Esteu aquí

Responsabilitat ambiental

Els grans reptes ambientals que tenim plantejats al nostre planeta no són sinó el resultat de múltiples impactes aparentment inocus que s'acumulen i amplifiquen fins a convertir-se en letals. Per això cal fomentar intervencions personals i col·lectives que evitin la destrucció ecològica. La Fundació Terra actua com a entitat catalitzadora d'iniciatives que afavoreixin la consciència ambiental del públic i contribueixin a la conservació de l'entorn natural més proper.
Els EKOamigos són empleats voluntaris de l'empresa DKV Seguros que van difonent positivament als seus companys com actuar de forma respectuosa i responsable amb el planeta. Entre el 2011 i el 2013 la Fundació Terra va coordinar aquest programa amb les anomenades ekoaccions.
El paper, una eina que emprem a diari per a comunicar-nos, informar o aprendre, prové de la natura, dels arbres que possibiliten que fem servir la fusta i fibra, recursos renovables. No obstant això, desconeixem que el paper ens pot arribar des de països en què només trobem ja un 20 % dels boscos primaris originals, d'àrees forestals sobreexplotades, o que potser s'extreu de plantacions de monocultius d'arbres que han substituït el bosc original. Només volem emprar paper, com evitar tota la resta?

El segell de Construcció Ecològica Ecoterra (CEE) va ser una iniciativa de la Fundació Terra per fomentar que en els edificis de les promocions d'habitatges es valori de forma raonada adoptar processos i materials que siguin respectuosos amb l'entorn. No pretenia ser un sistema de certificació acreditat sinó un compromís real del promotor que la Fundació Terra avalava d'acord amb un pacte previ i una verificació del compliment del mateix.

El segell de Construcció Ecològica Ecoterra es creà per a estimular que en les promocions o habitatges s'apliquin una sèrie de criteris que van més enllà de les normatives mínimes per a aconseguir habitatges pioners que tinguin menor consum energètic i emprin materials més respectuosos amb l'entorn.

Una imatge val més que mil paraules. Tot i que del 20 al 30 % de la nostra despesa energètica en climatització es deu a fuites o entrades de calor que podrien ser evitables, encara sembla que no ho acabem de creure perquè no ho podem veure amb els nostres propis ulls. Per això, els termogrames són una sorprenent eina per a poder ser conscients de les pèrdues energètiques dels habitatges.

La novetat dels reporters termogràfics

L’Agenda 21 ha inspirat al llarg de molts anys de propostes de comportaments personals més ecològics. L'Agenda 21+ recull l'experiència d'estimular nous comportaments i avançar cap a un nou estil educatiu fent sentir en la pròpia pell l'experiència emotiva de ser més ecològic.
La Fundació Terra impulsa l'ús de la bicicleta com sistema de mobilitat urbana en totes els seus vessants (transport, usabilitat, comunicació, etc.). Una de les possibilitats són els tàndems que permeten que dues persones puguin desplaçar-se en el mateix vehicle. El tàndem tradicional en el qual el conductor del mateix va davant i l'altre participant va darrere encara que és una bona solució té alguns inconvenients.

L' Ecoedició seria una forma innovadora de gestionar les publicacions segons principis de sostenibilitat, i consistiria a incorporar criteris ambientals i socials al procés d'edició que minimitzin els impactes negatius derivats d'aquesta activitat a totes les seves fases.

Els Sostenibles és la denominació que va rebre un complement informatiu del portal Terra.org elaborat per la Fundació Terra. L'any 2002 aquest espai es va definir com una idea per captar possibles patrocinadors del portal i es va definir l'estil que se li va donar a partir de les empreses que hi van col·laborar en aquell moment. No obstant això, amb posterioritat cap empresa més s'hi va interessar.

Baix en Carboni s'endinsa no tant en la problemàtica del canvi climàtic, sinó en la visió pragmàtica que mostra que ja disposem d'una part de les solucions per frenar l'escalfament global. Per això, el documental és una selecció de projectes empresarials i socials del nostre país que impulsen la reducció d'emissions.

Pàgines