Esteu aquí

Ecologia en acció

La Fundació Terra vol ser un instrument social per difondre el missatge que totes les persones podem i hem de fer petites coses per contribuir a salvaguardar el medi ambient. Les nostres campanyes ecològiques no són per protestar sinó per estendre la idea que els petits canvis són poderosos per millorar la qualitat del nostre entorn.
Si no perdem la perspectiva de les coses, veurem que l'habitatge no és tan sols la problemàtica que avui dia l'envolta. Casa nostra és part important de l'espai vital en el que ens movem i en el que realitzem accions quotidianes decisives.
La Fundació Terra s’ha distingit per ser pionera en aplicar tecnologies per reduïr el consum energètic i que es basin en l’energia solar. En la seva trajectòria difonent el medi ambient destaca la creació del portal d’ecologia pràctica que recull més de mil pàgines sobre informació ambiental per promoure comportaments ecològics quotidians.
El sistema de pedaleig ROTOR va ser concebut per al món de la competició, donat que afegia una cosa inèdita en el segle de vida de la bicicleta: més eficiència i més harmonia, per tant, més salut. Malgrat això, la competició representa només un petit porcentatge de la producció mundial de bicicletes. El vertader escamot ciclista es troba a les ciutats, on s’utilitza com a mitjà de transport.
La suma dels quilòmetres recorreguts amb Rotor en un any, entre el Dia de la Terra del 2004 i del 2005 pels carrers de Barcelona van passar de 8.000 km . És evident que aquesta no ha estat una prova per posar límits del kit de pedalar Rotor. Aquesta ha estat una prova a l'estil del "canvi tranquil"; de comprovar la satisfacció per una marxa més saludable pels que han convertit la bicicleta en el seu mitjà de transport quotidià.
Terra.org és un espai web creat el 2002, com a resultat d'un patrocini puntual de Terra Networks que va suposar un intercanvi de dominis entre ambdues entitats. Aquest ajut va permetre dissenyar i elaborar els primers continguts del portal (prop de 500 pàgines d'informació a finals del 2003) per respondre a les inquietuds sobre qüestions d'ecologia per a públic no especialitzat i en llengua castellana.

Pàgines