Esteu aquí

Biohabitat, l'ecobotiga de la Fundació Terra

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Portada de l'ecobotiga de terra.org 2012

Logo de la botiga de productes ecològics de terra.org el nom comercial de la qual és biohabitat.

La portada històrica de Biohabitat entre 2002 i 2012

La Fundació Terra ha atès de botiga virtual a través del domini biohabitat.es des del 2002 fins a finals del 2013. En el moment de la seva obertura va ser una proposta pionera, en un temps on gairebé no hi havia altres botigues en línia de productes ecològics. Durant aquests 12 anys de funcionament, la botiga en línia Biohabitat ha ofert una selecció de productes per practicar un estil de vida més sostenible en l'àmbit domèstic, fomentar un transport ecològic, afavorir l'eficiència i l'autonomia energètica, aprofitar l'energia solar, apropar la població llibres compromesos i jocs didàctics, etc.
 
Fa 12 anys que Biohabitat es va avançar en oferir a la població articles per fer una societat més humana, compromesa, solidària i responsable amb el nostre entorn.

A La Fundació Terra estem convençuts que la societat sostenible sorgirà quan canviem els nostres hàbits. Els canvis no es produeixen quan ens culpem dels errors, sinó quan actuem per ser part de la solució. Per això, fidels a la nostra convicció, oferim varietat de productes generadors de canvi mitjançant la botiga online.
 
 

La nostra visió

Els grans problemes són la suma de les petites actituds, de la mateixa manera que els petits canvis són imprescindibles per solucionar els problemes. L'ecobotiga de Terra.org és una selecció d'idees fresques, per ser part de les solucions ambientals que necessita el nostre planeta.

Els nostres productes ecològics no són per protestar, sinó per generar petits canvis en la nostra conducta quotidiana. Canvis poderosos per canviar la qualitat de les generacions futures.
 
 

Reptes ambientals

Qualsevol proposta que pretengui impulsar principis d'actuació per resoldre els problemes ambientals ha d'oferir possibilitats pràctiques i reals perquè la població pugui participar.

Biohabitat fou l'acció pràctica pel medi ambient promoguda per la Fundació Terra: una ecobotiga online, amb venda nacional i europea de productes ecològics comercialitzats pel propi fabricant o altres distribuïdors.

Actuar a favor del medi ambient és una responsabilitat col·lectiva, si apreciem la nostra supervivència en el futur pròxim. Es necessiten milions de petits canvis per retornar al medi ambient la qualitat que garanteixi un món saludable. Per això, des de la Fundació Terra aportem idees, promocionem iniciatives i consum responsable perquè es pugui participar a diferents nivells. Els problemes ambientals no són una qüestió d'interès per a una minoria, sinó una necessària opció cultural de la majoria.
 
 
 

Productes amb criteri

Els productes distribuïts per Biohabitat acompleixen criteris ecològics que són avalats per la Fundació Terra amb  un test d'idoneïtat.

Els criteris que regeixen la política de productes de la Fundació Terra per a incorporar a la botiga virtual són:

1) Eficiència. L'eficiència contribueix a la millora de la qualitat de vida, ja que preserva les fonts de recursos. L'Eficiència referida tant a l'estalvi energètic i de materials i considera:

- L'ús mínim de materials i energia, tant en la seva fabricació com en la seva utilització, o que siguin materials reciclats.
- La multifuncionalitat del producte perquè pugui ser utilitzat per més d'un ús concret.
- La durabilitat del producte.

2) Ciclicitat del producte. Es considera que el producte és més cíclic com més gran és la proporció de materials reciclats, de materials reciclables o de tots dos.

3) Energies renovables. Ús d'energia solar o altres formes d'energia renovable tant en la seva fabricació com en la seva utilització.

4) Seguretat del producte. La seva fabricació, ús i residus no impliquen emissions de productes tòxics.

5) Responsabilitat social. El producte i els seus components i matèries primeres són fabricats en condicions justes per als treballadors i per a les comunitats locals en què es desenvolupen.

6) Comunicació. Ofereix, en el seu embalatge i en els manuals d'operació, informació ambiental associada al producte. També es valora que el distingeixi 1 ecotiqueta atorgada per la Unió Europea o qualsevol altra administració.

Els diners de les vendes de la ecobotiga van a projectes ambientals de la Fundació Terra

Els beneficis de la venda dels productes de la ecobotiga de terra.org es reinvertien en els propis projectes de la Fundació Terra a favor del medi ambient. Conscient de la necessària solidaritat amb els més desfavorits, l'entitat participava en projectes de cooperació en col·laboració amb altres entitats, especialment en el camp de la implantació de l'energia solar domèstica en els països en vies de desenvolupament. L'entitat ambé treballava per divulgar l'ecologia pràctica a través del portal terra.org . Amb cada venda de la ecobotiga, els nostres clients col · laboraren en l'activitat i desenvolupament de projectes de la Fundació Terra.

També en ecologia pràctica, "obres són amors i no bones raons".

L'ecobotiga de terra.org ha tancat definitivament la seva activitat el 10 de gener 2014. Tanmateix, alguns productes propis encara es poden obtenir  pel telèfon, 936 011 636.