Esteu aquí

Ona Solar de la Universidad Autónoma de Madrid (2010)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Fitxa tècnica de la disposició de la central fotovoltaica sobre la coberta de la Facultad de Psciología de la UAM.
Detall del camp de panells de silici monocristal·lí de Gahelios sobre la coberta plana.
Detall dels inversors de la central solar fotovoltaica i del quadre elèctric.
Alguns dels participants de l'Ona solar a la instal·lació el juny 2009.
L'energia solar fotovoltaica ens permet convertir els raigs solars en electricitat neta sense necessitat de combustibles fòssils o nuclears. Participar en la generació d'energia neta és una obligació que tenen les entitats socials per donar exemple en l'àmbit de la sostenibilitat. La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) i la Fundació Terra han col·laborat durant més d'un any i mitjà per situar en la coberta d'un dels seus edificis, en concret de la Facultat de Psicologia, una central fotovoltaica participada per la comunitat de persones que treballen en el recinte universitari. L'actuació s'ha emmarcat al programa ONA SOLAR que es va iniciar en el 2007 amb l'anomenada Ona Solar del Mercat del Carmel de Barcelona. L'Ona Solar Fotovoltaica de la Universidad Autónoma de Madrid constitueix un nou exemple de com una comunitat social (en aquest cas la universitària) pot vincular-se al desenvolupament de les renovables i de participar de forma real a minimitzar els efectes del canvi climàtic.

El concepte d'Ona Solar per a desenvolupar centrals fotovoltaiques de participació popular

Una ONA SOLAR es la fórmula amb la qual la Fundació Terra convida a les persones a invertir en centrals d'energia fotovoltaica com a compromís en la lluita contra el canvi climàtic. Invertir en energia solar es una activitat que, mercès als incentius previstos per la legislació vigents, permet rendabilitzar l'esforç inversor. Una ONA SOLAR és una central solar fotovoltaica en un entorn urbà, preferentment sobre un espai públic feta amb l'aportació ciutadana. La diferència entre un projecte d'ONA SOLAR i altres iniciatives empresarials en aquesta línia és la de facilitar la participació popular, ja que només permet inversions inferiors als 3.000 euros. A més, està orientat a que els participants ho considerin un gest de compromís contra el canvi climàtic, perquè sigui exemplar per a les futures generacions.

L'Ona Solar de la UAM s'inscriu en un sistema innovador de promoció de les energies renovables. Aquesta instal·lació és la segona a Espanya basada en la participació pública de persones a títol individual i amb petites inversions. A més el participant queda exempt de compromisos administratius i legals amb el complex sistema de venda d'energia imposat a Espanya. En aquest cas és l'entitat gestora, la Fundació Terra, qui ho assumeix i reverteix els beneficis dels incentius envers les energies renovables als seus partícips una vegada a l'any. A través de contractes en comptes de participació permet gestionar instal·lacions solars que tenen un objectiu social abans de res. Així doncs participar en una ONA SOLAR és protagonitzar un gest ciutadà per compensar les emissions de CO2 del consum personal o familiar, mentre es contribueix a la generació d'electricitat neta i renovable.


Perfil tècnic de l'Ona Solar de la Universitat Autònoma de Madrid

La central fotovoltaica de la UAM té una potència màxima del generador de 57,6 kWp amb una potència nominal de 50 kW. El cost de la instal·lació (contractada el setembre de 2008) va ser de 311.040,00 euros. Disposa d'un sistema de monitoritzación in situ al hall de l'entrada de la Facultat de Psicologia i d'un altre amb accés remot a través d'internet. Es calcula que el rendiment energètic de la instal·lació serà d'uns 75.000 kWh a l'any. Això suposarà un estalvi d'unes 50 tones de CO2. Una participació en el projecte d'1.000 € suposa ser propietari d'uns 240 kWh anuals d'energia elèctrica neta, és a dir, l'equivalent a un estalvi d'uns 96 kg de CO2. Podríem afirmar doncs que invertir 1.000 € en energia solar fotovoltaica permet un estalvi energètic del 16 % del consum elèctric mitjà per persona i any. En definitiva, una inversió a favor del desenvolupament de les energies renovables que són la clau en la lluita contra el canvi climàtic. L'Ona Solar de la UAM està participada per 103 persones que han cobert el cost total de la instal·lació.

Característica de las instalaciones de la central de la Facultad de Psciología de la UAM

El sistema proposat està format per un camp de mòduls fixats a la teulada mitjançant estructures d'alumini ancorades de forma fixa sobre ell. Les característiques principals de la configuració del sistema de generació fotovoltaica es concreten en el camp generador de panells i inversors que aboquen l'electricitat generada en els panells solars a la xarxa elèctrica.

• Camp de panels

•Fabricant: GAHELIOS - SUNWAYS
•Model: HEE 215M
•Potència pic del panel: 240 Wp
•Tecnologia: Silici monocristal·lí
•Inclinació dels mòduls: 20°
•Orientació dels mòduls: Sur + 24º
•Nombre total de mòduls: 240
•Potència nominal del Generador: 57,60 kWp

• Camp d'inversors

•Fabricant: SUNWAYS
•Model: NT 10000
•Potència nominal: 10 kW
•Potència màxima: 10 kW
•Nombre total de inversors: 5
•Mòduls per inversor: 48
•Mòduls per string: 15
•Nombre de strings: 3
•Potència nominal de la instal·lació: 50 kW
•Tensió de Generació: 400 V
•Frequència de Generació: 50 Hz
•Corrent de generación: Corrent alterna trifàsica.
•Espai ocupat pel camp de mòduls 1.000 m2 de coberta plana.


Una inversió útil contra el canvi climàtic

La Fundació Terra defensa que la lluita contra el canvi climàtic ha de ser impulsada per l'actitud positiva i pràctica de la ciutadania en la línia de JO SÓC LA SOLUCIÓ . Una central fotovoltaica de subscripció popular com l'Ona Solar de la UAM, és un exemple d'activisme pràctic a favor de reduir la dependència de les energies fòssils. Amb el concepte de la central solar fotovoltaica de participació popular, la Fundació Terra es proposava facilitar que la ciutadania tingués accés als beneficis que ofereixen les energies renovables. Lamentablement, el marc legislatiu actual que regula les renovables i en concret l'energia fotovoltaica, dificulta la participació gràcies a una complexa trama burocràtica dissenyada perquè només sigui accessible a les grans empreses del sector energètic o financer.

Una instal·lació solar fotovoltaica participada popularment pretén ser una bandera per a la cultura permanent contra el canvi climàtic, on el participant de la central fotovoltaica i la ciutadania en general són els protagonistes d'un nova forma d'estalviar per al futur i el benestar col·lectiu. Malgrat totes aquestes dificultats aquesta instal·lació ha arribat a un bon part gràcies a la paciència dels participants, la professionalitat de Gahelios , l'empresa instal·ladora, la intensa col·laboració del personal de l'Oficina Ecocampus de la Universidad Autónoma de Madrid i l'obstinació de la Fundació Terra per contribuir des de la humilitat per un futur 100x100 amb energies renovables.

 
Retard increible en el projecte per la burocràcia energètica

El projecte de l'Ona Solar de la UAM es va presentar a la comunitat universitària a l'abril 2008, però ha sofert un dilatat procés administratiu que no ha permès la seva connexió a la xarxa elèctrica fins a finals de Gener 2010. La tramitació s'ha realitzat sota el Reial decret 1578/2008 el qual es va redactar per desincentivar aquest tipus de projectes gràcies a un arbitrari procediment gravat per terminis dilatats i predios econòmics per part del Ministeri d'Indústria i els propis municipis. A més les companyies elèctriques que actuen només de garants tècnics afegeixen tota la seva burocràcia amb procediments a l'estil "ho prens o ho deixes" i en els quals no hi ha forma de protegir-se davant els seus excessos. A manera il·lustrativa, en el cas de l'Ona Solar de la UAM havia de connectar-se a la xarxa d'Iberdrola. Aquesta companyia va exigir en l'últim moment un certificat de metrologia del comptador, a pesar que aquest ja està certificat per a aquest tipus d'instal·lacions. A més el servei de metrologia havia de ser el designat per Iberdrola. Sobren els comentaris sobre presumpta il·legalitat de la mesura, que per cert només s'aplica en la Comunitat de Madrid.

>Descarregar la fitxa tècnica de l'Ona Solar de la UAM