat per les obres de l'autopista Barcelona-Tarragona el 1962. La zona havia estat replantada amb pollancres feia uns 30 anys i cada vegada que el riu inundava la ribera, aquest indret romania molt temps amb una làmina d'aigua permanent a causa de la impermeabilització dels sediments fluvials en el sòl.

L'aiguamoll de Molins de Rei es una zona humida originalment formada per una llacuna d'aigua dolça de 6,2 ha amb una fondària de entre 30 i 150 cm. Al seu voltant hi ha crescut una rica varietat de vegetació de ribera i de zones aquàtiques. Hi destaca la presència d'espècies arbòries com ara el vern, l'àlber, el pollancre, el salze i el tamariu.