Esteu aquí

Responsabilitat ambiental

Els grans reptes ambientals que tenim plantejats al nostre planeta no són sinó el resultat de múltiples impactes aparentment inocus que s'acumulen i amplifiquen fins a convertir-se en letals. Per això cal fomentar intervencions personals i col·lectives que evitin la destrucció ecològica. La Fundació Terra actua com a entitat catalitzadora d'iniciatives que afavoreixin la consciència ambiental del públic i contribueixin a la conservació de l'entorn natural més proper.
Els EKOamigos són empleats voluntaris de l'empresa DKV Seguros que van difonent positivament als seus companys com actuar de forma respectuosa i responsable amb el planeta. Entre el 2011 i el 2013 la Fundació Terra va coordinar aquest programa amb les anomenades ekoaccions.
L’Agenda 21 ha inspirat al llarg de molts anys de propostes de comportaments personals més ecològics. L'Agenda 21+ recull l'experiència d'estimular nous comportaments i avançar cap a un nou estil educatiu fent sentir en la pròpia pell l'experiència emotiva de ser més ecològic.
La Fundació Terra impulsa l'ús de la bicicleta com sistema de mobilitat urbana en totes els seus vessants (transport, usabilitat, comunicació, etc.). Una de les possibilitats són els tàndems que permeten que dues persones puguin desplaçar-se en el mateix vehicle. El tàndem tradicional en el qual el conductor del mateix va davant i l'altre participant va darrere encara que és una bona solució té alguns inconvenients.

L' Ecoedició seria una forma innovadora de gestionar les publicacions segons principis de sostenibilitat, i consistiria a incorporar criteris ambientals i socials al procés d'edició que minimitzin els impactes negatius derivats d'aquesta activitat a totes les seves fases.

Els Sostenibles és la denominació que va rebre un complement informatiu del portal Terra.org elaborat per la Fundació Terra. L'any 2002 aquest espai es va definir com una idea per captar possibles patrocinadors del portal i es va definir l'estil que se li va donar a partir de les empreses que hi van col·laborar en aquell moment. No obstant això, amb posterioritat cap empresa més s'hi va interessar.

Baix en Carboni s'endinsa no tant en la problemàtica del canvi climàtic, sinó en la visió pragmàtica que mostra que ja disposem d'una part de les solucions per frenar l'escalfament global. Per això, el documental és una selecció de projectes empresarials i socials del nostre país que impulsen la reducció d'emissions.

Perspectiva Ambiental va néixer el 1995 amb la vocació de ser una col·lecció dinàmica de monografies periòdiques de formació en educació ambiental destinada als docents catalans. El format escollit fou el de reportatge sintètic amb profusió de dades ambientals rellevants que servís per a la pròpia formació continuada del professorat. Es va planificar amb una periodicitat quatrimestral i que es pogués difondre a través d'una revista ja consolidada que arribés al major nombre de docents catalans possibles.

El Capità Enciam fou un personatge creat per l'empresa audiovisual Sargantana Voladora, dirigida per Miquel Calçada (Mikimoto). El personatge va néixer com a resultat d'una licitació pública feta pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya l'any 1992-93 (llavors n'era l'Honorable Conseller, l'enginyer de camins, Albert Vilalta) que va guanyar en segona instància l'esmentada productora.

Barcelona, 19 de febrer de 2012.- Esperàvem un dia assolellat però va llevar-se amb núvols i una mica fresc. La paella solar prevista per al final de la jornada de feina va haver de ser cuinada amb ecobrasa, aquest combustible vegetal que no fumeja i que també és, en el fons, energia solar concentrada.

El paper, una eina que emprem a diari per a comunicar-nos, informar o aprendre, prové de la natura, dels arbres que possibiliten que fem servir la fusta i fibra, recursos renovables. No obstant això, desconeixem que el paper ens pot arribar des de països en què només trobem ja un 20 % dels boscos primaris originals, d'àrees forestals sobreexplotades, o que potser s'extreu de plantacions de monocultius d'arbres que han substituït el bosc original. Només volem emprar paper, com evitar tota la resta?

Pàgines