Esteu aquí

Economia Solar

Es fa necessari accelerar la implantació de les energies renovables i, en especial, de l’energia solar en totes les seves formes i possibilitats. Tanmateix, també és imprescindible promoure l’eficiència energètica. La Fundació Terra s'esforça en fomentar l'energia solar fotovoltaica com una forma d'estalviar emissions de gasos amb efecte hivernacle en la generació de l'electricitat bruta que consumim de la xarxa general la qual es fabrica amb centrals tèrmiques o nuclears. En definitiva, donar exemple de la nostra convicció per la necessària economia solar.

L'energia solar fotovoltaica ens permet convertir els raigs solars en electricitat neta sense necessitat de combustibles fòssils o nuclears. Actualment, l'energia solar fotovoltaica constitueix una tecnologia madura i que l'actual legislació vigent potencia. Per aquest motiu, en els diversos Estats de la Unió Europea hi ha normes que incentiven les inversions en energia solar. L'Estat espanyol no és una excepció.

Les Festes de la Mercè de la ciutat de Barcelona van comptar amb un espai únic a nivell cultural i ambiental al Parc de la Ciutadella. Sota el lema “El sol a totes les cultures”, una àmplia programació d’activitats, espectacles i tallers va sorprendre als visitants del parc amb propostes relacionades amb les cultures del món i la sostenibilitat ambiental.

La idea de poder cuinar amb el Sol és difícilment creïble si no es veu amb els propis ulls. Basant-nos en la llarga experiència i coneixements acumulats que té la Fundació Terra en el món del processat solar d’aliments i aigua, promovem i realitzem activitats demostratives del poder de cocció del Sol en entorns educatius i festius.

La Fundació Terra ha tornat a ser l'encarregada d'organitzar durant les festes de la Mercè de Barcelona els sis tallers de contingut ambiental que han estat gaudits per milers de persones de totes les edats, podent-se emportar a casa un bon record i esperem, que una petita empenta i motivació per seguir avançant cap a un model sòciocultural més sostenible.
Fundació Terra va presentar, amb l'inestimable recolzament de la Fundación Biodiversidad, la Conferència Magistral que Thom Hartmann donà a Madrid. Al seu pas pel territori espanyol va participar a les jornades del NOW de Barcelona i al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.
L'energia solar fotovoltaica ens permet convertir els raigs solars en electricitat neta sense necessitat de combustibles fòssils o nuclears. Participar en la generació d'energia neta és una obligació que tenen les entitats socials per donar exemple en l'àmbit de la sostenibilitat.
Ubicat en un local de 344 m2 en el passatge Plàsmica de Cornellà de Llobregat, Barcelona, l'Espai Solar Terra pretén basar la seva activitat en el desenvolupament de les tecnologies solars de reflexió i concentració, així com d'altres tecnologies d'energia renovable complementàries relacionades amb el processat solar d'aliments i aigua.

Pàgines