Esteu aquí

Aiguamoll de Molins de Rei

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

La llacuna de l'aiguamoll de Molins de Rei amb la central solar fotovoltaica de bombeig l'any 2000.

Vista aèria del meandre abandonat del riu Llobregat el 1997 on s'ubica l'aiguamoll de Molins de Rei.

Imatge tardoral de la làmina d'aigua de l'aiguamoll de Molins de Rei en el 2002.

Espai natural periurbà creat artificialment el 1995 sobre un antic meandre situat al marge esquerre del riu Llobregat a 10 km al NW de Barcelona. Entre el 1996 i el 2006 ha estat una zona humida de 6 ha idònia per a observar aus aquàtiques i passejar.

L'aigua per mantenir aquesta llacuna es bombejava del riu amb un central d'energia solar fotovoltaica que en el seu moment fou el bombeig solar més gran (2,5 kWp) que a més incorporava un sistema de monitorització de la qualitat de l'aigua que va permetre comprovar que l'efecte de llacunatge millorava diversos paràmetres de l'aigua.

A partir del condicionament o canalització del riu Llobregat en motiu de diverses obres viàries com ara l'autovia del Baix Llobregat, però sobretot per l'arribada del tren d'alta velocitat a Barcelona van provocar diverses modificacions, entre elles una captació d'aigua del freàtic i que es realitzés un nou projecte de disseny del contorn de l'espai natural aprovat el 2002 i en execució des del 2003. Des del 2004 la gestió d'aquest espai està traspassada integrament a l'Ajuntament de Molins de Rei.
 
Imatges de l'aiguamoll

Actuació dissenyada originalment per la Fundació TERRA i executada i patrocinada per l'empresa d'enginyeria ambiental ACYCSA el 1995 tenia les següents característiques tècniques:

Àrea total actuada: 62.274 m2
Capacitat total d'aigua: 53.918 m3
Làmina d'aigua: 5,4 ha
Perímetre: 1.082 m
Àrea de restauració ambiental: 23.555 m2
Cabal d'entrada per bombeig: 260 m3/h durant les hores de llum solar
Fondària mitjana: 2 m
Plantació d'arbres: 2000 plantes, 7 espècies vegetals Projecte Tècnic i patrocini: ACYCSA
Idea original: Fundació Terra
Gestió: Ajuntament de Molins de Rei i Fundació Terra
Pressupost de l'obra: 33 milions (de l'any 1995)
Subvenció de la Generalitat de Catalunya: 11 milions (de l'any 1995)
Valor ecològic principal: Ésser la llacuna d'aigua dolça més gran prop de Barcelona
Any d'execució: Juny-Octubre 1995.
Gestió a càrrec de la Fundació Terra amb la col·laboració de l'Ajuntament de Molins de Rei en conveni amb la Generalitat de Catalunya.
Interès ornitològic: Els censos d'ocells confirmen la presència d'unes 90 espècies al llarg de l'any i més de 4.000 exemplars
Accés fàcil des de l'autopista de Barcelona-Tarragona A-2