Esteu aquí

Agenda 21+; valors per una nova ètica socioecològica

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

El document de l'Agenda 21+ del Moviment Laic i Progressista.

Cartell del Compromís per la Terra amb els objectius de l'Agenda 21+.

Taller de muntatge de forns solars, com a projecte d'animació dels objectius de l'Agenda 21+ entre entitats d'associacionisme educatiu.

Gairebé pot semblar que passen desaparcebudes, però les notícies que adverteixen de la greu situació del medi ambient són més que evidents. La població mundial ha passat en mig segle, dels 2.500 milions de persones a 6.300 milions l’any 2004 i l’expansió de l’economia en aquest mateix període s’ha multiplicat per 7, per resumir una part d'allò que ha estat passant. Som davant d'allò que els experts anomenen una bombolla socioecològica, que pot esclatar en qualsevol moment amb conseqüències imprevisibles. El problema del canvi climàtic ja ha deixat de ser una invenció d’un col·lectiu, per esdevenir una preocupació general.

Cada vegada hi ha més persones que estan convençudes que s’acaba el temps per redreçar les actuals tendències de malversament dels béns naturals del planeta; que aquest canvi de tendència s’ha d’esperonar com si es donés una situació de guerra. I que si no ens mobilitzem per desinflar la bombolla econòmica mundial potser no serem a temps a esmenar els desperfectes ambientals que aquesta està causant. Un canvi ràpid exigeix un inevitable sacrifici i un doll d’imaginació i creativitat per adoptar nous estils de vida ens permetin conservar el bagatge cultural que s’ha assolit al llarg de la història de la civilització humana i no suposar una amenaça per la Terra.

De la Cimera de la Terra de 1992 va néixer el concepte de l’Agenda 21, la proposta d’iniciar programes d’acció locals per un segle XXI més sostenible. L’Agenda 21 dóna opcions per combatre la degradació del sòl, l’aigua i l’aire i per a la conservació dels boscos i de la diversitat d’espècies vives. Tracta de la pobresa i del consum excessiu, de la salut i de l’educació, de les ciutats i el món rural, del paper de les dones, els joves, els treballadors, els científics i els pagesos. L’Agenda 21 té quatre grans seccions: sobre les dimensions econòmiques i socials, sobre la conservació i gestió dels recursos, sobre com reforçar la tasca dels grans grups implicats i sobre els mitjans d’actuació. L’Agenda 21 com a programa d’acció consensuat continua sent vàlida i necessària. Els reptes i els mitjans d’execució proposats per l’Agenda 21 planetària haurien de ser els principals inspiradors de qualsevol Programa de Sostenibilitat. En aquest sentit, el Moviment Laic i Progressista com entitat de transformació social els comparteix i, per tant els valora, raó per la qual en va fer una adaptació a l’actuació com a entitat seguint les indicacions de l’Agenda 21 i esdevingui el Programa de Sostenibilitat institucional.

L’Agenda 21 ha inspirat al llarg de molts anys de propostes de comportaments personals més ecològics. L’entitat d’associacionisme educatiu Acció Escolta de Catalunya fou la primera federació a promoure un programa d'acció per incidir en els hàbits, a fi d'avançar en el camí de la sostenibilitat. Aquesta primera experiència es va voler actualitzar en el marc del Moviment Laic i Progressista per fer un pas més. Els hàbits són importants, però ho són molt més els valors que els fan possibles. Amb aquest esperit es va redissenyar l'Agenda 21, per convertir-la en l'Agenda 21+ , un programa de treball enfocat precisament en potenciar els valors. Perquè cal que els fets, les accions, siguin impulsades pel món de les emocions i l’ètica. Només així es pot aconseguir que el segle XXI sigui més frugal i deixi d’explotar de forma salvatge tots els recursos planetaris que hipotequen el futur de les properes generacions.

L'Agenda 21+ recull l'experiència d'estimular nous comportaments i avançar cap a un nou estil educatiu fent sentir en la pròpia pell l'experiència emotiva de ser més ecològic. És un repte i aquest document, de moment, és el full de ruta més que un programa detallat. Però l’Agenda 21+ assenyala les bases per emprendre nous programes de formació i també un estil diferent a l’hora de muntar les activitats del lleure. En aquest sentit l’Agenda 21+ és més una ideologia per estimular una nova ètica socioecològica que no pas un receptari per cuinar una nova societat.

Els deu objectius que planteja són els següents:

- Ser alternatius amb imaginació i innovació
El planeta està en crisi per l’esgotament de béns comuns per a un benefici personal de molt pocs. Nosaltres som part de la solució i lluitem per alternatives ètiques, justes i responsables cap a l’entorn i la humanitat.

- Actuar donant exemple
Cada persona actua en funció d’unes conviccions i valors, cadascú transmet un missatge. El nostre missatge vol ser positiu, transformador i coherent, pensant globalment i actuant localment per fer possible el canvi cap a un món millor.

- Subvertir la realitat educant per pensar ecològicament
Treballem per una educació ambiental que integri conceptes, reptes i valors per assolir una nova ètica ambiental que condueixi cap a actituds sensates i positives. Fem entendre que gaudir d’un entorn natural sa i de qualitat és un dret a exigir i a defensar, però sobretot un deure inexcusable amb les futures generacions i que per tant, hem de comprometre’ns per fer-ho possible.

- Desinflar el consum i consumir responsablement
Perseguim una reducció del consum i uns criteris responsables de consum verd (ecològic i biològic), just (igualtat d’oportunitats i protecció dels recursos naturals) i ecointeligent (contempla la qualitat, durabilitat i la ciclabilitat dels materials que no es converteixen en residus sinó en nous recursos).

- Progressar en la frugalitat
Avancem cap a una societat menys consumista que valori l’intercanvi i el compartir per damunt de la propietat, i aprenem a gaudir de les coses senzilles i no materials que ens envolten que permeten enriquir l’esperit i possibiliten una millor qualitat de vida per més gent.

- Desterrar el consumisme i fomentar l’ètica
Els béns materials no ens fan més feliços; sabem que la consecució de més productes de consum ens absorbeix molt temps i energia, precipita les desigualtats socials entre rics i pobres alhora que desgasta el medi ambient. És necessària l’assimilació d’un codi ètic que garenteixi la sostenibilitat de la Terra i dels seus habitants.

- Estimar la natura de l’entorn
Fins i tot a la ciutat ens acompanyen arbres, plantes, ocells i altres animals que ens recorden d’on venim. Descobrir, conèixer i estimar la natura és un exercici imprescindible per entendre que el què fem al medi ambient ens ho fem a nosaltres mateixos.

- Invertir en treball i divertir-se construint
El treball pot ser una eina de creació, de desenvolupament de les pròpies facultats, de construcció per una existència més digna i de progrés amb la resta de persones. Volem destinar les nostres energies a aconseguir un lloc millor per viure.

- Cooperar enlloc de competir
Incansablement la natura ens demostra que cooperar és una estratègia més inteligent que competir. Aprofitar les possibilitats de cadascú i posar-les a disposició per un benefici comú és un acte de generositat que ens fa millors persones.

- Conviure en Pau superant els conflictes
La violència física i intelectual destrueix el què ens distingeix com a persones. Eduquem per la pau, la raó, la paciència, el respecte, el diàleg i l’amor com la millor garantia per un món més sostenible.

L’aprovació de l’Agenda comporta la signatura del Compromís per la Terra. Les activitats de formació, campanyes i projectes d’animació d’aquests valors com ara conèixer el valor de la petjada ecològica… fan de l’Agenda 21+ un procés de sensibilització viu perquè contribuir a canviar la situació del planeta és un obligació ineludible que passa per construir una cultura de l’austeritat.

Baixar la publicació en format PDF de l'Agenda 21+