Esteu aquí

Ecologia en acció

La Fundació Terra vol ser un instrument social per difondre el missatge que totes les persones podem i hem de fer petites coses per contribuir a salvaguardar el medi ambient. Les nostres campanyes ecològiques no són per protestar sinó per estendre la idea que els petits canvis són poderosos per millorar la qualitat del nostre entorn.
La Fundació Terra disposa de botiga virtual (biohabitat.es) des del 2002. En el moment de la seva obertura va ser una proposta pionera, en un temps on gairebé no hi havia altres botigues amb productes ecològics dedicats a la pràctica de l'ecologia a les ciutats.
Si no perdem la perspectiva de les coses, veurem que l'habitatge no és tan sols la problemàtica que avui dia l'envolta. Casa nostra és part important de l'espai vital en el que ens movem i en el que realitzem accions quotidianes decisives.
La Fundació Terra s’ha distingit per ser pionera en aplicar tecnologies per reduïr el consum energètic i que es basin en l’energia solar. En la seva trajectòria difonent el medi ambient destaca la creació del portal d’ecologia pràctica que recull més de mil pàgines sobre informació ambiental per promoure comportaments ecològics quotidians.
El sistema de pedaleig ROTOR va ser concebut per al món de la competició, donat que afegia una cosa inèdita en el segle de vida de la bicicleta: més eficiència i més harmonia, per tant, més salut. Malgrat això, la competició representa només un petit porcentatge de la producció mundial de bicicletes. El vertader escamot ciclista es troba a les ciutats, on s’utilitza com a mitjà de transport.
La suma dels quilòmetres recorreguts amb Rotor en un any, entre el Dia de la Terra del 2004 i del 2005 pels carrers de Barcelona van passar de 8.000 km . És evident que aquesta no ha estat una prova per posar límits del kit de pedalar Rotor. Aquesta ha estat una prova a l'estil del "canvi tranquil"; de comprovar la satisfacció per una marxa més saludable pels que han convertit la bicicleta en el seu mitjà de transport quotidià.
Terra.org és un espai web creat el 2002, com a resultat d'un patrocini puntual de Terra Networks que va suposar un intercanvi de dominis entre ambdues entitats. Aquest ajut va permetre dissenyar i elaborar els primers continguts del portal (prop de 500 pàgines d'informació a finals del 2003) per respondre a les inquietuds sobre qüestions d'ecologia per a públic no especialitzat i en llengua castellana.
En l'àmbit de l'edificació podem aplicar la tècnica de la termografia per visualitzar el comportament d'un edifici als estímuls tèrmics, tant de l'entorn, com per la seva estructura de materials, o l'ús que en fem en el seu interior.
La setmana dedicada a l'Aigua i el canvi climàtic (28 de juliol al 3 d'agost de 2008) al pavelló de les iniciatives ciutadanes El Faro de la Expo Saragossa, coordinat per Creu Roja Espanyola, es va presentar la campanya de Fundació Terra: "Càntirs contra el canvi climàtic", en format de taller en aquest pavelló el 30 i 31 de juliol i 1 d'agost d'11 a 13 hores.
La tasca de la Fundació Terra se centra en sumar esforços per avançar cap a un futur més sostenible i aporta continguts i assessorament ambiental. El Centre de Recursos Ambientals Mas de l´Amigo ha rebut des del primer moment l'assessorament ambiental, a nivell energètic, d'estalvi d'aigua, de revegetació de l'entorn...
En motiu de l'Any Internacional de la Biodiversitat, posem en marxa el projecte "Biodiversitat al plat" sobre biodiversitat i alimentació, orientat a la formació d'educadors, infants i joves en relació al paper que com a ciutadans sensibilitzats podem tenir en la conservació de la biodiversitat local, sobretot pel què fa al menjar.

Pàgines