Esteu aquí

Ekoamigos, el compromís ambiental d'una empresa

  • Facebook
  • Twitter
  • RSS

Els EKOamigos són empleats voluntaris de l'empresa DKV Seguros que van difonent positivament als seus companys com actuar de forma respectuosa i responsable amb el planeta. Actuen implantant les anomenades EKOaccions i comuniquen com promoure una sensibilitat permanent sobre questions ambientals explicant perquè s'ha d'actuar d'una determinada manera. L'activitat forma part del compromís de DKV Seguros amb la gestió sostenible animem a tots els empleats i empleades a ser més ecologistes a l'oficina d'una forma pràctica i senzilla.

 
Entre 2011 i 2013 la Fundació Terra va dissenyar les accions (ekoaccions i ekomites) a dur a terme pels empleats de DKV Seguros. Les accions (ekoacciones) es van centrar en:
-Detectar la quantitat de llum per treballar i identificació de tecnologies d'il·luminació eficients.
-Detectar, quantificaar i eliminar els consums ocults d'electricitat a l'oficina.
-Minimitzar el consum de paper a les oficines.

Després d'oferir eines de mesurament per millorar la climatització, la il·luminació i el consum elèctric a l'oficina, el programa es va centrar en la comunicació dels missatges ambientals(ekomites) amb un argumentari que motivés a passar a l'acció. Així es van dissenyar les guies dels ekomites. L'objectiu d'aquelles era permetre que els responsables ambientals de les oficines o ekoamigos disposessin d'arguments per desbancar mites sobre medi ambient i explicar-los als seus companys. Finalment, es motivava a participar en un concurs fotogràfic d'accions mediambientals dutes a terme pels empleats.

Alguns dels materials i l'espai web que es va elaborar per a aquest programa està disponible en aquest
enllaç.