Esteu aquí

Ona solar fotovoltaica del Mercat del Carmel (2007)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

El projecte de la central solar fotovoltaica del mercat del Carmel de Barcelona és la primera iniciativa de capitalisme popular sostenible.

La participació popular en la producció energètica en un mercat obra nous horitzons a aquests equipaments públics eixos fonamentals de centralitat socials, cívics i culturals de la ciutat sostenible.

La central solar fotovoltaica de participació popular estalviarà al voltant de més de 25 tones de CO2.

Tots i cada un de nosaltres podem invertir en gestos i també en recursos per estalviar emissions que contribueixen a l'escalfament global. Les energies renovables són la millor inversió possible. Ona Solar del Mercat del Carmel el dia 12 de maig de 2007.

L'energia solar fotovoltaica ens permet convertir els raigs solars en electricitat neta sense necessitat de combustibles fòssils o nuclears. Actualment, l'energia solar fotovoltaica constitueix una tecnologia madura i que l'actual legislació vigent potencia. Per aquest motiu en els diversos Estats de la Unió Europea hi ha normes que incentiven les inversions en energia solar. L'Estat espanyol no és una excepció.

La producció amb energies renovables està regulada pel Real Decreto 436/2004(BOE de 27de març de 2004) el qual estableix una prima de 0,44 €/kWh sobre el preu base i aquesta prima es garanteix per un període de 25 anys (Instalaciones de energía solar fotovoltaica del subgrupo b.1.1 de no más de 100 kW de potencia instalada: Tarifa: 575 por ciento respecto a la Tarifa Media de Referencia del Mercado Continuo durante los primeros 25 años desde supuesta en marcha y 460 por ciento a partir de entonces). En el cas de canviar la llei, aquest mateix Reial Decret estableix en el seu article 40 que: "las posteriores revisiones de las tarifas solo afectaran a las instalaciones que se inscriban con posterioridad a dicha revisión."

En els darrers temps hi ha hagut un important desenvolupament en l'espai de les inversions amb energia solar perquè amb l'incentiu actual aporta un benefici econòmic gens menyspreable. Alguns bancs i empreses ofereixen aquesta tecnologia en el seu catàleg d'inversions. Tanmateix, aquestes inversions s'han orientat per a grans capitals i no pas per a petites inversions. Aquest és doncs un projecte per facilitar que els petits capitals puguin gaudir d'aquesta rendibilitat que ofereixen les energies renovables.

Ones solars, una iniciativa per estendre les renovables entre la ciutadania

El projecte ONES SOLARS dissenyat per la Fundació Terra, pretén fer possible la inversió de persones i entitats en projectes d'energia fotovoltaica d'acord amb els incentius previstos per la legislació. La idea d'ONA SOLAR expressa la idea de fer estendre les renovables entre la ciutadania des de la pràctica: sent partícips en projectes populars i lligats als barris. La fórmula per dur a terme cada ONA SOLAR és la del compte de participació promogut des d'una entitat sense afany de lucre com la Fundació Terra.

Per poder dur a terme aquest projecte d'una INSTAL·LACIÓ SOLAR DE PARTICIPACIÓ POPULAR és imprescindible disposar de sòl públic on ubicar-la. Per aquesta raó en la primera ONA SOLAR, s'ha buscat l'acord (un conveni) en aquest cas amb l'Institut de Mercats de Barcelona, a fi de poder-la ubicar en la coberta d'un mercat, en concret la del Mercat del Carmel.

L'objectiu de cada ONA SOLAR que es promogui serà la de repartir els rendiments previstos per la llei en aquest tipus d'instal·lació d'energia renovable i retornar anualment als "participants", primer el capital i un cop amortitzada els beneficis segons la quantitat proporcional que han aportat (descomptades les despeses de manteniment de la instal·lació, assegurança i gestió del propi projecte). La Fundació Terra si aquesta iniciativa rep una bona valoració ciutadana pretén que es pugui repetir en altres equipaments, no només de Barcelona sinó també d'altres municipis.

La diferència entre un projecte d'ONA SOLAR i altres iniciatives empresarials en aquesta línia és la de projectar centrals fotovoltaiques sense sistemes de seguiment que tot i tenir un rendiment menor són més sòlides ja que la idea és que sobretot permetin al ciutadà participant fer-lo addicte a observar el rendiment del sol cada dia, com aquell que té inversions en borsa. La inversió en un projecte d'ONA SOLAR és una activitat ètica, solidària i sostenible. Per les seves característiques es pretén fer de forma que no calgui cap dependència del sistema bancari tradicional sinó que sigui una veritable mobilització popular per les renovables i contra el canvi climàtic.

Una oportunitat per invertir en energia verda contra el canvi climàtic

A partir de l'actual marc legislatiu d'incentiu a les renovables la Fundació Terra ha dissenyat un projecte pensat perquè hi pugui accedir un públic popular i es beneficii d'aquesta possibilitat d'inversió prevista per l'Estat espanyol.

En col·laboració amb l'Institut de Mercats de Barcelona s'ha plantejat que sigui la coberta d'un mercat municipal l'espai on ubicar aquesta primera instal·lació solar participada popularment. El mercat en si mateix ja és un equipament públic pensat per aportar una benefici col·lectiu (en aquest cas essencialment alimentari i de salut). Per la idoneïtat de la coberta i facilitat d'instal·lació s'ha escollit el Mercat del Carmel (c/Llobregós, 149).

Aquest projecte converteix el Mercat del Carmel en el primer equipament públic que permet la participació popular contra el canvi climàtic invertint en energies renovables. Es tracta d'una experiència única al nostre país i que la Fundació Terra vol poder estendre en properes iniciatives.

Amb aquest nou projecte, el client del mercat i en general la ciutadania tindrà en el mercat també un benefici ambiental estalviant emissions de gasos amb efecte hivernacle. A la vegada, aquesta instal·lació popular rendirà uns beneficis d'acord amb el marc legal de cada moment i que permet amortitzar la inversió en un període de menys de 10 anys i amb l'incentiu econòmic garantit a 25 anys.

La central solar fotovoltaica de participació popular del Carmel

La inversió total de la central fotovoltaica del Mercat del Carmel claus en mà és de 301.000 € per 43,7 kWp. El projecte previst a la coberta del mercat del Carmel tindrà 41,4 kW de potència nominal i es preveu una producció de 51.000 kWh/any. La tecnologia i la instal·lació de la central solar s'ha contractat a l'empresa d'energia solar líder SunTechnics

La despesa de manteniment preventiu anual, assegurança, gestió del projecte etc. és d'uns 5.000,00 €/any. La central disposarà d'un sistema de monitorització in situ i d'un altre amb accés remot a través d'internet.

Es calcula que el rendiment brut serà d'uns 24.000 € i suposarà un estalvi d'unes 25 tones de CO2. Una participació en el projecte de 1.000 € suposa ser propietari d'uns 175 kWh anuals d'energia elèctrica neta, és a dir, l'equivalent a un estalvi d'uns 80 kg de CO2. Podríem afirmar que invertir 1.000 € en energia solar permet un estalvi energètic del 7 % del consum elèctric mitjà per persona i any. En definitiva, una inversió a favor del desenvolupament de les energies renovables que son claus per lluitar contra el canvi climàtic.

Ciutadans solars

Amb el projecte de la central solar fotovoltaica de participació popular la Fundació Terra vol facilitar que la ciutadania de Barcelona tingui accés als beneficis que ofereixen les energies renovables.

Aquest projecte, a més a més, es convertirà en una oferta cultural permanent contra el canvi climàtic, a on el client del mercat i la ciutadania en general són els protagonistes d'un nova forma d'estalviar per al futur i el benestar col·lectiu.

La participació de l'Institut de Mercats de Barcelona en aquest projecte s'inscriu en la filosofia de donar més servei als usuaris d'aquests equipaments públics.

Les persones interessades en invertir a favor de les energies renovables per estalviar emissions i recuperar la inversió amb els beneficis previstos per la llei al final dels 25 anys ho poden fer en 3 nivells de participació.

Inversió sol petit.........................1.000,00 €
Inversió sol mitjà........................2.000,00 €
Inversió sol gran........................3.000,00 €


En total les sol·licituds admeses en aquest projecte de la central fotovoltaica del mercat del Carmel fou de 140 participants. L'objectiu és que hi hagués el màxim nombre de beneficiaris. Amb els ajuts institucionals i el propi incentiu legal la inversió es podrà recuperar al voltant dels 8 - 9 anys.

 

Informació per consultar

 

La nota de premsa del 28 de febrer 2007
La nota de premsa del 27 d'abril de 2007
La nota de premsa en motiu de la inauguració de l'Ona Solar del Mercat del Carmel
Testimoni d'una participant.


Pots descarregar-te en format PDF:
• el contracte de compta de participació (versió per llegir) en català o castella
• la fitxa resum del projecte
• el fulletó promocional


Articles relacionats:
Inauguració de la central fotovoltaica del Mercat del Carmel (12 de maig del 2007)
• Àlbum de fotografies del dia de la inauguració
• Acta de lliurament dels Premis Eurosolar 2007