Esteu aquí

Ecologia en acció

La Fundació Terra vol ser un instrument social per difondre el missatge que totes les persones podem i hem de fer petites coses per contribuir a salvaguardar el medi ambient. Les nostres campanyes ecològiques no són per protestar sinó per estendre la idea que els petits canvis són poderosos per millorar la qualitat del nostre entorn.
La Fundació Terra disposa de botiga virtual (biohabitat.es) des del 2002. En el moment de la seva obertura va ser una proposta pionera, en un temps on gairebé no hi havia altres botigues amb productes ecològics dedicats a la pràctica de l'ecologia a les ciutats.
En motiu de l'Any Internacional de la Biodiversitat, posem en marxa el projecte "Biodiversitat al plat" sobre biodiversitat i alimentació, orientat a la formació d'educadors, infants i joves en relació al paper que com a ciutadans sensibilitzats podem tenir en la conservació de la biodiversitat local, sobretot pel què fa al menjar.
Fundació Terra i NOW en acció s'han proposat portal el documental La Hora 11 a tretze universitats d'àmbit estatal i varis centres de divulgació de la ciència gràcies a la implicació de la Fundación Biodiversidad.
El concurs “En la penúltima Hora” pretén ser una plataforma que permeti als estudiants universitaris mostrar i compartir les seves idees i reflexions al voltant de la pel·lícula “La Hora 11”. Neix com una convocatòria única per escollir el millor treball sobre aquesta pel·lícula a l'àmbit universitari espanyol. S'han valorat els treballs rebuts en funció de la seva qualitat, originalitat i vinculació als continguts.
El Rebost Vital es dissenya com un espai d'innovació a favor de la producció agrària urbana. La producció local d'aliments en espais urbans requereix de condicions específiques tant en equipament per al cultiu com en la metodologia emprada per al bon creixement de cada planta comestible conreada.
El Rebost Vital disposà d'un programa d'activitats pedagògiques adreçada a l’alumnat de cinquè i sisè de primària i vinculat amb l’Àrea de Coneixement del Medi Natural. També s'hi realitzaren activitats destinades a públic des d'un punt de vista més lúdic i amb activitats de menor durada.
El Rebost Vital és un hivernacle ubicat a un terrat de Barcelona que pretén ser un espai demostratiu per al cultiu de plantes comestibles i saludables en espais urbans, emprant tècniques d'agricultura ecològica per obtenir un complement alimentari per a les amanides. Als tallers coneixeràs l'estèvia, la mizuna, el shiso o l'agrella.
Si no perdem la perspectiva de les coses, veurem que l'habitatge no és tan sols la problemàtica que avui dia l'envolta. Casa nostra és part important de l'espai vital en el que ens movem i en el que realitzem accions quotidianes decisives.
La Fundació Terra s’ha distingit per ser pionera en aplicar tecnologies per reduïr el consum energètic i que es basin en l’energia solar. En la seva trajectòria difonent el medi ambient destaca la creació del portal d’ecologia pràctica que recull més de mil pàgines sobre informació ambiental per promoure comportaments ecològics quotidians.
El sistema de pedaleig ROTOR va ser concebut per al món de la competició, donat que afegia una cosa inèdita en el segle de vida de la bicicleta: més eficiència i més harmonia, per tant, més salut. Malgrat això, la competició representa només un petit porcentatge de la producció mundial de bicicletes. El vertader escamot ciclista es troba a les ciutats, on s’utilitza com a mitjà de transport.

Pàgines