Esteu aquí

Recursos sobre la cuina solar

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Cada vegada hi ha més cuiners solars que entenen que aquest és un altre camí per anar avançant cap a un model de vida més responsable amb els recursos.

Cuinar amb el sol pot convertir-se en una experiència quasi màgica.

Les cuines solars poden ser una eina per la solidaritat amb els països en desenvolupament i que pateixen la crisi de la llenya.

Les tecnologies de calor retingut poden ser complementàries a la cuina solar.

El processat d'aliments amb energia solar, la cuina solar, no és una curiositat tecnològica sense més. La preparació d'aliments cuits forma part de la cultura humana i de la nostra evolució. La llenya ha estat durant milers d'anys el combustible, i el foc la font d'energia per cuinar. En les eres més recents, altres combustibles com el gas i l'electricitat s'han sumat al foc tradicional. Entre els problemes derivats del creixement poblacional, l'expoliació dels recursos naturals i la conseqüent crisi ambiental, resulta que aquesta necessària activitat diària de cuinar els aliments, no està exempta de riscos. L'energia solar aporta suficient poder calorífic com per preparar tot tipus d'aliments. L'anomenada cuina solar combat problemes ecològics de primer ordre i ens obre un ventall de possibilitats per millorar la nostra cultura culinària. 

La crisi de la llenya
Al voltant del 50% dels 3.200 milions de tonelades de fusta recollida en tol el planeta es crema com a combustible. En alguns llocs aquesta proporció arriba a les quatre cinquenes parts. És a dir, que un producte amb tantes aplicacions tecnològiques com la fusta s'acaba convertint en calor, com si no tinguéssim altres fonts de calor més netes i renovables. 

En els països en vies de desenvolupament (un terç de la població mundial) aquesta activitat comporta molts problemes. Cada persona en aquests països necessita 1 kg de llenya diari per cuinar. Així es contribueix a la deforestació dels boscos, s'aconsegueix que nens i dones hagin de passar moltes hores recol·lectant llenya exposant-se a perills i no podent anar a l'escola. A més, la crema de llenya dins de les cases provoca greus malalties respiratòries i oculars que causen 1,5 milions de morts anuals.

Solucions ecoLÒGIQUES
La radiació solar és un recurs universal, lliure, barat, accesible, no contaminant. Les cuines solars són un mitjà per capturar aquesta energia extraordinària del Sol per transformar-la en una font útil que ens permet preparar aliments cuinats. Cuines i forns solars es dissenyen per interceptar els raigs solars i convertir-los en calor amb la que poder elaborar el menjar perquè sigui apte pel consum. La radiació solar capturada per un forn solar permet una cocció pausada dels aliments que es tradueix en un increment en les seves propietats nutritives.

La primera cuina solar construida data del 1767, i s'atribueix al naturalista suís Horace de Saussure. Aquest va aconseguir coure fruites en una primitiva cuina solar, a temperatures que arribaven als 88 ºC. Amb el temps va anar evolucionant la tecnologia i cada vegada s'han aconseguit productes més eficients.

Tipologies de cuines solars
Existeixen dos models bàsics de cuines solars: les de caixa calenta o forns solars que funcionen per acumulació, i les cuines solars parabòliques, que funcionen per concentració. Una tercera opció són les cuines anomenades mixtes, que combinen les característiques dels dos tipus de cuines solars.

Es poden trobar gairebé tots els models comercials actuals en el nostre directori de cuines solars, amb fitxes descriptives de cada un d'ells.

Els tipus de cuines solars més potents són els de concentració. Hi ha diferents models i dimensions. A Espanya, s'oferten diferents models que tenen diferències pel què fa a accesibilitat, efectivitat, qualitat i comoditat. En el nostre país destaca un fabricant nacional de cuines parabòliques: les cuines AlSol 1.4 (AlSol Tecnologías Solares), producte d'una microempresa que produeix les cuines de forma local a la província de Barcelona. Les cuines que produeix són l'evolució de les primeres cuines solars parabòliques prefabricades i de baix cost que va dissenyar el Dr. Dieter Seifert i que entre els anys 2002 i 2007 la Fundación Tierra va comercialitzar a Espanya. Les noves cuines AlSol, han comptat amb el suport del Dr. Dieter Seifert i aporten sensibles millores i foren també comercialitzades per l'entitat fins l'estiu del 2014.

Secrets de la cuina solar
Preparar aliments amb una cuina solar parabòlica és un dels plaers que ens brinda l'energia solar. Tot i ser una pràctica senzilla, amb el temps una persona va acumulant la seva pròpia experiència respecte als temps de cocció, els utensilis més adequats, el propi manteniment de la cuina solar. Disposem d'informacions útils per experimentar amb la cocció solar:

A més de les tecnologies manufacturades alguns models poden ser d'autoconstrucció. Construir-se un mateix un forn solar, així com preparar una recepta per iniciar-se amb garanties amb les cuines solars.

Complements del sol
A part de la cocció solar, el sol pot ajudar-nos a estalviar energia i a conservar el menjar. En aquest sentit, cal destacar els assecadors solars d'aliments. Amb ells es poden conservar verdures, fruites i fruits secs assegurant el seu bon estat i conservació de nutrients durant llargs períodes de temps.                 

Una atra opció de suport a les cuines solares (o a l'estalvi d'energia d'altres sistemes), és la cocció amb calor retingut. Podem reduir el temps d'exposició del menjar a una font de calor, aïllant bé els recipients i acabant la cocció fora del punt de calor. La Fundació Terra va elaborar precisament un estudi comparatiu entre diferents tecnologies de cocció amb calor retingut disponibles en el mercat.

Experiències rellevants
A continuació es poden consultar uns enllaços interessants sobre esdeveniments i experiències amb cuines solars:

Aprendre amb la cocina solar
Per aprendre amb la cuina solar, Intiam Ruai ofereixen tallers educatius adaptats als diferents nivells d'educació abordant l'experiència de la cuina solar adaptada als diferents aspects del currículum educatiu. També es pot consultar la unitat pedagògica (pdf) sobre la cuina solar i la crisi de la llenya.