Esteu aquí

Espai Solar Terra a Cornellà de Llobregat (2008-2011)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
La cuina parabòlica AlSol 1.4 és fruit dels desenvolupaments realitzats a l'Espai Solar Terra.
Sala d'exhibició tecnològica dins l'Espai Solar Terra.
Test de tecnologies de calor retingut efectuat a les instal·lacions de l'Espai Solar Terra.
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat donava suport a l'activitat de l'Espai Solar Terra.
Ubicat en un local de 344 m2 en el passatge Plàsmica de Cornellà de Llobregat, Barcelona, l'Espai Solar Terra pretén basar la seva activitat en el desenvolupament de les tecnologies solars de reflexió i concentració, així com d'altres tecnologies d'energia renovable complementàries relacionades amb el processat solar d'aliments i aigua.

Els objectius de l'Espai Solar Terra es concretaven en:

- Disposar d'un espai de recerca i desenvolupament de tecnologies d'energia solar per al processat d'aliments
- Impulsar el dinamisme municipal de servei a la ciutadania en una dimensió internacional
- Ser un referent de cultura a favor de l'energia solar, especialment, per lluitar contra la problemàtica de la crisi de la llenya. 

Aquest espai, propietat de l'empresa CAT2002 Promociones Inmobiliarias S.L. (Iberhogar), fou cedit a la Fundació Terra com a col·laboració, facilitant així emprendre els primers passos per a la posada en marxa d'una microempresa social viable, que assumís la fabricació i comercialització d'alguns dels productes dissenyats. Aquesta cessió de l'espai fou possible mercès a la implicació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat el qual va valorar molt positivament que aquesta activitat ecològica, però amb voluntat de crear economia local, es desenvolupés en aquest municipi. El garant d'aquesta cessió temporal entre l'empresa CAT2002 Promociones Inmobiliarias S.L. i la Fundació Terra fou l'Empresa Municipal de Promoció Econòmica de Cornellà, SA (PRECSA ) en un conveni signat entre les parts l'11 de març de 2008. El període de vigència d'aquesta cessió de l'espai es va establir per al període 2008-2010, ambdós anys inclosos. A la tardor del 2010 es prorrogar el conveni per a finals de desembre 2011.

La microempresa, AlSol Tecnologías Solares SL que comparteix aquest espai està liderada per persones vinculades des de feia anys a la cultura energètica solar, l'objectiu de la qual, entre altres, era dur a terme la fabricació dels ginys per al processat d'aliments ambl el sol que es poguessin desenvolupar. La Fundació Terra, que participà en la creació d'AlSol Tecnologías Solares SL,  facilità doncs que l'empresa pogués acollir-se en aquest espai per tal d'emprar-lo com a magatzem i àrea de desenvolupament i recerca. L'espai ha servit doncs, per a dur a terme les activitats de recerca necessàries pel desenvolupament d'aquests ginys i, alhora, actuar com a magatzem de les diferents peces i parts abans de ser ensamblades definitivament, facilitant poder fer el control de qualitat. Essencialment, doncs l'Espai Solar Terra és un espai en el qual les persones implicades en aquest projecte han disposat de la infraestructura necessària per poder experimentar i realitzar la recerca i desenvolupament de productes per al processat d'aliments amb el Sol.

Activitats desenvolupades en el centre (2008-2010)

Entre les activitats destacades dutes a terme per part d'AlSol Tecnologías Solares des de la base logística de l'Espai Solar Terra s'esmenten les següents activitats:

- Presentació i exhbició de la cuina solar parabòlica a l'espai d'Iniciatives Ciutadanes a Expo Zaragoza 2008
- Producció de 100 cuines parabòliques destinades a un projecte solidari a la India (2008)
- Organització del flux de materials per a la fabricació (2008)
- Resolució de problemes tecnològics i de millora del producte (2009)
- Preparació de l'activitat promocional d'Alsol a la Vuelta Ciclista 2009
- Estudi dels productes competidors existents al mercat i organització d'un showroom (2008-2009-2010)
- Presentació de la cuina solar al principal subministrador de productes sostenibles dels Estats Units (objectiu de globalització) a través de Real Goods (2009)
- Primer projecte solidari a Haití (Solar For Hope ) amb el xef José Andrés (abril 2010)
- Participació en el concurs d'arquitectura solar a Madrid organitzat per Solar Decathlon Europe (juny 2010)
- Estudi tècnic comparatiu de les possibilitats de l'aplicació del calor retingut per a l'estalvi energètic en el processament d'aliments (abril-juny 2010). Descarregar informe Comparación entre tecnologías de cocción con calor retenido
- Desenvolupament del producte Cornella Ecobox (juliol-desembre 2010)
- Segon projecte solidari a Haití amb el xef José Andrés (agost 2010)

Fabricació de ginys solars: cuines solars parabòliques i secadors deshidratadors solars directes

Un dels objectius de l'Espai Solar Terra ha estat, en tot moment, intentar donar suport a una microactivitat empresarial que contribuís a crear un flux econòmic viable que permeti valoritzar l'activitat de recerca i desenvolupament duta a terme en materia de processat d'aliments en energia solar. La creació d'Alsol Tecnologías Solares el 2008 formada, com s'ha dit,  per una plèiade de persones engrescades per fer viable la construcció de cuines solars parabòliques i altres ginys solars, respon a aquesta voluntat de foment d'economia local. Tot i l'esforç desplegat pels membres de l'empresa, la cojuntura socioeconòmica no ha facilitat que s'hagin pogut obtenir en aquests dos primers anys de funcionament beneficis per sostenir l'activitat de forma autònoma.

Al llarg del període 2008-2010 AlSol Tecnologías Solares ha fabricat 650 cuines solars i 120 reflectors. Des de la Fundació Terra s'han distribuit al voltant de 310 cuines solars parabòliques de les quals 100 anaren a un projecte de cooperació. Des de la plataforma d'Alsol se n'han enviat 140 en projectes de cooperació. També s'han fabricat 30 secadors-deshidratadors solars. La viabilitat econòmica de l'activitat de fabricació de cuines solars parabòliques s'havia fixat en 850/unitats l'any. Per això, davant de la impossibilitat d'assolir aquests objetius, l'Espai Solar Terra ha estat clau com a punt logístic per desenvolupar nous productes i idees. La Fundació Terra va dur a terme durant el 2009 una intensa campanya entre entitats juvenils de promoció de la cuina solar en un programa titolat: Catalunya cuina amb el sol. Per la seva part, AlSol Tecnologías Solares ha intensificat l'activitat de promoció i difusió, aprofitant esdeveniments internacionals (cas de la participació en les activitats de divulgació del Solar Decathlon Europe). També ha aconseguit la implicació de personalitats com el xef José Andrés en les tecnologies solars aplicades al processat d'aliments.

L'activitat de recerca i desenvolupament duta a terme a l'Espai Solar Terra també ha permès de fer una anàlisi de les diferents possibilitats d'il·luminació solar fotovoltaica que s'ofereixen al mercat i seleccionar els productes que podrien ser més adequats per ser aplicats en certs projectes de cooperació internacional i transferència tecnològica. Les instal·lacions de l'Espai Solar Terra ha disposat de la infraestructura i equipament adequats per poder també ser un espai de demostració tècnic per als desenvolupaments duts a terme, en quant a les aplicacions de l'energia solar per al processat d'aliments i la il·luminació domèstica fotovoltaica.

Inversions realitzades

La cessió per part de CAT2002 Promocions Inmobiliaries (Iberhogar) va propiciar que la Fundació Terra invertís prop de 21.000 euros en l'adequació de l'espai per a possibilitar-ne l'ús durant aquest periode.

Actuacions realitzades a l'espai:

- buidatge i neteja de l'espai
- obertura de moll de càrrega i descàrrega
- nou sanitari
- porta d'accés individual acondicionada per a mobilitat reduïda
- reforç dels tancaments exteriors per evitar furts
- instal·lació d'alarma volumètrica a l'interior
- instal·lació d'extintors d'acord amb el pla tècnic d'usos del local
- manteniment d'una assegurança del local i de responsabilitat civil

Perspectives i futur

L'aposta de la Fundació Terra per facilitar un espai de recerca i desenvolupament que ajudi a l'activitat de la microempresa AlSol Tecnologias Solares creada per impulsar la gestió dels actius a modus de spin off s'ha demostrat encertada. És evident que no es poden esperar beneficis des del primer dia i que hi ha activitats promocionals en els quals la col·laboració entre una plataforma sense ànim de lucre i una microempresa és imprescindible. L'oportunitat de disposar del patrocini per l'ús del local que acull l'Espai Solar Terra és un puntal per contribuir a la viabilitat de la fabricació de tecnologies solars aplicades al processat d'aliments, que posa en valor les il·lusions que s'hi couen. Les facilitats obtingudes per aquest projecte que fou possible mercès a la convicció de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat del interès del mateix per al seu municipi han estat claus per als inicis d'Alsol Tecnologias Solares. Per la seva banda, la Fundació Terra, com a impulsora de la cultura per al processat d'aliments amb el Sol, ha gestionat i animat una important tasca de difusió i promoció. Només el programa Catalunya cuina amb el Sol va suposar una inversió de prop de 50.000 euros, organitzant nombrosos tallers demostratius arreu de Catalunya. En aquest cas, la plataforma de l'Espai Solar Terra com espai de magatzem fou clau, així com la disponibilitat dels productes que desenvolupa AlSol Tecnologías Solares.

L'esforç realitzat fins ara fa pensar en la possibilitat de donar continuitat i acompanyar un tros més del camí iniciat. Els productes sorgits de l'Espai Solar Terra de la mà d'Alsol Tecnologías Solares des de l'economia local de Cornellà de Llobregat, especialment, a través de varis tallers metal·lúrgics de la ciutat, caldrà que cerquin una altra ubicació física a finals del 2011. La localitat en la qual es perfila que AlSol Tecnologías Solares pugui desenvolupar la seva nova activitat és al municipi de Bullas (Murcia). Tanmateix, la Fundació Terra té la convicció i treballa dia a dia per fer que les tecnologies solars aplicades al processat d'aliments i a l'autonomia energètica estiguin disponibles i siguin cada vegada més populars.