Esteu aquí

50 reflexions amb consciència ambiental per a un món sostenible (1995-2010)

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS
Coberta especial per al número 50 de les monografies Perspectiva Ambiental, impresa sobre cartronet gràfic reciclat de Storaenso Barcelona.
Algunes de les portades de les monografies en els darrers 15 anys.
Perspectiva Ambiental va néixer el 1995 amb la vocació de ser una col·lecció dinàmica de monografies periòdiques de formació en educació ambiental destinada als docents catalans. El format escollit fou el de reportatge sintètic amb profusió de dades ambientals rellevants que servís per a la pròpia formació continuada del professorat. Es va planificar amb una periodicitat quatrimestral i que es pogués difondre a través d'una revista ja consolidada que arribés al major nombre de docents catalans possibles. Per això, es va arribar amb un acord de col·laboració amb l'Associació de Mestres Rosa Sensat a fi que pogués ser una suplement de la seva revista Perspectiva Escolar . El Departament de Medi Ambient i Habitatge va considerar la iniciativa valuosa, raó per la qual li ha donat suport durant prop de 15 anys (darrerament, en el marc del conveni del Govern de Catalunya amb les caixes catalanes, hi ha col·laborat l'Obra Social de La Caixa) amb l'objectiu que es pogués fer l'edició impresa sense cap cost per al docent receptor.

Continguts innovadors
Sempre és subjectiu valorar un material documental, però del que no hi ha dubte és que les temàtiques escollides per a les monografies Perspectiva Ambiental han estat pioneres. El 1995, dos anys abans que s'aprovés una llei estatal d'envasos i embalatges, ja es publicà una monografia en la qual s'animava a la tria selectiva i el reciclatge d'envasos i embalatges, inclosos els cartrons de begudes que avui són perfectament reciclables. L'any 1997 vàrem difondre tres mil sobrets amb llavors de la varietat de tabac Bel W3 que s'empra com a bioindicador per detectar la contaminació per l'ozó troposfèric en una experiència única al nostre país. Uns mesos després de l'aprovació del Protocol de Kioto es publicava una monografia sobre el canvi climàtic. L'any 2000 en plena febre de la construcció d'habitatges sense cap mena de criteri d'estalvi energètic es donava a conèixer el concepte i sistema constructiu de les cases passives que permeten edificar de manera ecològica i sense despesa energètica per a la climatització. El concepte de casa passiva fou criticat pel Col·legi d'Arquitectes en aquell moment. L'any 2005 es llençà la proposta de la importància de promoure criteris ecològics en els funerals. Mentre les pràctiques funeràries contaminen i empren fustes de boscos tropicals, la monografia ecofunerals difonia les pràctiques més avançades per ser enterrat o incinerat sense malmetre el nostre entorn. El 2008, quan la crisi econòmica era negada per tots els dirigents polítics es publicà una monografia per promoure l'acreixement i l'austeritat vital. Finalment, en plena crisis ecològica el 2010 i havent publicat cinquanta monografies advertim sobre la necessitat de passar a l'acció i de fer-ho amb un canvi des de dins el propi esperit humà.

Al llarg d'aquest quinze anys s'ha posat informació a l'abast de temes complexos com l'aviació o les energies renovables; de temes controvertits com l'aigua envasada, la petjada ecològica o els tòxics químics. Hem aplegat bones pràctiques en l'àmbit de la biomímesi, les tecnologies apropiades, els habitatges ecològics o el vermicompostatge. Hem tractat temes poc coneguts com ara les fibres tèxtils, la permacultura, la cuina solar, els avions o el factor 4. I hem elaborat veritables dossiers de didàctica activa com els dos números dedicats a ecodidàctica i un d'especial dedicat a preparar l'assignatura de física amb una bicicleta dins de l'aula. La redacció d'aquestes monografies ha permès que alguns joves professionals de ciències ambientals poguessin fer una recerca pràctica i alhora aplegar per al seu currículum vitae una publicació impresa. Des del primer número, la direcció de Perspectiva Ambiental ha estat a càrrec de Jordi Miralles, biòleg i President de la Fundació Terra.

Edició ecològica pionera
La Fundació Terra va dissenyar que cada número de Perspectiva Ambiental fos un dossier documental periòdic d'educació ambiental en format d'unitats didàctiques. Un compendi de dades seleccionades i informacions per trencar tòpics sobre qüestions ambientals; alhora que també suggerís activitats didàctiques i de participació a favor de la sostenibilitat. En el seu disseny inicial es va preveure que a banda de la versió impresa aquestes monografies fossin també accessible en format digital. Aquesta decisió, l'any 1995, quan internet era tot just en els seus inicis, va propiciar que es seleccionés el software d'edició d'Adobe Systems el qual permetia generar directament el format digital en extensió PDF i ser llegit amb el software Adobe Acrobat. Adobe Systems Iberica ha col·laborat durant tots aquests anys actualitzant gratuïtament el software d'edició des de l'Adobe PageMaker 5.0 fins a l'Adobe Indesign CS4 actual. En tot moment, la revista ha estat a la vanguardia en els temes d'ecoedició. El 1998 ja s'imprimia sense fotolits a partir de l'arxiu digital pel sistema Computer to print. L'any 2006 va fer un pas més convertint-se en la primera revista periòdica impresa amb paper sota l'estàndard de FSC (Forest Stewardship Council ) de protecció dels boscos i es va escollir una impremta amb certificació ambiental com la cooperativa d'arts gràfiques El Tinter .

> Article-reportatge sobre els 10 anys de Perspectiva Ambiental publicat a la revista Integral (març 2011)