Esteu aquí

Economia Solar

Es fa necessari accelerar la implantació de les energies renovables i, en especial, de l’energia solar en totes les seves formes i possibilitats. Tanmateix, també és imprescindible promoure l’eficiència energètica. La Fundació Terra s'esforça en fomentar l'energia solar fotovoltaica com una forma d'estalviar emissions de gasos amb efecte hivernacle en la generació de l'electricitat bruta que consumim de la xarxa general la qual es fabrica amb centrals tèrmiques o nuclears. En definitiva, donar exemple de la nostra convicció per la necessària economia solar.
Les Festes de la Mercè de la ciutat de Barcelona van comptar amb un espai únic a nivell cultural i ambiental al Parc de la Ciutadella. Sota el lema “El sol a totes les cultures”, una àmplia programació d’activitats, espectacles i tallers va sorprendre als visitants del parc amb propostes relacionades amb les cultures del món i la sostenibilitat ambiental.

La idea de poder cuinar amb el Sol és difícilment creïble si no es veu amb els propis ulls. Basant-nos en la llarga experiència i coneixements acumulats que té la Fundació Terra en el món del processat solar d’aliments i aigua, promovem i realitzem activitats demostratives del poder de cocció del Sol en entorns educatius i festius.

La Fundació Terra ha tornat a ser l'encarregada d'organitzar durant les festes de la Mercè de Barcelona els sis tallers de contingut ambiental que han estat gaudits per milers de persones de totes les edats, podent-se emportar a casa un bon record i esperem, que una petita empenta i motivació per seguir avançant cap a un model sòciocultural més sostenible.
Fundació Terra va presentar, amb l'inestimable recolzament de la Fundación Biodiversidad, la Conferència Magistral que Thom Hartmann donà a Madrid. Al seu pas pel territori espanyol va participar a les jornades del NOW de Barcelona i al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
L'energia solar fotovoltaica ens permet convertir els raigs solars en electricitat neta sense necessitat de combustibles fòssils o nuclears. Participar en la generació d'energia neta és una obligació que tenen les entitats socials per donar exemple en l'àmbit de la sostenibilitat.
Ubicat en un local de 344 m2 en el passatge Plàsmica de Cornellà de Llobregat, Barcelona, l'Espai Solar Terra pretén basar la seva activitat en el desenvolupament de les tecnologies solars de reflexió i concentració, així com d'altres tecnologies d'energia renovable complementàries relacionades amb el processat solar d'aliments i aigua.

Fitxa tècnica de la central d'energia fotovoltaica

Número de panells solars: 21 plaques ATERSA de 110 Wp
Superfície del sostre solar: 18 m2
Orientació: Sud 35º
Potencia total: 2,2 kWp
Onduladors: 2 unitats ATERSA PRM 1500/3
Potencia anual estimada: 2.500 kWh
Producció diària mitjana: 7 kWh
Estalvi previst en emissions de gasos hivernacle: 572,2 kg de CO2 anuals
Inversió: 19.950 Euros

El processat d'aliments amb energia solar, la cuina solar, no és una curiositat tecnològica sense més. La preparació d'aliments cuits forma part de la cultura humana i de la nostra evolució. La llenya ha estat durant milers d'anys el combustible, i el foc la font d'energia per cuinar. En les eres més recents, altres combustibles com el gas i l'electricitat s'han sumat al foc tradicional.

Ambientalització de les Festes de la Mercè 2006

Amb la voluntat de popularitzar i explicar a un gran públic les energies renovables i la importància de l'eficiència energètica, la Fundació Terra va assumir el repte d'organitzar una activitat lúdico-festiva titulada el Festival Solar a la ciutat de Barcelona.

El Encuentro Solar neix el 1996 impulsat per la Asociación de Estudios Geobiológicos GEA, amb motiu de celebrar el Dia del Sol (21 de juny) i amb una activitat inspirada en els Sun Fairs nord-americans. En aquests festivals solars americans es combinen ponències d'experts, tallers pràctics per a afeccionats, exhibicions de tecnologia renovable i apropiada per a tots els públics.

Pàgines