Esteu aquí

Ona Solar, participació popular en les energies renovables

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Una Ona Solar és una iniciativa per permetre que la ciutadania inverteixi en espais públics contra el canvi climàtic.
Foto de familia amb els participants a la primera Ona Solar situada a la coberta del Mercat del Carmel de Barcelona (Maig 2007).
Detall del projecte de l'Ona Solar de la Universidad Autónoma de Madrid.

L'energia solar fotovoltaica ens permet convertir els raigs solars en electricitat neta sense necessitat de combustibles fòssils o nuclears. Actualment, l'energia solar fotovoltaica constitueix una tecnologia madura i que l'actual legislació vigent potencia. Per aquest motiu, en els diversos Estats de la Unió Europea hi ha normes que incentiven les inversions en energia solar. L'Estat espanyol no és una excepció.

El concepte d'Ona Solar per a desenvolupar centrals fotovoltaiques de participació popular

Una ONA SOLAR es la fórmula amb la qual la Fundació Terra convida a les persones a invertir en centrals d'energia fotovoltaica com a compromís en la lluita contra el canvi climàtic. Invertir en energia solar es una activitat que, mercès als incentius previstos per la legislació vigents, permet rendabilitzar l'esforç inversor. Una ONA SOLAR és una central solar fotovoltaica en un entorn urbà, preferentment sobre un espai públic feta amb l'aportació ciutadana.

La diferència entre un projecte d'ONA SOLAR i altres iniciatives empresarials en aquesta línia és la de facilitar la participació popular, ja que només permet inversions inferiors als 3.000 euros. A més, està orientat a que els participants ho considerin un gest de compromís contra el canvi climàtic, perquè sigui exemplar per a les futures generacions.

El projecte ONES SOLARS dissenyat per la Fundació Terra, pretén fer possible la inversió de persones i entitats en projectes d'energia fotovoltaica d'acord amb els incentius previstos per la legislació. La idea d'ONA SOLAR vol estendre les renovables entre la ciutadania des de la pràctica: participant en projectes populars i lligats als barris. La fórmula per dur a terme cada ONA SOLAR és la del compte de participació promogut des d'una entitat sense afany de lucre com la Fundació Terra.

Per poder dur a terme una INSTAL·LACIÓ SOLAR DE PARTICIPACIÓ POPULAR és imprescindible disposar de sòl públic on ubicar-la. L'objectiu de cada ONA SOLAR és la de repartir els rendiments previstos per la llei en aquest tipus d'instal·lació d'energia renovable i fer el retorn anualment als "participants". Primer es retorna el capital i, un cop amortitzada la instal·lació, es reparteixen els beneficis segons la quantitat proporcional que s'ha aportat. L'objectiu d'una ONA SOLAR no és tant el benefici, atès que es tracta de petites quantitats.

Una central solar fotovoltaica de participació popular està orientada a permetre un gest ciutadà per compensar les emissions de CO2 del consum personal o familiar en electricitat no renovable.

La inversió en un projecte d'ONA SOLAR és una activitat ètica, solidària i sostenible. Per les seves característiques, es pretén fer de forma que no calgui cap dependència del sistema bancari tradicional, sinó que sigui una veritable mobilització popular per les renovables i contra el canvi climàtic. Dotada d'un sistema de monitorització online, permet que el participant pugui cada dia conèixer l'estalvi i energia renovable generada.

Una oportunitat per invertir en energia verda contra el canvi climàtic

La producció amb energies renovables està regulada pel Real Decreto 1578/2008 , el qual estableix garanties de rebre una prima variable d'uns 0,30 €/kWh, a un nombre determinat de MW anuals instalats, però assegurada per un periode de 25 anys. El projecte ONA SOLAR s'orienta a fer possible que aquests incentius marcats pel govern arriben a la ciutadania. Creem que més enllà de la rendabilitat hem de facilitar un gest solidari i exemplar a favor de les futures generacions. L'estalvi d'emissions invertint en energia verda a través d'instal·lacions populars i compartides d'energies renovables és el futur.  

Una inversió útil contra el canvi climàtic

La Fundació Terra defensa que la lluita contra el canvi climàtic ha de ser impulsada per l'actitud positiva i pràctica de la ciutadania en la línia de JO SÓC LA SOLUCIÓ . Una central fotovoltaica de subscripció popular com la del mercat del Carmel de Barcelona és un exemple d'activisme pràctic a favor de reduir la dependència de les energies fòssils. Per això, a diferència de les inversions en fotovoltaica que proposen les empreses del sector, aquest projecte de participació popular està dissenyat per a inversions de petits capitals: 1.000, 2.000 i màxim 3.000 euros per persona física.

Ciutadans solars

Amb el projecte de la central solar fotovoltaica de participació popular, la Fundació Terra fa possible que la ciutadania tingui accés als beneficis que ofereixen les energies renovables.

Una instal·lació solar fotovoltaica participada popularment es una senyera per a la cultura permanent contra el canvi climàtic, a on el participant de la central fotovoltaica i la ciutadania en general són els protagonistes d'un nova forma d'estalviar per al futur i el benestar col·lectiu.

Les condicions per fer viable una ONA SOLAR de participació ciutadana

La Fundació Terra coordina l'interès ciutadà per una iniciativa en energies renovables de matís popular. Per això, cal disposar d'una coberta plana en un edifici públic que l'administració municipal cedeix, mitjançant conveni amb la Fundació Terra, per un període de 25 anys (el temps en què es preveu que s'atorgui legalment la prima establerta pel Govern espanyol).

La Fundació Terra assumeix la titularitat formal de la instal·lació i d'aquesta manera n'assumeix també la gestió. A partir d'aquest fet, es projecta una instal·lació solar fotovoltaica que permeti la participació d'un centenar de persones, aportant entre 1.000 i màxim 3.000 euros en la forma contractual de contracte privat en compte de participació. La Fundació Terra contracta l'empresa instal·ladora amb la millor oferta tècnica i l'ajuntament facilita els permisos legals que es necessiten.

La Fundació Terra, com a ONG que és, no té cap objectiu lucratiu en el projecte, més enllà de gestionar la instal·lació i repartir equitativament els beneficis entre els participants d'acord amb la inversió que han fet, una vegada l'any a exercici vençut, per tal de minimitzar la despesa de gestió del petit ingrés bancari per a cada participant.

Per a poder facilitar la captació de ciutadans és imprescindible que l'administració municipal en faci una gran difusió, a fi d'aplegar els inversors interesats en el mínim de temps possible. En el cas que l'expectativa També és important disposar d'una subvenció pública o privada que atorgui un caràcter de premi al gest que es proposa.

La Fundació Terra lliura també un "títol" simbòlic de l'aportació feta pel participant, en la qual s'indica l'estalvi en termes de reducció de gasos amb efecte hivernacle i contribució ambiental. En el cas de Barcelona, també es va lliurar un petit obsequi simbòlic destinat a la mainada d'aquells que invertien.

Una petita gran inversió contra el canvi climàtic

Per una aportació personal de 0,11 euros per dia (igual que el preu més just d'un cafè, 0,80 euros per setmana) durant 25 anys -inversió proporcional de 1.000 euros-, qualsevol ciutadà pot participar de la primera Ona Solar en entorn urbà situada en el Mercat del Carmel de Barcelona. Amb aquesta inversió mínima es contribueix a generar una mitjana de 500 Wh/dia o 3,5 kWh/setmana d'electricitat neta i renovable. Aquesta producció equival a una reducció del 11,7% del consum elèctric domèstic per persona (sobre la base de l'estimació de consum elèctric per habitatge) i un estalvi d'emissions de CO2 en abocar aquesta electricitat verda a la xarxa i així reduir l'aportació d'electricitat fòssil o nuclear.

Cada euro invertit generarà 3,4 kWh en 20 anys de producció d'electricitat verda, evitant emissions de gasos d'efecte hivernacle, CO2 i altres i, per tant, ajudant a evitar l'arriscat escalfament del nostre planeta fràgil. Alhora, aquest projecte mostrar que invertir en renovables és una acció positiva per avui que millora sens dubte els escenaris futurs.

S'ha calculat que la producció de cada kilovati hora (kWh) suposa, a Espanya, una emissió de 0,337 quilograms de diòxid de carboni a l'atmosfera. El consum energètic mitjà per llar és de 363,5 kWh al mes -segons dades del Ministeri de Medi Ambient - que, per tant, suposa en emissions uns 123 quilograms de CO2 mensuals, 1.476 kg a l'any. Si es reduís el consum en cada llar un 10%, es podria aconseguir una reducció proporcional d'emissions de gasos amb efecte hivernacle, uns 150 quilograms per llar: l'equivalent al que s'emet en un sol mes.

L'exemple de Barcelona

A tall d'exemple, la primera ONA SOLAR es va inaugurar el maig del 2007 a la coberta del Mercat del Carmel de Barcelona i suposà una inversió (claus en mà) de 301.000 euros per una potència solar de 43,7 kWp i va aplegar gairebé 150 participants.

Síntesi dels pasos a seguir per concretar una ONA SOLAR

1. Escollir una coberta urbana pública i valorar la seva idoneitat per acollir una instal·lació fotovoltaica.
2. Avaluar com ha de ser la central solar, segons la superfície disponible.
3. Fer una campanya de difusió a nivell municipal per captar la ciutadania interessada.
4. Elaboració del projecte tècnic i tramitació dels permisos.
5. Conveni entre l'ajuntament i la Fundació Terra de cessió de l'espai i atorgació de la subvenció, si es considera.
6. Presentació pública del projecte i inici de la campanya de captació de participants.
7. Inici de les obres de la instal·lació (un màxim de 2 mesos d'obres).
8. Inauguració i posada en marxa.